Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

De lezer aan het woord

De rubriek “lezer aan het woord” geeft de lezers (en vooral de leden) van de ASV nieuwsbrief de kans hun ideeën te delen. Deze ideeën kunnen een aanzet zijn tot zinvolle discussies of de bestaande discussies verdiepen. Om iedereen zoveel mogelijk de ruimte te geven vrijuit te kunnen zeggen wat hij of zij denkt valt deze rubriek niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie.


CO2 uitstoot van de binnenvaart

De heer J.J. Keller (ex sleepschip “Sirius”) heeft tijdens de afgelopen ledenvergadering op 19 maart jl. aandacht gevraagd voor een door hem geschreven artikel. Het is een aantal jaren geleden geschreven (13-02-2012), maar is ook in 2016 nog relevant.

Geachte redactie wilt u onderstaand artikel plaatsen?

Betr. CO2 uitstoot van de binnenvaart

De containerterminal op de Maasvlakte 2 is pas in 2013 klaar, en nu wordt de binnenvaart al in het verdomhoekje gezet als of zij de grootste vervuilers zijn. Die gedwongen worden langzamer te varen.

Voor het gemak wordt ook wel vergeten dat er op de Maasvlakte twee kolencentrales gebouwd worden die ook de nodige uitstoot veroorzaken. Die de stroom leveren voor goederentreinen.

Niet te vergeten de vele vrachtwagens, al hebben zij schonere motoren, die ook veel CO2 uitstoot veroorzaken.

Ik ga er van uit dat in 2013 de nieuwere en grotere containerschepen met schonere motoren nar de Maasvlakte varen in tegenstelling tot vrachtwagens nemen zij honderden containers mee en hebben nooit last van file. Mochten ze in een stremming terecht komen, gaat de motor uit.

Het is logisch dat zo een schip minder uitstoot veroorzaakt dan honderden vrachtwagens die ook nog eens vaak in de file staan en dan tijdens het stilstaan ook extra brandstof verbruiken met de nodige CO2 uitstoot.

Inmiddels zijn er ook verschillende ondernemers in de binnenvaart die hun nek uitsteken voor inovatieve-projekten in de binnenvaart zoo als de LNG varende tanker “Arganon”, de inovatieve tanker “Amulet” en zoo als de nog af te bouwen “Semper Fi”.

De verladers maken reclame dat ze hun goederen laten vervoeren door moderne schone schepen met weinig uitstoot, maar hebben al laten weten hiervoor geen hogere vrachten te willen betalen.

J.J. Keller
Ex sleepschip “Sirius”