Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

Huisvuil

Over en uit!

Op 1 oktober in de najaarsvergadering werd besloten, nadat Sunniva en ik een oriënterend gesprek met het ministerie hadden gehad namens de ASV, dat de ASV weer bij het huisvuiloverleg zou aanschuiven. Alle ideeën waren mogelijk om op tafel te leggen volgens het ministerie. De ASV vond en vindt nog steeds dat het volgens CDNI-verdrag de huisafvalafgifte gratis behoort te zijn, maar wij zijn bereid mee te denken over een oplossing die voor heel de binnenvaart goed is en ook zodat de internationale schipper hier zijn vuil kan afgeven. Tijdens het gesprek hebben wij dit ook medegedeeld en ook de knelpunten benoemd waar wij van vonden dat deze een groot obstakel zijn voor de schipper om weer vertrouwen te krijgen in een oplossing maar ook om draagvlak te krijgen, anders heeft het geen zin. Dat was dus het dure abonnement van tafel en het SAB ertussenuit. (Dit laatste deed een beetje pijn maar ja we wilden toch allemaal naar een oplossing toe met draagvlak nietwaar en dan moet je ook de pijnpunten durven te benoemen).

Er is o.a. vanuit de ASV een voorstel gekomen om per zak te betalen maar wel zo dat het acceptabel is en voor iedereen toegankelijk. Bovendien vinden wij dat we veel meer de mogelijkheid moeten hebben om afval gescheiden in te leveren. En niet omdat we dat volgens een RWS medewerkster nog moesten leren.

In dat zelfde overleg beloofde het ministerie dat zij de bij de havens eens gingen inventariseren of die de zaken wel op orde hadden, want volgens het CDNI-verdrag behoorden zij deze faciliteit aan te bieden (ja dan wel het CDNI verdrag gebruiken).
Op de valreep van het overleg werd er medegedeeld dat er geen zaken naar buiten mochten waarop wij gelijk hebben aangegeven dat wij de achterban inlichten, dat is gebruikelijk bij de ASV. (Dit had men ook behoren te weten als je goed voorbereid gesprekken aangaat). Dat mocht toen wel, maar er mochten geen namen en cijfers genoemd worden, tja.

Nadat onze voorzitster Sunniva opgebeld werd door een krant gespecialiseerd in afvalberichtgeving heeft zij een oppervlakkig interview gegeven, immers wij zijn transparant en nu zeggen “sorry we zeggen niks” past niet bij de ASV.

IK WIL HIER NOGMAALS BENADRUKKEN DAT NIET DE ASV DE PERS HEEFT OPGEZOCHT ZOALS HET MINISTERIE BEWEERT, MAAR ZIJ ONS HEBBEN BENADERD.

Daarop volgde een telefoongesprek vanuit het ministerie waarbij de nodige gal gespuwd werd zonder het stuk eerst gelezen te hebben! Dat is op zich al vreemd. Daarna deelde het ministerie ons mede per mail, niet eens direct aan ons gericht, dat als de ASV zich niet aan de afspraak wilde conformeren die dus eenzijdig was opgelegd, wij geen deel meer konden nemen aan het overleg. Wij hebben een mail gestuurd waar nooit een antwoord is opgegeven. Kort samengevat wilde men de ASV monddood aan tafel, anders waren we niet meer welkom. De ASV laat zich niet monddood maken dus het resultaat was einde huisvuiloverleg. Gezien het resultaat nu een gemiste kans zou ik zeggen, want we hadden al wat ideeën uitgewerkt en informatie ingewonnen voor eventuele andere opties.

Wie schetst onze verbazing dat een paar weken terug het ministerie zelf uit de school klapt in de krant, terwijl er nog gesprekken plaats moesten vinden met de andere partijen zoals die dit vermelden in de krant.

In plaats van je de ogen uit je hoofd te schamen gaat het ministerie dan zeggen er zijn nu 550 abonnementen, waardoor het systeem nu uit kan. Er is niets veranderd, gewoon een 2.0 van het vorige. Al die gesprekken met duur betaalde ambtenaren, tijd en inspanningen van partijen om deel te nemen, rapport Rebel, tja het heeft allemaal wat gekost en het heeft niets opgeleverd. Het hele traject was door het ministerie al lang uitgezet en het voelt alsof de ASV gewoon gebruikt is om een mooi plaatje neer te zetten om zo min mogelijk gezichtsverlies te lijden. Dit ministerie wil helemaal niet samenwerken, alleen dicteren. Wij kunnen alleen maar hopen dat er bij het nieuwe kabinet iemand komt die de binnenvaart wel aanvoelt en begrijpt en daar ook naar handelt.


Amsterdam - Proef gratis afvalinzamelpunt

Havenbedrijf Amsterdam is officieel gestart met een proef van een half jaar met een gratis afvalinzamelpunt voor de binnenvaartindustrie. Het inzamelpunt bevindt zich op de Haparandadam in de Houthavens en is bestemd voor huisvuil, papier en glas. De plaatsing van deze nieuwe voorziening is in samenspraak met de Nederlandse binnenvaartvertegenwoordigers tot stand gekomen.

Na een half jaar wordt de proef geëvalueerd en mogelijke verlenging besproken. De huisvuilcontainer kan bediend worden met een SAB-kaart met nultarief (ook wel ecokaart genoemd) van Stichting Scheepsafvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart. De glas- en papiercontainer worden toegankelijk zonder gebruik van deze kaart.

Ook drinkwaterpunten onder de loep

Naast het tijdelijke huisvuilinzamelpunt biedt de Haparandadam de binnenvaartindustrie vaste walstroomvoorzieningen, een autoafzetplaats en een watertappunt (sinds januari 2017 met gratis 6 m3 drinkwater per etmaal voor de binnenvaart). Havenbedrijf Amsterdam is ook gestart met de voorbereiding voor de verdere uitbreiding van drinkwatervoorzieningen voor de binnenvaart met een tweede drinkwaterpunt in het Oostelijk Havengebied.

Binnenvaart Klant Centraal

Havenbedrijf Amsterdam staat voor een goede dienstverlening en het verhogen van gebruiksgemak voor de gebruikers van de haven. Met het programma ‘Binnenvaart | Klant Centraal’ werkt het bedrijf aan serviceverbeterende activiteiten voor de binnenvaart. De drie aandachtsgebieden binnen het programma zijn: verbeterde voorzieningen tegen een juiste prijs, investeren in contact en communicatie en stroomlijnen van de opgave van het binnenhavengeld. Het verbeteren van de service gebeurt in samenspraak met binnenvaartvertegenwoordigers: Algemeene Schippers Vereeniging, BLN-Schuttevaer, VT Group, Vereniging CBRB en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens. Door de plaatsing van het afvalinzamelpunt op de Haparandadam verwacht Havenbedrijf Amsterdam dat de binnenvaartvoorzieningen in de Amsterdamse haven beter aansluiten bij de wensen van de sector.