Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

Overige

Gevaar

Tot onze verbazing zien wij dat er in de Maashaven sinds 5 april 2017 dezelfde “gevaar” labels nog hangen in de stroomkasten.

De ASV gaat hierover reclameren bij ronald.bijl@parkline.com

Als je dit ook (ergens anders in het land) tegenkomt, kun je via dat email adres reageren.


Losgegooid in de Maashaven

Meerdere schepen zijn in de nacht van 4 op 5 juni 2017 losgegooid in de Maashaven. Vicevoorzitter Gerberdien le Sage heeft daarover een interview gegeven aan tv Rijnmond, wat dezelfde avond werd uitgezonden. Met dank aan ons lid van de Torros, die alert heeft gereageerd, is erger voorkomen en konden schepen snel vastgemaakt worden.
De havendienst en politie kwamen echter pas na een uur.

Er zijn door de schipper van de Torros nog foto’s genomen van twee mannen (de schuldigen?) met rugzak, helaas alleen van de rug.

Voor zover bekend heeft niemand schade, maar hoe laat je op die manier je schip “rustig” achter voor boodschappen, het weekend of op vakantie? Het losgooien schijnt dit jaar op het ponton ook al voorgevallen te zijn, dus gaat de ASV dit aankaarten bij te Rotterdams overleg (WBR).

De vraag is, wat kunnen we hiertegen doen?

Boegwater

Verschijnt half september:

Boegwater
Leven op de binnenvaart
Karin Anema

Een schets van 90 jaar binnenvaartgeschiedenis

Binnenvaartschepen – vanaf een hoge brug of op de wal, wachtend achter gesloten slagbomen, hoor en zie je ze voortglijden – de stuurhut dwars op het schip, auto op het dek, een keffend hondje in het gangboord, op de achtersteven wappert een vlag… Daar glijdt een geheel eigen wereld langs.

Langzaam maar gestaag verdwijnt die in het verschiet. Weg…

Karin Anema is in die wereld gestapt. Ze heeft haar ogen en oren de kost gegeven. Wat voor mensen zijn dat, die schippers? Ze heeft ze in actie gezien. Is er iets bij alle verschillen wat hen verbindt? Ze heeft naar de schippers geluisterd. Naar hun verhalen. Over hun strijd om het bestaan. Over vroeger. Over de toekomst.

Met de komst van de Kaapverdiër Antonio aan boord van de Neerlandia, van schipper Jopie, een einzelgänger, komen er nog weer andere invloeden binnen. Met de reconstructie van hun levens legt Karin Anema de binnenvaartcultuur bloot. Universele thema’s als doorzettingsvermogen, generatieconflicten, integratie en discriminatie overstijgen het particuliere verhaal.

Boegwater biedt een schets van 90 jaar binnenvaartgeschiedenis. Van zeilend vrachtschip tot 4.000 tonners. Van geen communicatiemiddelen naar boordcomputer en auto aan boord. Van zwaar werk naar automatisch. Van ieder kanaaltje naar slechts enkele hoofdvaarwegen. Van gezin aan boord naar een mannenmaatschappij.

De grote rivieren regelen het ritme van Boegwater. Op en neer de Rijn, op en neer naar Antwerpen, op en neer de Donau. Vroeger met veel contacten, nu alleen nog bij een aanvaring.

Karin Anema
Karin Anema (1955) is schrijfster en journaliste. Met groot inlevingsvermogen en met oog voor sprekende details verdiept zij zich vooral in verschillende culturen. Van haar verschenen eerder onder meer De groeten aan de koningin, Mexicaanse sneeuw en De laatste grens, dat genomineerd werd voor de Bob den Uylprijs. Vandaag koop ik alle kleuren – het levensverhaal van een man en zijn psychoses is in het Duits vertaald en wordt verfilmd.

‘Anema beschrijft ingehouden, zonder te oordelen of te veroordelen’ - Regionale dagbladen over Vandaag koop ik alle kleuren

‘Een ontroerend en mooi boek’ - de Volkskrant over Vandaag koop ik alle kleuren
‘Karin Anema is een van de beste Nederlandse schrijvers van reisverhalen. Ze is goed gedocumenteerd en laat zich leiden door ontmoetingen. Ze heeft lef en dat liet ze al zien in eerdere boeken’ - Afrika Nieuws over Anders dan Afrika

Interesse in een pdf of een recensie-exemplaar? Laat het weten via thea@scriptum.nl

Scheepsongevallenregistratie

Op de site van Rijkswaterstaat lezen we:

Rijkswaterstaat beheert de landelijke Scheepsongevallendatabase (SOS-database). Hierin staan gegevens over scheepsongevallen en andere voorvallen te water die hebben plaatsgevonden binnen beheergebied van Nederland.
Een goede landelijke registratie van scheepsongevallen geeft een objectief en betrouwbaar beeld van de veiligheid voor de scheepvaart. Dit beeld is nodig voor een risicogestuurd beleid, beheer en inspectie. En om de effectiviteit van het gevoerde beleid te beoordelen en verantwoording af te leggen.

Bent u een schipper die een scheepsongeval wilt melden?
Na een scheepsongeval moet u dit zo snel mogelijk melden bij een verkeerspost. Zo kunnen daar de juiste maatregelen genomen worden om de doorstroming en de veiligheid op de vaarweg te waarborgen.

Welke ongevallen worden landelijk geregistreerd?
Registratie in de landelijke SOS-database is verplicht voor scheepsongevallen:

met lichte schade en/of zeer licht gewonden
met overtredingen (bijvoorbeeld alcoholgebruik)
waarbij sprake is van aanvaring tussen 2 varende schepen
met meer dan lichte schade, lichte milieuschade, licht letsel
waarbij brand, ontploffing, zinken of technisch gebrek heeft plaatsgevonden
met schade waarbij een overheidsvaartuig/ambtenaar in functie is betrokken
waarbij schade is ontstaan en waarbij het ongeval niet gemeld is of doorgevaren is

Ondergrens
Is er geen of zeer lichte schade? En hebben partijen actie ondernomen in de vorm van verkeersmanagement- of incidentmanagementmaatregelen of (gedetailleerde) inspecties om vast te kunnen stellen of onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn als gevolg van het ongeval? Dan wordt het scheepsongeval ook landelijk geregistreerd.

Richtlijnen voor landelijke registratie van scheepsongevallen
Het Openbaar Ministerie schrijft landelijke registratie van de hierboven genoemde ongevallen voor in de Richtlijn binnenvaart-verbaliseringsbeleid 2012-01-08.
In de Richtlijn voor registratie van scheepsongevallen (PDF, 253,84 kB) (PDF, 470.1 kB) door de nautische beheerder is deze lijst ook opgenomen en is de ondergrens van registratie vastgelegd.

Waar worden de data voor gebruikt?
De gegevens uit de scheepsongevallendatabase worden voor veel doeleinden gebruikt. Ze vormen de basis voor de verantwoordingsrapportage van de Minister in de begroting. Ook worden de gegevens gebruikt voor de Staat van de Transportveiligheid. Met de gegevens maken we analyses van:
risicogroepen van vaarweggebruikers die relatief vaak betrokken zijn of veel schade leiden bij scheepsongevallen
de aard en omvang van schade die voortkomt uit scheepsongevallen (bijvoorbeeld omvang van schade aan de infrastructuur; de omvang van de maatschappelijke kosten van onveiligheid)
de kwetsbaarheid van bepaalde objecten (zoals faalkansen van stuwen en sluizen)
specifieke locaties met concentraties van ongevallen
de aard van nautische veiligheidsrisico’s in een bepaald gebied
de vermoedelijke oorzaken van scheepsongevallen
trends en ontwikkelingen in de tijd

Kennisnetwerk en Coördinatie Nautische Veiligheid
De beheerder van de SOS-database komt zo’n 4 keer per jaar samen met partijen die scheepsongevallen registreren, tijdens het Kennisnetwerk en Coördinatie Nautische Veiligheid-overleg (KCNV).
Dit overleg richt zich op verbetering van het registratieproces en het toegankelijk maken van gegevens voor analyses.

Meer lezen?


Spitsenvaart op immateriële erfgoedlijst

Tussen de Shanty of maritieme volksmuziek, het Sint Piterfeest in Grou, de Siroopwafels bakken, het Spekkedikken bakken, de Stads- en dorpsomroepers, het Steenwerpen, de Straatexploitatie van draaiorgels en het Strao rijden vinden we, dankzij de initiatiefnemers Rogier Dikker en Mijndert de Graaff van het Heerenschip en Johan Dibbets en Magda Franken van de Nadenos, op deze lijst de Spitsenvaart op de Noord-Zuid scheepvaartroute terug op de site https://www.immaterieelerfgoed.nl/page/449/de-complete-inventaris-als-lijst

Wat is immaterieel erfgoed?
Immaterieel erfgoed omvat, volgens bovenstaande site, sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis en/of vaardigheden die gemeenschappen en groepen erkennen als een vorm van cultureel erfgoed.

Als wezenlijk kenmerk wordt genoemd dat dit erfgoed wordt overgedragen van generatie op generatie en van persoon op persoon. Het behoort tot de basis van een gemeenschap. Immaterieel erfgoed is ‘dynamisch, levend erfgoed’.

Beschermen wat waardevol is
UNESCO is de “beheerder” van dit initiatief en wil het immaterieel erfgoed beschermen ofwel safeguarden. Beschermen wil zeggen: een toekomst geven aan immaterieel erfgoed. Dat betekent ook: een vorm vinden die ook toekomstige generaties aanspreekt en de knelpunten wegneemt die de toekomst van immaterieel erfgoed in de weg staan.

Tradities en immaterieel erfgoed zijn altijd dynamisch en in ontwikkeling. Beschermen wil NIET zeggen bewaren zoals het vroeger was. UNESCO wil van immaterieel erfgoed geen museumstukken maken.

Gunstig klimaat is verantwoordelijkheid van de overheid.
Hoewel UNESCO de verantwoordelijkheid voor het levensvatbaar houden van immaterieel erfgoed bij de gemeenschappen zelf legt, stelt zij dat de overheid wel degelijk een taak heeft. Waar volgens UNESCO individuen of groepen die zelf de traditie praktiseren verantwoordelijk zijn en er dus geen sprake is van sturing is van bovenaf (het is niet de bedoeling dat de overheid bepaalt hoe onze traditie eruit moet zien) heeft de overheid zich wel verplicht om bij te dragen aan een gunstig klimaat waarin immaterieel erfgoed kan gedijen.

Tips
Daarom een paar tips voor deze overheid, een paar knelpunten die even weggewerkt moeten worden omdat die de toekomst van dit immateriële erfgoed in de weg staan:

(opzettelijk) onmogelijke CCR eisen, (toekomstige) onmogelijke “vergroeningseisen”, extreme hoeveelheid controles en exorbitant hoge boetes, verdwijnende ligplaatsen, oprukkende bewoning op (eventuele) laad- en losplaatsen, belemmeringen als spertijden en beperkingen bedieningstijden kunstwerken, achterstallig onderhoud vaarwegen en kunstwerken, blokkeren van pogingen de markt transparanter te maken etc. etc.

Net als UNESCO willen wij de spitsenvaart niet tot museumstuk maken, we willen de spitsen zien varen. Liefst met lading, liefst voor een redelijk tarief (overigens geldt dat natuurlijk ook voor alle andere typen binnenvaartschepen), misschien is dit een stapje op weg om de schellen van de ogen van de verantwoordelijken te laten vallen?