Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

Flitslampjes

Ledverlichting

Met betrekking tot onderstaande meldingen is er door RWS het volgende gerapporteerd:

De Prinslandsebrug in Dinteloord heeft RWS door een patrouilleboot laten schouwen en een foto gekregen waaruit blijkt dat de verlichting erg overheersend is. RWS heeft dit gemeld bij het Waterschap Brabantse Delta. Daar kreeg men de melding dat ze ook via andere bronnen hadden vernomen dat de verlichting te fel brandt. Ze hebben inmiddels acties opgestart om dit te verhelpen.

Bij de Twistvlietbrug en Mastenbroekerbrug van de gemeente Zwolle zijn de problemen inmiddels verholpen heb ik mij laten vertellen door een van onze varende verkeersleiders. De verlichting van de Twistvlietbrug stond constant op dagstand en bij de Masterbroekbrug was de dag en nacht stand van de verlichting omgewisseld.

De brug van Hasselt is in beheer bij de Prov. Overijssel. Daar waren ze ook op de hoogte van het probleem. Aan de oplossing wordt gewerkt zo werd terug gemeld van een werknemer bij de eenheid Wegen & Kanalen.

De overlast bij Nijmegen is het gevolg van de terreinverlichting van de containerterminal zo is ons verteld . Niet minder erg, maar vergt wel een andere oplossingsrichting. Er is contact met de terminalbeheerder en we zullen bericht krijgen hoe e.e.a. gaat worden opgelost.

Alle problemen zijn dus nog niet opgelost, maar er wordt vooruitgang geboekt.

Ligplaatsen nu ook al een probleem in Friesland

Waar Friesland als provincie door veel schippers tot nu toe ervaren is al bijzonder binnenvaartvriendelijk zien we daar nu ook het spook van de 3x24 uurs borden rondwaren. Want Friesland doet vaarwegen “over” aan Rijkswaterstaat en dan weten we hoe laat het is. Want Rijkswaterstaat, rechtstreeks vallend onder Minister Schultz van het ministerie IenM lijkt het niet zo goed voor te hebben met de binnenvaart. Inmiddels staan bij de Houtribsluizen in Lelystad ook borden met het onderschrift max 3 keer 24 uur.
En ook deze zomer nog gaat RWS  dit doortrekken op alle ligplaatsen in Friesland.

M.a.w. tussen Amsterdam en Delfzijl is straks geen ligplaats meer voor mensen die even langer moeten of willen stilliggen voor b.v. onderhoud, ziekte, mantelzorg, vakantie of even  geen werk hebben etc. Bij navraag krijg je te horen dat dit landelijk beleid is en er niks aan te doen is.En dat ze klachten krijgen dat de schaarse ligplaatsen te lang bezet blijven.  Dat verhaal hebben we vaker gehoord maar het probleem is dat argumenten helemaal niets uithalen tegenover Rijkswaterstaat. Want we hebben tenslotte gezien dat de slager zijn eigen vlees keurt. Zo hebben we een hoorzitting bijgewoond over het ligplaatsenbeleid in IJmuiden waar Rijkswaterstaat bepaalt of Rijkswaterstaat goed gehandeld heeft, je raad het al…..Dus wat kunnen we doen? Kennelijk zit er niets anders op dan de minister hierop aanspreken. Zij is uiteindelijk de verantwoordelijke voor dit beleid. Wij vragen ons af wat de schippers hier van vinden, ook diegenen die lid zijn van een andere bond dan de ASV. Tenslotte gaat het ons allemaal aan. Een lid van de ASV merkte op “ Ik vind het niet leuk meer hoe men met ons denkt te kunnen omgaan.  Alsof wij geen mensen zijn die er geen sociaal leven er op na willen houden.  Ze doen net of iedereen er maar aflossers op zet als ze even van boord willen. 

Dit is ook geen ligplaatsbeleid meer, maar het afschuiven van een eventueel ligplaats tekort naar gemeentes toe b.v.  Maar ook die hebben daar geen antwoord op.”

Een voorbeeld van het overdreven handhavingsgedrag zagen we na de feestdagen in Zwartsluis, daar werd iedereen weggestuurd om de kade vrij te maken. Immers de tijd zat er op. Vervolgens heeft er weken niets aan de hele kade gelegen.  Is dat ligplaatsbeleid?   Is dat het doel: het leeghouden van ligplaatsen?   Voor wie ben je dat dan aan het doen?

Wat denkt u van het volgende voorstel? 
“Laat alle beschikbare plaatsen weer vrij voor iedereen  met het opschrift “ alleen voor de actieve beroepsvaart “  Dan worden de bestaande ligplaatsen in ieder geval weer goed benut.”

CDNI akkoord blijft een wassen neus

Wat horen we van schippers?
Hoe ze het waswater zelf mogen afgeven, zonder over pompen of iets dergelijks van het losbedrijf te kunnen beschikken. En dat, terwijl het er toch op leek dat “de vervuiler betalen” zou ergo, dat wij mochten aannemen dat de ontvanger zorgt voor een schoon ruim. In sommige Duitse losplaatsen mogen schippers zich met slangen en pompen uit de naad sjouwen om hun waswater in een tank te pompen. Maar we krijgen meldingen dat als de schipper weg is, het bedrijf het kraantje open zet waardoor het waswater weer regelrecht de haven inloopt. En zo is de tank weer bruikbaar voor de volgende schipper.

We hebben er al vaker op gewezen dat degenen die gecontroleerd dienen te worden (de ontvangers) makkelijk wegkomen met dit CDNI verdrag terwijl de schippers de prijs betalen op allerlei gebied. Want als onze uitlosbewijzen niet juist zijn ingevuld, doordat er bijvoorbeeld een code vergeten is dan krijg je als schipper een waarschuwing of prent. Maar dit mag dus blijkbaar allemaal.

Sterker, ons bereiken berichten dat er bedrijven zijn die dreigen je voortaan te weigeren, als je het hoger op speelt.
We horen van een collega die door middel van zijn rechtsbijstand het voor elkaar gekregen dat het ontvangende bedrijf een vergoeding heeft gegeven voor het schoonmaken, maar hoeveel schippers durven en willen die strijd aan te gaan?

Toch gebeurt het meer dat schippers het verschil maken. Op de Neckar ging het ook een tijdje zo: Waswater in tank, schip vaart weg en personeel zet om 17 uur, voor ze naar huis gaan, de kraantjes open en volgende morgen zijn er weer lege tanks. Een schipper die controle kreeg van de WSP heeft dit toen gemeld (waarom wel bij ons zeuren over lettertjes op een papiertje, maar zijn jullie nu eens bereid om aan de wal te gaan checken?) Maanden later staat de tank na afloop wassing op de straat bij de rioolput. En niet meer langs de waterkant.

Gelukkig zijn er dus schippers die hun nek uit durven steken zoals we ook in Antwerpen hebben gezien, maar het blijft een heel slechte zaak dat wij die controles aan de wal lijken te moeten afdwingen en de schipper in eerste instantie de dupe is van dit hele verhaal.