Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

Overige

Stroomkasten sluis Doesburg

Een van onze leden vaart geregeld naar Doetinchem en zoals bekend zijn daar al wat zaken de revue gepasseerd. Nu lag hij op een gegeven moment boven de sluis van Doesburg en, jawel, de stroomkasten konden gebruikt worden. De kabel op het steiger getrokken en aangesloten. Naar de centrale kast om me met de S.A.B. ecokaart aan te melden en……………geen stroom dus. Agregaat op gang en door op de oude manier. Sluismeester gevraagd waar de storingsdienst was. Hij wist het niet. Gewacht tot maandag en het SAB gebeld. Ook al gemaild en gevraagd naar een nummer van een storingsdienst in Doesburg boven de sluis. Kreeg van het SAB een antwoord dat men maar naar de gemeente moest gaan van de desbetreffende plaats, want zij deden alleen het administratieve werk..

De gemeente Doesburg gebeld en die wisten van niets en zij deden de suggestie eens naar Rijn en IJssel te bellen. Naar Rijn en IJssel gebeld die eindelijk wat meer kon vertellen. Verteld werd dat het geheel nog niet was overgedragen en tot die tijd nog onder het beheer zou vallen van Rijn en IJssel. Dit zal nog een paar maanden gaan duren. Waarschijnlijk tot de zomer, maar mogelijk wordt het ook eerder overgedragen. Dat was ook de reden dat er nog geen informatie van een storingsdienst op de kasten stond.

Tot die tijd mag Rijn en IJssel gebeld worden als er een storing zou zijn en zodra het gaat veranderen zou er ook een verwijzing naar een storingsdienst op de kasten aangebracht gaan worden. Sluismeester van Doesburg zal de komende tijd de scheepvaart naar R & IJ doorverwijzen met de eventuele klachten.

Het nummer van Rijn en IJssel is +31314 369369.

Volgens zeggen kan er ook buiten kantoortijd naar gebeld worden. Iets om het door te geven aan diegenen die geregeld op de Oude IJssel komen.

Zoek de verschillen

Een van onze leden heeft een piloot die niet goedgekeurd is maar exact hetzelfde is als een goedgekeurde piloot. Een onzinnige kostenpost maar ILT weet van geen wijken:

Foto 1: Bochtaanwijzers welke niet meer zijn toegelaten na 1-1-2015.
Type; Euro 500.
Fabrikant; Radio Zeeland.
Houder van de typegoedkeuring; Radio Holland Rotterdam NL.

Foto 2: Toegelaten Bochtaanwijzers.
Type; Euro 500 combi piloot.
Fabrikant; Radio Zeeland/ Radio Holland.
Houder van de typegoedkeuring; RZ Product ’s NL- 4538 AG Terneuzen.
Deze info komt van de EOC website.

Het enige verschil is het nummer dat op het voorfront staat, is verzekerd door Radio Holland.

Foto 1


Foto 2


Claimen

Het wordt hoog tijd dat de binnenvaart van zich laat horen. Kennelijk werkt dat vooral door claims neer te leggen. Nadat we dat al eerder aangegeven hadden bij de sluis van Waalwijk, waar nu schepen vanaf 82 meter niet meer mogen schutten, is dat wellicht wat betreft de stuw van Grave ook een optie. Tenslotte is Rijkswaterstaat ernstig in gebreke gebleven. Zie: Blunder van RWS ivm stuw Grave in de Volkskrant.

Hierbij worden de nadelen van op afstand bediende kunstwerken aan het licht gebracht. Het feit dat onduidelijk is waar de verantwoordelijkheid ligt heeft in dit geval voor uren vertraging gezorgd.
Rijkswaterstaat heeft de verantwoordelijkheid “uitbesteed” aan een aannemer.
Na de aanvaring van de stuw bij Grave werd de sluis bij Heumen veel te laat gestremd. Een fout die tot gevolg had dat het waterpeil zo ver daalde dat de scheepvaart op het belangrijke Maas-Waalkanaal onmogelijk werd.

De schade door de stuwaanvaring is onnodig groot, omdat de sluis bij Heumen veel te laat is gesloten. ‘Daar is iets fout gegaan’, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Daardoor zakte niet alleen het waterpeil in de Maas, maar ook dat in het Maas-Waalkanaal.

want kijk wat er voor vervoer over de weg kan:
Nadeelcompensatie en planschade door Merwedebrug

03-01-2017 Als de onverwachte, langdurige sluiting van de Merwedebrug bedrijven schade heeft bezorgd, hebben zij mogelijk recht op nadeelcompensatie. Rijkswaterstaat biedt bedrijven de mogelijkheid om een verzoek tot een vergoeding in te dienen. Dit verzoek zal door een onafhankelijke commissie worden beoordeeld.

Drempelverlaging

EVO en Fenedex hebben er bij minister Schultz van Infrastructuur op aangedrongen om de drempel voor deze schadevergoeding omlaag te halen, van de oorspronkelijke vijftien naar vijf procent. Dit heeft de minister eind vorig jaar toegezegd. Het gevolg: bedrijven die minstens vijf procent van hun jaarlijkse omzet of totale (logistieke) kosten aan schade hebben ondervonden door de afsluiting van de brug, kunnen nu proberen aanspraak te maken op de nadeelcompensatie. Bedrijven kunnen het aanvraagformulier invullen.

Informatie

Bedrijven kunnen de nadeelcompensatie aanvragen bij Rijkswaterstaat.
Leden van EVO en Fenedex kunnen contact opnemen met EVO-bedrijfsjuriste Ilhame Saadi voor alle juridische vragen met betrekking tot de nadeelcompensatie of via bedrijfsjuristen.

Ex EVO man bij Schuttevaer

Ex-EVO voorman Slotema regiocoördinator Schuttevaer midden-Nederland In Weekblad Schuttevaer hebben we gelezen dat Rink Jan Slotema, oud-binnenvaartman bij de verladersorganisatie EVO, regiocoördinator wordt van Koninklijke BLN-Schuttevaer Midden-Nederland. Als recreatievaarder denkt hij met zijn bestuurlijke kennis uit de verladerswereld de binnenvaart goed vooruit te kunnen helpen.

Ongelooflijk als we weten hoe trots hij was dat hij over de rug van de particuliere schipper de verladers 1 miljard euro heeft opgeleverd. Zoals op bijgevoegde foto te lezen valt schrijft de EVO:

“We hebben al belangrijke resultaten geboekt zoals: NMA verwerpt voorstel binnenvaart: besparing verladers: 1 miljard per jaar! “

Jarenlang heeft de heer Slotema vanuit de EVO er alles aan gedaan om de verladers te bevoordelen ten koste van de particuliere schipper, en nu gaat hij deze schippers vertegenwoordigen? Wat moeten we daarvan verwachten?

Opdat wij niet vergeten....