Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

Politiek

Begrotingsvoorstellen ASV (deels) gehonoreerd

In de najaarsvergadering heeft het aanwezige Kamerlid Smaling (SP) de ASV gevraagd begrotingsvoorstellen in te dienen. Dat heeft de ASV gedaan (zie de nieuwsbrief van december)

De heer Smaling heeft goed geluisterd naar de schipper en heeft ook gehoor gevonden bij medestanders in de Kamer.

Nu moet Minister Schultz aan de slag van de Kamer om knelpunten in de binnenvaart op te lossen. Dinsdag 6 december heeft de Tweede Kamer namelijk ingestemd met de motie van de SP (Eric Smaling). De motie, ondersteund door Kamerleden Eppo Bruins (CU), Betty de Boer (VVD) en Lutz Jacobi (PvdA) constateert dat de binnenvaart te kampen heeft met knelpunten bij de vaarwegen. In de motie sluit Smaling zich aan bij de wens van de ASV dat de regering meer geld uittrekt voor betere sluisbediening, meer ligplaatsen en meer en betere afloopvoorzieningen.

Extra positief is, dat het belang van de binnenvaart bij deze motie werd benadrukt werd.

Het wordt hoog tijd dat de binnenvaart weer in het hart en hoofd van de beleidsmakers gaat leven. Daarom is de tekst van Smaling “Deze vorm van transport willen we optimaal benutten” ons uit het hart gegrepen.