Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

Persbericht bezwaarschrift Franse vaarwegen

Pegel Kaub van slag

Via diverse kanalen heeft de ASV vernomen dat verschillende schippers mopperden over standen van de pegel Kaub, rijnkilometer 546 .

Er klopte iets niet!
De pegel stond :
14-09-2016 om 21.00 op 144 cm
15-09-2016 om 5.00  op 146 cm
15-09-2016 om 13.00 op 137 cm

In een tijdsbestek van 8 uur was het 9 cm gevallen. Veel schippers meenden dat het water op 15-09-2016 om 05:00 in werkelijkheid lager was dan werd aangegeven.

Een lid van de ASV kwam 15-09-2016 om 17.30 langs pegel Kaub en toen stond de pegel op 152 cm en rees het vermoeden dat de pegel kapot was (of er zit sjoemelsoftware in).

De ASV heeft gebeld met de riviercentrale in Oberwesel. Na bijna een half uur wachten namen ze telefoon op en werd toegezegd dat ze de pegel zouden corrigeren op Elwis.de.

De ASV heeft de volgende Tweet geplaatst:
Pegel Kaub lager dan vermeld in waterstanden om 5.00 uur vanmorgen: Verlies inkomsten (toeslag van 10%) + gevaarlijke situaties.

WIR SCHAFFEN DAS

In 2020 20% meer vervoer van de weg naar water en spoor, in 2050 50% méér? Getekend: De Nederlandse overheid.

Vervoer van houtsnippers Oss-Constanza. Groene schepen gezocht!
Na veel naspeuringen en rekenwerk loopt vervoer per schip klem op de doorberekening van de kosten van investeringen in die vergroening, o.a.
een 10% hogere brandstofvergoeding wegens schone verbrandingstechnieken.
Het vervoer gaat nu door de Donau-landen per dieseltrein.

Die rijden op groene diesel zeker?

Of je het nu over het benaderen van verladers hebt om vervoer op een duurzame manier in het schip te krijgen, over ladingresten-afgifte (o.a. Merkesteijn) of over CCR-emissie-eisen: Als het vervoer op een milieuvriendelijke wijze ook maar iets meer kost, is het milieu ineens ondergeschikt. Als toepassing van emissienormen onbetaalbare investeringen eist, kun je beter de toch al milieuvriendelijkere schepen slopen en het vervoer via de weg doen, dan regels te stellen aan de nog steeds verheerlijkte vrije markt.

Er werden/worden miljarden aan subsidie uitgegeven ter bevordering van het milieu in transportaangelegenheden, zeker in de auto-industrie, met voorlopig 0 resultaat. Wat moet je daar als burger nog mee?

Het enige wat je kunt doen is, er zelf in je eigen omgeving geen smeerboel van maken.
Maar wat ik nog steeds niet kan begrijpen is, dat politieke stromingen, die zeggen het milieu en het welzijn van de samenleving niet ondergeschikt te willen laten zijn aan economische belangen, dit zo lang blijven slikken. Dit maakt de politiek toch wel erg ongeloofwaardig en werkt polarisatie naar uiterst rechts of links in de hand. Geen goed vooruitzicht met verkiezingen in Nederland, Duitsland en Frankrijk in het vooruitzicht volgend jaar.

Jos Evens.

Foutje, bedankt

De verbreding van het Wilhelmina kanaal waardoor grotere schepen in de toekomst Tilburg kunnen bereiken loopt enkele jaren vertraging op en zal tientallen miljoenen euro extra gaan kosten.

De werkzaamheden waren al in een afrondende fase toen Rijkswaterstaat de conclusie trok dat door het weghalen van een sluis (Sluis II) het grondwaterpeil dermate zal zakken dat er schade zal ontstaan aan woningen langs het kanaal. Nu moet halsoverkop een extra sluis worden ingepland, gebouwd en bekostigd.

Het is uiteindelijk een oplettende burger uit Tilburg met verstand van de materie (een gepensioneerd geohydroloog) geweest die de bal aan het rollen heeft gebracht. Je zou denken dat Rijkswaterstaat bij een project van die omvang er zelf wel goed over nagedacht zou hebben en je erover verbazen dat het niet gedaan is, maar ach, wij kijken bij Rijkswaterstaat nergens meer van op.

Voorlopig (vier of vijf jaar) zal Tilburg dus alleen bereikbaar zijn voor Kempenaars (en kleiner). Gelukkig zijn die er (nog) voldoende om de verladers aldaar op een goedkope en milieuvriendelijke wijze hun goederen te brengen zoals zij dat al sinds Napoleon doen.

Nieuwe website over en voor de binnenvaart

In samenwerking met de Europese Commissie heeft de CCR een nieuwe website gelanceerd: Inland Navigation

Op deze website moet alle relevante informatie over de binnenvaart te vinden zijn over o.a. infrastructuur, bemanning en de Marktobservatie.

De Nederlandse rijnvaartcommissaris voor het bedrijfsleven heeft gevraagd om zaken die ontbreken en/of incorrect zijn bij hem te melden. Onze input zal gebruikt worden om de website verder te verbeteren. Uw eventuele opmerkingen kunt aan de ASV doorgeven, dan zorgen wij dat het bij de rijnvaartcommissaris terecht komt.

Ron Breedveld