Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

VoorwoordWe meten heel wat af in ons dagelijks leven.

Afmetingen, gewichten en tijd.
We worden ook regelmatig de maat genomen.
Limieten worden ons opgelegd maximum diepgang, doorvaarthoogte,vaartijd en ligtijd.
Minimum stahoogte, relinghoogte, gangboordbreedte.
Voor de tot nu toe genoemde aspecten hebben we reguliere eenvoudige meetapparatuur tot onze beschikking zonder te zeggen dat we dit allemaal als nuttige regelgeving ervaren.

Tevens of eventuele overtredingen beboet moet worden en vooral ook in welke mate.
Het meten van waarden als emissie en geluid wordt wel een heel andere zaak.
Hier gaat het om het algemeen welbevinden van mens en dier. Dan geldt ook het subjectieve ervaren van geluid of vervuilende uitstoot. We neigen dan meer te kijken in vergelijking en de trend te beoordelen.

Als we zeggen dat de luchtkwaliteit de laatste jaren verbeterd is, zegt dat eigenlijk niets want dat zou wellicht een minimale verbetering kunnen zijn.
Hoeveel wordt tijdens de fabricage van een product het milieu belast voordat het eindproduct als een milieuvriendelijk product aan de markt wordt aangeboden?
We zouden ons als schone bedrijfstak nadrukkelijker moeten kunnen profileren. Ik denk dat het imago al voor ons spreekt en goede meetapparatuur zou ons daar zeker bij kunnen helpen.

Indien de verschillende vervoersmodaliteiten zuiver worden gemeten zal zeker blijken dat de scheepvaart de schoonste en vriendelijkste is.
Wie gaat er nu eens zuiver meten en wie zal vervolgens door de meetresultaten de scheepvaart meer ruimte en mogelijkheden bieden en juist minder beperkende maatregelen treffen?
Met de komende verkiezingen in zicht zouden we wellicht nog invloed kunnen uitoefenen op teksten van speerpunten in partijprogramma’s.
En dan maar hopen dat die partij op haar beurt ook weer een dominante rol in de besluitvorming kan spelen.
Nu is het moment om nog meer en luider van ons te laten horen.

Geluidsoverlast vanuit ASV zal alleen maar positief voor ons kunnen uitpakken.

Laten we gaan Decibellen!!!

Harry Spier
m/s Spica
Denktanklid ASV