Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

Ledenvergadering

Uitnodiging ledenvergadering

Geachte collega’s

Het bestuur van de Algemeene Schippers Vereeniging
nodigt u en uw partner hierbij uit voor onze
jaarvergadering op

25 maart 2017

De vergadering zal gehouden worden in
“Appartementen Senioren Harmonie”
Gaesbeekstraat 11
3081 NL Rotterdam
Aanvang 10.00 uur.
De zaal is open vanaf 9.30 uur.

In de middagpauze zullen we gezamenlijk de lunch gebruiken.


Het ligt in de bedoeling de vergadering 17.00 uur te sluiten.
Na afloop is er gelegenheid om met elkaar van gedachten
te wisselen onder het genot van een drankje.

Wij hopen u te mogen begroeten op 25 maart a.s.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de
Algemeene Schippers Vereeniging

Agenda 25 maart 2017

Ochtenddeel
Alleen voor leden en donateurs (Aanvang 10:00)

 • Welkom en opening
 • Rede voorzitter
 • Mededelingen bestuur
 • Goedkeuring agenda
 • Goedkeuring verslag vergadering 1 oktober 2016
 • Jaarverslag 2016
 • Financieel verslag
 • Werking bestuur en denktank
 • Bestuursverkiezing (aftredend… enz.)
 • Verslagen overleggen
 • WBR/WBA
 • IL&T
 • OTNB
 • Rijnvaartcommissaris
 • Huisvuil (uittreden)
 • Boetebeleid ILT
 • AGORA
 • Rondvraag

Middagdeel
Openbaar (Aanvang 13:30)

 • Opening technisch voorzitter
 • Uit het ochtenddeel
 • Boetebeleid IL&T
 • Bedienings- en spertijden bruggen en sluizen
 • Ligplaatsentekort
 • Serviceniveau ligplaatsen
 • Vergroening binnenvaart
 • Rondvraag

Verslag ledenvergadering 1 oktober 2016

Opening
Om 10.05 opent technisch voorzitter Paul Markusse de vergadering. Hij verwelkomt de aanwezige leden en donateurs, we gaan proberen ons aan de agenda te houden en vooral het tijdschema.
SunnivaFluitsma, voorzitter ASV, verwelkomt ook iedereen een spreekt de rede uit.

Goedkeuring agenda
De agenda word goed gekeurd.

Goedkeuring verslag
Het verslag van 19 maart word goedgekeurd, de notulist word bedankt.
David Twigt wil graag Liesbeth bedanken voor de steeds mooier wordende Nieuwsbrief, ziet er professioneel uit.

Mededelingen

 • De vraag aan de leden is om het maximale bedrag voor de beurs in Gorkum te verhogen van 1800 euro naar 2500 euro. Hier gaan de leden mee akkoord.
 • Als de leden mooie foto’s hebben voor in de Nieuwsbrief deze graag sturen naar foto@algemeeneschippersvereeniging.nl
 • RTL 7 heeft ons benaderd voor een nieuwsitem dit was voor 3 minuten en werd 2 keer uitgezonden. Kosten waren 4400 euro, hier hebben wij voor bedankt.
 • Wij willen de Nieuwsbrief niet vol met advertenties maar er kunnen er nog wel een paar bij, dus als je iemand weet neem contact op.
 • De ASV bestaat 70 jaar en daarom komt er een bewaarnummer van de Nieuwsbrief over 70 jaar ASV.
 • Er komt ook weer een binnenvaart agenda, de verspreiding ging vorig jaar niet helemaal goed, we gaan de verspreiding op een andere manier doen.
 • De vertegenwoordiging van de ASV bij het WBR overleg gaat van 1 naar 2 personen.

Bestuur perikelen
We hebben een te klein bestuur en het bestuur krijgt steeds meer werk mede door de groei van de vereniging. We hebben nu allerlei verschillende schepen van duwboten tot charterschepen en vrachtschepen van spits tot een groot koppelverband. Deze varen op allerlei vaargebieden waar wij niet altijd de kennis hebben. Dus vragen wij de leden om hierin me te werken met het bestuur.
Paul Markusse en Ron Breedveld zijn aftredend voor hun eerste termijn en Sunniva Fluitsma gaat volgend jaar haar laatste jaar in van haar 2e termijn en stopt er dus daarna mee. Het bestuur heeft dus dringend vers bloed nodig. Paul Markusse geeft aan dat hij nog wel een tweede termijn van 4 jaar wil gaan doen. Ron Breedveld stopt met zijn werk in het bestuur hij weet niet of hij zich nog wel 4 jaar als bestuurslid voor de vereniging kan blijven inzetten. Hij blijft wel in de Denktank. Sunniva bedankt Ron voor al zijn werk wat hij de afgelopen 4 jaar voor de ASV heeft gedaan. En overhandigt Ron een cadeau namens de ASV. Esther Lubbers meldt zich aan om het bestuur te komen versterken in maart, ook Harry Spier denkt er over na om in het bestuur te komen. Jessica vd Akker meldt zich om mee te gaan met het WBR.

Advertenties
We hebben niet de neiging om veel advertenties in de Nieuwsbrief te zetten maar er mogen wel wat adverteerders komen. In de nieuwe Nieuwsbrief staat een advertentie van de EOC dit komt mede omdat ze sponsor zijn en daar af en toe een advertentie voor terug willen ze komen dus niet in elke Nieuwsbrief met een advertentie te staan.

Nieuwe leden
Het ledenaantal blijft gelukkig nog steeds stijgen. We hebben het afgelopen jaar weer vele nieuwe leden mogen inschrijven en er zitten ook een aantal nieuwe leden in de zaal welke zich even kort voorstellen. Wij hebben ook donateurs, dit zijn vaak oud-leden en soms mensen die de ASV willen steunen, niet iedereen kan zo maar donateur worden als ze geen lid zijn geweest. Dit wordt beoordeeld door de leden. Donateurs hebben geen stemrecht. Wij zijn voor de particuliere schipper en die hebben het dus voor het zeggen.

Afvalbeleid
Rebel heeft een rapport gemaakt en met de uitkomst kon de ASV niet verder in mee gaan, de uitnodiging die volgde vanuit het Ministerie borduurde voort op het rapport en men wilde nu samen met de sector bespreken hoe wij hier vorm aan gaan geven (uitgaande van het abonnementensysteem). De ASV wilde geen verantwoordelijkheid nemen voor dit beleid wat door ons niet ondersteund wordt en wij zijn toen uit het overleg gestapt. Het ministerie heeft ons toen gevraagd om mee te blijven doen met het overleg. Wij hebben toen gezegd dat we eerst met het ministerie in overleg willen om te kijken wat het ministerie nu wil met het afvalbeleid. Er is vrijdag 30 september een gesprek geweest en dat was een open, constructie gesprek. De ASV heeft verteld dat er iets moet komen wat van de hele binnenvaart zijn goedkeuring kan krijgen. Het vertrouwen moet terug en dat is helemaal naar het nulpunt gezakt door het veel te dure abonnementensysteem met veel te weinig vuilcontainers. Ook over het SAB is de binnenvaart niet tevreden, uit een poll in de scheepvaartkrant bleek dat ruim 80 procent niet tevreden was over hoe het SAB werkt. Dus afscheid nemen van het SAB in dit dossier. Het ministerie moet er dus voor gaan zorgen dat het vertrouwen weer terug komt. Havens moeten het huisvuil gratis innemen ook dat moet meer gestimuleerd worden. Het moet laagdrempelig worden, dus bv open containers of containers die met bv een bankpas geopend kunnen worden zodat ook de buitenlandse collega en de pleziervaart zijn vuil kwijt kan. Het ministerie heeft in de gaten dat ook Duitsland en België niet blij zijn met hoe het nu gaat met het huisvuil in Nederland. Dit bestaande systeem moet je zien als een verliespost. De vraag is moeten wij aanstaande dinsdag weer aanschuiven bij het overleg met de andere bonden en het ministerie. Wij blijven natuurlijk altijd zeggen dat huisvuil volgen het CDNI verdrag gratis moet worden opgehaald. Die afgesloten bakken zijn natuurlijk veel duurder dan open bakken, op sluizen kunnen makkelijk open bakken staan want sluizen zijn tegenwoordig allemaal afgesloten met hekken. Leendert Vissers zegt dat het heel goed was dat de ASV zich heeft terug getrokken van het overleg maar nu moet je weer aanhaken om het SAB weerstand te bieden. Fokke Wijkstra vind ook dat de ASV moet gaan, er is echt wel wat te winnen samen met het ministerie werken voor een oplossing totdat het internationaal is geregeld. Esther zegt dat een open systeem veel goedkoper is dus zet die open bakken weer terug op alle sluizen zoals het was. De zaal wil dat de ASV weer in het overleg stapt, willen geen abonnement, geen SAB die het gaat regelen, en als men afgesloten bakken wil gaan wij daar niet voor betalen. En zeggen dat het in strijd is met het CDNI verdrag. Voor Fokke is het nog niet helemaal duidelijk, gaan we nu voor open bakken of gaan we bv 1 euro per zak betalen? Ron Breedveld zegt, er zal wel niet gelijk een vast plan liggen dus we gaan eerst horen wat ze te vertellen hebben.

Greendeal
Leendert Korvink wil graag met de ASV praten, op 24 augustus zijn wij bij hem geweest. Het gaat over het meten aan de pijp van de uitlaatgassen. Hij heeft uitgelegd hoe het allemaal gaat werken, in oktober wil men gaan beginnen, er moet wel een apparaat komen om te meten maar die kost veel geld. Men heeft het over 20.000 euro en er komt geen subsidie voor. Maar men zegt dat de metingskosten terug moeten naar ongeveer 1800 euro, dus het gaat nog even duren voordat we zover zijn. Leendert Korvink komt in de voorjaarsvergadering er alles over vertellen.

Geluidseisen
In 1976 heeft men normen vast gesteld waar nieuwbouwschepen aan moeten voldoen als het gaat om geluidseisen. Deze zijn, stuurhut en woning 70 db, slaapkamer 60 db en machinekamer 110 db. In 2003 heeft men bedacht met een overgangstermijn dat alle schepen hier aan moeten voldoen. Uit vele rapporten blijkt dat de schepen van voor 1976 hier nooit aan kunnen voldoen omdat de kosten veel te hoog zijn als het al gaat lukken om er aan te gaan voldoen. Dat betekent dus dat alle schepen van voor 1976 gaan verdwijnen, bijna de gehele kleine binnenvaart. Nederland heeft van de CCR de opdracht gekregen om dit te gaan onderzoeken en om met voorstellen te komen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Niets doen, dan blijft alles zoals de CCR heeft voorgesteld, geen optie. A1 varen, schepen die niet aan de geluidseisen kunnen voldoen mogen dan alleen A1 varen, dit is voor sommige natuurlijk wel een oplossing maar werkt in de praktijk niet voor vele schepen. Schepen beneden de70 meter mogen nu 18 uur varen. 70 tot 86 meter met matroos mogen ook 18 uur. Duitsland had voorgesteld om te kijken wat het ideale toerental is voor een schip om aan de geluidseisen te voldoen en dit is dan wat dat schip maximaal mag varen dit alles moet aangegeven kunnen worden met een tachograaf waarop de toerental is af te lezen. Ook geen ideale situatie. Eerst investeren en dan kijken of je de geluidseisen haalt is ook geen oplossing even als de Hardheidsclausule. De ASV zegt dat er geen harde bewijzen zijn dat de binnenvaart last heeft van gehoorbeschadiging. De Duitse CCR commissaris heeft in een schrijven aangegeven dat er geen schepen mogen worden uitgesloten omdat ze niet aan de geluidseisen kunnen voldoen. Dit moeten wij naar voren brengen en niet meegaan in allerlei compromissen. Wij hebben altijd gezegd wanneer er iets vernieuwd wordt op een schip dat dit dan aan de nieuwbouw eisen moet voldoen maar dat gaat voor de geluidseisen niet op. De investeringen zijn veel te hoog en vaak niet uitvoerbaar waardoor de gehele kleine binnenvaart dreigt te verdwijnen. Niet alleen de kleine binnenvaart kan niet aan de geluidseisen voldoen ook de nieuwbouw heeft grote problemen om aan de eisen te voldoen. Ook wordt er gekeken naar nieuwe meetprotocollen nu word er gemeten met 95 % van het vermogen dit word dan lager. Of dat de oplossing is is zeer twijfelachtig. Alle schepen dus ook de schepen van na 1976 worden gemeten dus het is afwachten of die dan ook door de nieuwe geluidseisen komen. Matthe Broeken zegt dat er toch ook wel eens gesproken is dat schepen tot 86 meter niet aan de geluidseisen hoefden te voldoen? Sunniva, Daar hoor je nu niets meer van maar ook de grotere schepen krijgen problemen. De regelgeving klopt niet dus moet worden aangepast. Jos Evens vind dat de Rijnvaartcommissarissen de sector beter moeten vertegenwoordigen in Straatsburg. Dat mag ook wel eens gezegd worden.

Kantoor
De ASV heeft het kantoor de afgelopen tijd helemaal opgeknapt, het was veel werk maar het ziet er weer prachtig uit.Dank aan vooral Paul en Maria Markusse en ook Ron Breedveld die hier mee bezig zijn geweest. Wij hadden een budget van 3000 euro en er is nog geld over. Het kantoor is nu weer klaar om te vergaderen en om mensen te ontvangen.

Rondvraag

 • David Twigt, er zijn fietsvakantieschepen die misschien wel lid willen worden, ik heb dit wel eens vaker naar voren gebracht maar er is nooit iets mee gedaan. Roel Boermann antwoord dat deze schepen ongeveer de afmetingen hebben van een spits in het algemeen, die betalen ongeveer 300 euro dus ik denk dat dat het lidmaatschap moet gaan kosten voor deze schepen. Jaring Ruijtenberg vraag wat deze mensen verwachten van de ASV. Zij hebben met andere wetgeving te maken waar wij geen verstand van hebben. Sunniva zegt dat het bestuur daar over gaat nadenken als deze mensen zich aanmelden als lid.
 • Jos vraagt of de ASV een abonnement kan afsluiten als vereniging bij de verschillende vakbladen die daar een abonnement voor willen dat is misschien goedkoper dan wanneer we allemaal individueel een abonnement moeten afsluiten. Sunniva antwoord dat ze het bij de Schuttevaer wel eens gevraagd heeft maar dat koste zoveel dat je net zo goed iedereen zelf een abonnement kan afsluiten.
 • Leendert Visser vraag of er al eens is gekeken naar dat gedoe met de minimum lonen in Duitsland en Frankrijk. Doortje Grooten antwoordt dat dit bij het overleg met de Rijnvaartcommissarissen aan de orde is geweest. Het mag helemaal niet van Europa, er wordt aan gewerkt. Afgesproken is om dit jaar niet te handhaven.

PAUZE

De technisch voorzitter verwelkomt de nieuwe mensen die erbij zijn gekomen voor de middagvergadering. De voorzitter spreekt rede uit.

Zeesluis Terneuzen
De ASV is bij de Raad van State geweest voor het beroep dat wij hadden aangetekend tegen de besluitvorming rondom de nieuwe zeesluis. Wij wilden oa een spuikanaal. BLN had ook beroep aangetekend en enkele bedrijven daar in de buurt. Men heeft ons nogmaals aangehoord maar uiteindelijk hebben al onze argumenten van tafel geveegd. Er komt geen spuikanaal en ook geen extra ligplaatsen voor de binnenvaart. Joop Molenwijk zegt dat zelf de tijdelijke spuikanaal zoals die was gepland niet door gaat, men wil zolang mogelijk de middensluis blijven gebruiken als spuikanaal. Wij moeten Specifiek aantonen hoeveel schade er ontstaat wanneer er gestemd word om te spuien. Ook de bedrijven aan de wal zouden dat moeten doen. Er moet een meldpunt komen. Er zijn straks meerdere plekken waar gewerkt gaat worden met oponthoud. Martin van Dijk zegt dat het altijd goed is om cijfers bij te houden om de politiek te overtuigen.

Watertruck
De ASV is bijzonder verbaast over het project Watertruck, er is altijd gezegd dat er niet ingegrepen kan worden in de markt als wij daar om vroegen maar er mag wel met subsidie van Europa nieuwe bakjes in de markt gezet worden die met de bestaande binnenvaart gaat concurreren. Eerst wordt er gezegd dat er alleen werk van de weg gehaald mag worden, nu heeft men het al over 50 % bestaand werk. Johan Muller zegt dat de BLN via ESO protest gaat aantekenen, Het CBRB doet ook mee. De ASV kan dit ook ondertekenen als jullie dat willen. Sunniva zegt, je moet nog maar afwachten of het gaat werken, er zijn al vele andere projecten gestart en die konden ook niet zonder subsidie. Als de subsidie stopt gaat de boel failliet maar dan heb je het wel weer in de markt. Je stoot wel een hele vervoerstak uit de markt en die kunnen dan ook niet meer het werk doen waar deze bakjes niet geschikt voor zijn en wat heb je dan gewonnen?

4 Shipping
Jan Snoeij, schipperszoon geeft een presentatie van de bevrachtingsapp 4 shipping. De nieuwe app zal niet de prijzen kunnen beïnvloeden maar wel meer inzicht geven in de markt. Nu bel je de bevrachter en die heeft meestal maar 1 reis voor je. Met deze app zetten bevrachters / verladers het werk op de app en kun je zien hoeveel werk er is. Doel is om het organiseren van vervoer eenvoudiger te maken in de hele keten. In de vrachtwagenbranche zijn ze daar al veel verder mee dit zou voor de binnenvaart ook zo kunnen werken. Computersystemen aan elkaar koppelen zodat alles vanuit de eigen computer van de verlader geregeld kan worden. Connossementen, douanepapieren, in en uitlosbewijzen, facturen alles kan via de app. Wanneer de verlader dit eenvoudig vanaf zijn eigen computer kan doen heeft hij geen bevrachter meer nodig wat de tussenhandel vermindert. Je kan verschillende groepen maken, huurschepen, vaste schepen en sportmarkt. De bevrachter geeft alle relevante gegevens door aan de app en de schipper kan hier op reageren. Pas wanneer er tot een akkoord komt moet de schipper 1% provisie betalen aan 4 shipping. Je kunt in de app niet zien wat er geboden word maar als het gemakkelijk is voor de verlader om werk op de app te zetten zal hij dat waarschijnlijk vaker doen en kun je zien wat de verlader betaald en is de tussenhandel er tussen uit. Er is al met veel verladers gepraat en er zijn er genoeg die er aan mee willen werken.

Agora
Sunniva gaat er niet al te uitgebreid op in, dat is al eerder gedaan. We hebben het overal neergelegd, van Europa mag het en in de 2e kamer komt een ronde tafelconferentie waar iedereen voor wordt uitgenodigd om te zien wat de mogelijkheden zijn. Verder gaat de ASV verladers aanschrijven voor een gesprek om te kijken hoe zij er over denken.

Videoboodschap Lutz Jacobi
Lutz Jacobi, woordvoerder in de 2e kamer voor de PvdA. Ze zegt dat er een rondetafelconferentie komt om te kijken wat de beste oplossing is om voor de binnenvaart een beter bestaansrecht te krijgen. Ook ziet ze geen rede om subsidie vanuit Europa te geven voor het ontwikkelen van nieuwe duwbakjes. Daar is niets nieuws aan. Wel is ze voor modelshift maar dan naar de bestaande binnenvaart. Ook voor het huisvuil moet een betere oplossing worden gevonden.

Presentatie Eric Smaling
Eric Smaling draagt de binnenvaart in de kamer een warm hart toe. Er zijn in maart volgend jaar weer verkiezingen, iedereen is bezig met zijn verkiezingsprogramma. Het is nu het moment voor de binnenvaart om te proberen in dat verkiezingsprogramma te komen. Zodat later de binnenvaart ook in het regeerakkoord kan worden opgenomen. Er is een motie ingediend om de CCR eisen niet te laten gelden voor schepen tot 86 meter. De SP staat er achter dat er aan wordt gewerkt om dit te realiseren. Sunniva vraagt waarom het ministerie altijd in alle staten is wanneer er vragen worden gesteld. Eric Smaling zegt dat niet te weten, de minister zegt wel ik draag de binnenvaart een warm hart maar laat dat niet echt zien. Er is een gebrek aan gevoel van urgentie naar de binnenvaart toe. Er is veel geld naar de weg gegaan, het is moeilijk om geld van de weg naar de binnenvaart te verschuiven. Sunniva, de minister zegt altijd dat Nederland wel wil in de CCR maar de andere landen niet maar dat is helemaal niet waar. De Duitse delegatie heeft gezegd dat er bij de geluidseisen geen schip mag verdwijnen maar Nederland wil weer een compromis. Terwijl ze gewoon Duitsland moeten steunen. Eric heeft ook niet het idee dat de minister haar best doet. David zegt dat dat er sinds 1975 nooit een minister is geweest die iets voor de binnenvaart heeft willen doen. Ron Breedveld zegt, de motie is in uitvoering maar de afgelopen jaren zijn er 3 moties aangenomen en er is er geen één in uitvoering. Leonard Dodewaard zegt dat jongeren geen idee hebben hoe het gaat in de binnenvaart, je moet jongeren enthousiast maken dat is belangrijk. David vraagt zou jij je kinderen adviseren om in de binnenvaart te gaan werken. Leonard, nee wij moeten het weer gaan creëren dat het leuk is om in de binnenvaart te werken. Sunniva stelt dat er door de geluidseisen eindelijk een beetje samenwerking komt tussen de verschillende bonden, dat is misschien een positief punt.

Rondvraag
Ron Breedveld, een lid van de ASV heeft een bekeuring gehad omdat zijn nieuwe Rijnpatent niet de kleur had die was afgesproken in de CCR. Nederland heeft het Rijnpatent blijkbaar de verkeerde kleur gegeven. Martin van Dijk zegt dit moet je even mee nemen in het overleg met de Rijvaartcommissarissen om te kijken wat hier aan te doen is.

16.45 sluit technisch voorzitter Paul Markusse de vergadering, hij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en nodigt iedereen uit voor een drankje aan de bar.