Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

Huisvuil

Zo kan het ook!

In het Zuid-Franse Villefranche (bij Lyon) is het voor de schippers goed geregeld. Daar staat bij de trap naar de kade een groot bord waar precies aangegeven staat welk type afval men waar kan laten. Gescheiden inzameling dus, en dat bij een haven waar geen havengeld betaald hoeft te worden. Was hier een CDNI akkoord voor nodig of gaat het er vooral om het milieu zo min mogelijk te belasten?

Inventarisatie Nederlandse havens
Tijdens het huisvuiloverleg werd afgesproken dat er geinventariseerd zou worden in welke havens men het huisvuil kwijt kan en hoe. Hoewel de ASV het ministerie heeft geadviseerd ook (of juist) de schippers hiervoor te benaderen is deze weg niet gekozen. Men heeft nu een vragenlijst naar de havens gestuurd. Maar ontvangt bijvoorbeeld Medemblik zo’n vragenlijst, die maar liefst 40,- vraagt aan een spits voor een overnachting (ook als je door wind niet over het IJsselmeer kan). En zal men dan zo’n lijst invullen waarop duidelijk wordt dat daar voor het hoge havengeld geen enkele service tegenover staat?

De vraag wordt dus: Zijn de antwoorden representatief? Welke haven zal zo’n lijst invullen en welke niet? En wat zullen dan de conclusies zijn die uit zo’n inventarisatie getrokken kunnen worden?

Haven van Rotterdam vraagt reacties van schippers.
Na een beperkte inventarisatie onder de denktankleden van de ASV blijkt dat de haven van Rotterdam goed scoort op het gebied van de huisvuilafgifte mogelijkheden.
Maar mochten er opmerkingen zijn over ontbrekende bakken dan wel volle bakken dan vraagt de haven van Rotterdam dringend aan de schippers het hen te laten weten.

Betrokkenen kunnen dit persoonlijk melden aan het Haven Coördinatiecentrum bij (+31102521000) of mailtje naar klachtenbuitenruimte@portofrotterdam.com.

Wij sluiten ons helemaal aan bij de slogan van de port of Rotterdam:
Op naar schone omgeving en haven!