Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

Milieu

Havengeld Twente

Het volgende bericht (zie onderstaande brief) van het Havenbedrijf Twente ligt bij vele schippers thuis. Dat betekent dat Havenbedrijf Twente zijn tarieven enorm verhoogt: met maar liefst 12,5 %!.

Wel wil men korting geven aan schepen met Green Awards.

De ASV is echter van mening dat de Green Award niet leidend mag zijn of een schip ‘schoon’ is en recht geeft op korting op het havengeld.

Als voorbeeld: De mogelijkheid een generator uit te zetten zorgt voor minder uitstoot dan een CCR-2 generator dag en nacht te laten draaien. Het gebruik van zonnen-energie of windenergie wordt niet meegenomen in het hele besluit.

Klik  brief om te vergroten


Green Award

Bron: website Green Award

Achtergrond
Green Award voor de binnenvaart is afgeleid van het gelijknamige keurmerk dat in 1994 in de zeevaart is ingevoerd om de kwaliteit van de zeeschepen te bevorderen. Over de hele wereld zijn er (op vrijwillige basis) schepen, rederijen en oliemaatschappijen door Green Award gecertificeerd op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu. De voordelen voor de extra schone, extra veilige schepen zijn: verbetering van imago, een betere positie bij ladingverwerving, kortingen op havengelden, loodsen, cursussen etc. en financiële bijdragen van een bank.

Programma van eisen
Het programma van eisen van de Green Award voor de binnenvaart is compact gehouden en heeft betrekking op de technische uitrusting aan boord en het gedrag van de bemanning.

Er moet een minimaal aantal punten gehaald worden. Tijdens een ca. twee uur durende inspectie stelt een inspecteur aan boord vast in hoeverre een schip voldoet.

Een greep uit het programma van eisen:

  • Hoofdmotoren minimaal CCR-2 (minimale eis, schonere motoren worden beloond)
  • Hulpmotoren minimaal CCR-2
  • Droge en schone bilge
  • Gesloten schroefasafdichtingen (buiten en binnen)
  • Bunkerovervulbeveiliging op trimpomp
  • Gesloten grijswatercircuit
  • Walstroomaansluiting
  • Cursus Voortvarend besparen
  • Brandstofverbruiksmeter
  • Scheepsmilieuplan

Het Green Award programma voor de binnenvaart bestaat in 2016 reeds zes jaar. De eerste vijf jaar, gestart in 2011, werden de kosten van het Green Award certificaat voor de binnenvaartondernemers deels gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de zeehavens binnen de Nationale Havenraad. Vanaf 2016 is helaas gestopt met de subsidie. De Green Award is een stichting met een onafhankelijk oogmerk waarbij het tarief van het certificaat kostendekkend dient te zijn.

Met ingang van 1 januari 2016 (de datum van de inspectie is maatgevend) zijn de kosten voor het certificaat € 720 excl BTW.

De geldigheidsduur van het certificaat is 3 jaar.

Het nieuwe programma van eisen geldt sinds 17 juni 2014.

Het nieuwe programma werd ontwikkeld door bureau Green Award in samenwerking met een werkgroep van deskundigen op het gebied van de binnenvaart. Er werden zowel interne als externe consultaties (b.v. met binnenvaartondernemers, overheden, havens) gehouden met als resultaat een lijst van aangescherpte eisen.

De volgende punten zijn aangepast ten opzichte van de vorige set van eisen:
• Meer aandacht voor de nieuwe energiebesparende technieken
• Meer beloning voor schonere (hulp)motoren
• Meer aandacht voor veiligheid
• Verdelen van het programma in twee delen: motoren en aanvullende eisen
• Verdeling naar niveaus binnen het programma
Voor meer info: Green Award

Het Milieu

Lang was voor mij milieu alleen maar het Franse woord voor midden of een bevolkingsgroep in de grote steden die het met de wet niet zo nauw nam. Maar we hebben allemaal bij geleerd, ook ik, dus gooien we ons huisvuil niet meer overboord, pompen geen bilgewater meer overboord en zoeken we naarstig naar plasticbakken, glasbakken en batterijbakken. We bestellen op gezette tijden de bilgeboot waar we onze afgewerkte olie en het bilgewater apart aanbieden, om vervolgens te zien dat de bussen olie in dezelfde tank gaan als het bilgewater.

Maar goed, we doen ons best, want we zijn ervan doordrongen dat een schone leefwereld in ons aller belang is. Verder hebben we milieuvriendelijke teer, wat meer op waterverf lijkt, zodat we roest op de zijen krijgen, wat we dan laten zandstralen wat knap duur is omdat het straalgrit met de roest verantwoord moet worden afgevoerd.

Maar; ALLES VOOR HET MILIEU!

Om schoonschip te maken hebben we een sopje dat zonder problemen in het water terecht mag komen want; milieuvriendelijk! Totdat je er wat puur van op je roefdek morst, verf weg tot op het kale ijzer, betere afbijt is er niet. Hoezo; milieuvriendelijk?

Maar; ALLES VOOR HET MILIEU!

Ook de jongens in een aantal havens gaan erin mee, ze geven korting op het havengeld aan milieuvriendelijke schepen, nou ja korting, laten we zeggen iets minder verhoging. Om daarvoor in aanmerking te komen moet je wel een GREEN AWARD of zoiets hebben.

Die green award krijg je als je b.v. een generator van 60 kVA hebt met natuurlijk een CCR goedgekeurde motor, die je echt nodig hebt want de walstroom kan de capaciteit die je nodig hebt om te koken, te koelen en te verwarmen natuurlijk niet leveren.

Collega`s die zonnepanelen of zelfs een windmolen plaatsen, en wat stroom betreft volledig “self supporting” zijn komen hier niet voor in aanmerking. En waarom niet? Omdat ze geen “schone” (CCR) motor hebben om de stroom op te wekken! Wie is er hier nu lichtelijk geschift? Volgens mij die club/organisatie die de green award toekent, en wel brood (oftewel geld) ziet in een zogenaamd schoner milieu. Een aantal van onze collega`s hebben toch geïnvesteerd in allerlei zaken om zo`n groene beloning/vermelding te krijgen, en wat krijgen ze ervoor terug? Behalve mooie woorden helemaal niets! En zeer zeker geen hogere vrachtsom!

Schonere motoren (CCR), ook zoiets, ze zijn duur, ze zijn niet schoner, maar ze worden wel verplicht gesteld. En dit zonder rekening te houden met verbruik van brandstof en smeermiddelen ten opzichte van de vervoersprestatie`s.

Maar; ALLES VOOR HET MILIEU!

Toen ik nog een broekje was, waren er de eerste milieuactivisten, we keken er een beetje vreemd tegenaan, vonden ze een pietsie wereldvreemd. Nu realiseer ik me dat die mensen waarschijnlijk een stuk eerlijker bezig waren dan de zelfbenoemde milieu voorvechters van onze tijd. Want die hebben ondertussen door dat er geld is te verdienen met allerlei wazige zaken onder het mom van “kijk ons eens goed bezig zijn met het milieu”. Het is tijd dat we de milieuzaken eens wat realistischer gaan bekijken.

Zoals al eerder gezegd, een schone leefomgeving willen we allemaal, maar het is nu helemaal doorgeslagen. Het is dus tijd om de bobo`s in Straatsburg die ons opzadelen met allerlei onzinnige en niet te realiseren regels wat betreft motoren en geluidseisen en dergelijke, een halt toe te roepen!

Ook de haven jongens die ons verplichten van walstroom gebruik te maken moeten nog eens goed nadenken, het is (te) duur, en regelmatig werkt het niet.

Maar onder het motto ALLES VOOR HET MILIEU! moeten we dat allemaal maar pikken.

Bah, ik ben er zo langzamerhand flauw van.

Ad Kik