Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

Flitslampjes

Brugpijler Wesel

Het heeft een aantal jaren geduurd, maar december vorig jaar zijn de werkzaamheden om een van de pijlers van de oude brug in Wesel te verwijderen afgerond. Het bijbehorende algemene ontmoetingsverbod is daarmee opgeheven en schippers kunnen weer volop doorvaren. Ik herinner me dat ik voorjaar 2015 aan een rijnvaartcommissaris vroeg of het ontmoetingsverbod voor motorschepen (niet koppelverbanden) kon worden opgeheven. Dat was naar zijn zeggen niet nodig want, de pijler zou zeer binnenkort weg zijn. Hij en de Duitse ingenieurs konden ook niet weten dat de begin jaren ’50 gebouwde brug een goede fundatie had en dat de Rijn regelmatig hoog water heeft (waardoor het werkgebied onder water kwam te staan).

Gelukkig staat de andere pijler er nog als herinnering aan de pijler die zich slecht gewonnen wilde geven.


ECDIS kaarten

Vanaf 23 december 2016 is in Duitsland op de Donau en de vaarwegen in het BSV de ECDIS kaart verplicht gesteld. Wat daarbij opvalt is de zinssnede “vergleichbare Kartengeräte sind nicht zugelassen”. Dat betekent dat alle schepen die richting de Duitse kanalen of Donau varen niet meer met “een vergelijkbaar visualiseringssysteem” mogen varen.

Sluizen Neder-Rijn

Tijdens het vooroverleg voor de plenaire vergadering van de CCR is enige discussie geweest over de bediening van de sluizen in de Neder-Rijn in het weekend. Navraag bij Rijkswaterstaat heeft geleerd dat de bediening van de sluizen als volgt is:

De bediening wordt stilgelegd van zaterdagavond 20:00 tot zondagochtend 08:00 en van zondagavond 20:00 tot maandagochtend 06:00. Dus geen weekendsluiting alleen een ‘nacht’ sluiting.

Structurele crisis vraagt structurele maatregelen

“Door overcapaciteit in de zeescheepvaart en binnenvaart, gecombineerd met een amper groeiende wereldhandel en zwakke Europese groei, is er als sinds de start van de crisis in 2008 sprake van zeer lage en voor veel ondernemingen verlieslatende vrachttarieven. Tot nu toe blijft herstel van de tarieven uit.” wordt er terecht geconstateerd door “Nederland Maritiem land”.

Maar dat het zo slecht gaat in de hele maritieme sector komt niet alleen door bovenstaande feiten, ook de noodzakelijke reservecapaciteit in deze sector is daar debet aan, en de daarmee ontstane gebrek aan marktmacht voor de vervoerders versus bevrachters/verladers.

Dan lijken we te moeten constateren dat dit geen conjuncturele crisis is maar een structurele. Als dat zo is dan wordt het hoog tijd dat Europa (en daar mag Nederland best een aanjagende rol in spelen) de bakens gaat verzetten. Dit is geen ziekte die over ons heen komt, dit is opgelegde regelgeving waar deze sectoren niet in kunnen functioneren. Wil Europa echt meer vervoer over water en minder over de weg dan moet men nu eindelijk eens de consequenties trekken en werkelijk vervoersbeleid ontwikkelen en uitvoeren.
Veilingsysteem AGORA kan een eerste stap zijn.

Verkiezingen

Ben je op 15 mrt. a.s. in het buitenland (of is de kans daarop groot) en is er niemand, die je kunt of wilt machtigen, dan kun je ook stemmen per brief.
Ook daarvoor moet je je registreren, de aanvraag daarvoor moet in dit geval uiterlijk 15 februari bij de gemeente binnen zijn.

Meer info


Vriendelijk hek

Er is een schippervriendelijk hek in Koblenz (ligplaats middenpier) gemaakt. Voor de code kan je sluis Koblenz oproepen op VHF 20 of tel.+4926198193850