Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

Voorwoord

Beste leden en alle andere lezers,

Het is inmiddels hartje zomer en dan gaan er vele van ons er enkele dagen of weken tussenuit. Leggen het schip op een rustig plekje of, wat tegenwoordig ook veel gedaan wordt, de vaste bemanning wisselt om beurten elkaar af en het schip blijft varen. Ook zijn er veel onder ons die op een mooie locatie gaan liggen maar, aan boord blijven en de wekker niet zo vroeg laten aflopen. Dat is op zich al heel ontspannend en daar is de vakantie toch voor bedoeld?

We leven in een tijd dat er veel om ons heen gebeurt. Via de media horen we alle dagen, uit alle windstreken, de meest uiteen lopende gebeurtenissen. Zowel trieste als aangename. Ik denk wel eens; “was het vroeger ook zo”? Tegenwoordig, in onze moderne wereld, is er veel te achterhalen en dan bedoel ik via de pc. en deze is bijna in elk huisgezin aanwezig. Maar, ikzelf en waarschijnlijk de wat oudere onder ons ook, lezen graag iets wat tastbaar is, een papieren versie.

Zo zijn wij ook begonnen met het inventariseren van de inventaris op kantoor. Daar ligt ontzettend veel over het verleden, zowel op schrift, als op foto’s. En ook dan lees je dat door de jaren heen de schippers met van allerlei onderwerpen werden geconfronteerd die op dat moment belangrijk waren. En of je het nu leuk, triest, of wat dan ook vindt, sommige voorvallen herhalen zich. Veel van deze feiten staan in enkele voorgaande Nieuwbrieven onder het kopje ‘70 jaar ASV’. Het is niet mijn bedoeling alles te benoemen wat er deze keer in de Nieuwsbrief te lezen valt, maar al met al is het weer zeer de moeite waard deze keer. Graag had ik u verteld dat de ASV ook op vakantie kon gaan, maar er zijn toch veel onderwerpen die de aandacht vragen deze zomer en daarom zijn wij dolblij dat we, met zoveel mensen in de denktank, een verdeling kunnen maken in het vele werk dat gedaan moet worden. Zo mocht ik laatst met een lid van onze vereniging een bijeenkomst bij RWS bijwonen waarin hij de kennis genoot over de ergernis van een gestremde brug die deze schipper in zijn vaargebied tegen komt. Daarom wordt er nog steeds recht gedaan aan de uitspraak van weleer “De ASV is een bond VOOR de schipper, DOOR de schipper.

De leden maken nog steeds het beleid, wat nodig is, zeker in deze woelige tijden.

Steeds zijn er nieuwe ontwikkelingen, zowel het te vervoeren product als wel de schepen. Ik hoorde laatst dat er proeven werden gehouden met onbemande schepen. Dat gaat ons toch boven de pet. Ja, op de weg zijn er ook proeven gaande met auto’s die zelf kunnen rijden en daar rij je niet alleen, als ik dat fileleed dagelijks hoor ben ik blij dat ik een beroep gekozen heb om dat via het water te doen. Bij ons op de vaarwegen is er normaal geen sprake van fileleed, maar als er plotseling een sluis defect is of er een ander obstakel is wat het vaarwater blokkeert zijn er toch al snel wachttijden te signaleren. En daarom moeten we alert blijven en onze ervaringen over de knelpunten kenbaar maken aan de desbetreffende instanties.

Laatst keek ik nog eens in oude agenda’s en zag tot mijn grote verbazing (althans, met de wetenschap van nu) wat de vaartijden waren om op een bepaalde plaats te komen. Dat is voor de hedendaagse tijd onvoorstelbaar. Bijvoorbeeld; twee wachtdagen voor een sluis op de Maas en de spitsen op de Leie richting Roeselare evenzo. Ik weet ook wel dat de tijd verandert (stilstand is achteruitgang), maar soms denk ik; “hoelang gaat dit nog door”. Zijn wij er bij gebaat om de vaartijd zoveel in te korten dat bij een te kort aan lading, zoals enige tijd geleden, de vrachtprijs onder druk komt te staan en er een te lange wacht tijd op lading ontstaat.

Naar mijn opvatting gaat er bij mij de voorkeur er naar uit om de vaarroute op een zo veilig en efficiënt mogelijke manier te kunnen afleggen met de benodigde bemanning die, na zijn arbeid de verdiende rust krijgt. En dat de vracht opbrengst de benodigde kosten daarvoor dekt.

Tot slot wil ik er U er nog graag op attenderen dat de datum voor de najaarsvergadering ook bekend is; zaterdag 1 oktober 2016. Deze zal wederom plaatsvinden op de voor de ASV bekende locatie (zie uitnodiging).

Wij gaan U daar hopelijk ontmoeten.

Paul Markusse.