Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

Milieu

Vergroenen

De binnenvaart moet vergroenen dat horen we en lezen we overal.

De uitlatingen dat oude motoren vervuilend zijn is gebaseerd op aannames, omdat er geen real time gegevens zijn. Ook de kreet dat de binnenvaart de slag met de vrachtwagen aan het verliezen is is dubieus. Zoals laatst het programma Zembla heeft aangetoond vindt daar op grote schaal fraude plaats door software te installeren om de katalysator voor de gek te houden. Desalniettemin zijn er wel oplossingen voor de binnenvaart om wat aan de uitstoot te doen.

Dit kan op vele manieren zoals zonnepanelen en windgenerator, maar het allerbelangrijkste waar men naar toe wil is een zo`n laag mogelijke uitstoot. En dit kan grote gevolgen inhouden.

In 2020 geldt voor nieuw in te bouwen motoren de emissierichtlijn EURO STAGE 5 ( voor NRMM non road mobile machines ): motoren bestemd alleen voor de binnenvaart

Voor de bestaande oudere motoren zijn er verschillende mogelijkheden om de uitstoot te reduceren: B.V andere brandstof GTL een motor van 1970 die aan de norm EURO STAGE 3A voldoet volgens de Europese regelgeving die gelijkwaardig zijn aan CCR 2 regelgeving van Straatsburg. Toepassing van brandstof-wateremulsie. Voorbeeld hiervan is een Deutz uit 1963 van het motorschip Empresa die aan de CCR2 norm voldoet. Het plaatsen van een katalysator waarmee je een NOX reductie kan krijgen van 90 %. Een tandje minder hard draaien. Door minder gasolie te verbruiken daalt de CO2-uitstoot. LED-verlichting overal. Hierdoor heb je minder energie nodig.

Ter informatie:  Momenteel is er nog de mogelijkheid om mee te doen met het project CLINSH (Clean INland SHipping). Zij zoeken nog schippers voor een praktijkproef. Tot 24 April kan men zich daar nog voor opgeven.

Hierbij worden een dertigtal schepen geselecteerd die dan worden uitgerust met apparatuur voor het continu meten aan de pijp. Er wordt aan boord met apparatuur gemonitord gedurende periode waarvan de gegevens worden ingevoerd in een database. De binnenvaartondernemer kan rekenen op een onkostenvergoeding tot 10.000 Euro. Vijftien van deze schepen maken bij aanvang al gebruik van duurzame voortstuwingstechnologie.

Tijdens de meetcampagne zal ook op de andere vijftien schepen installatie plaatsvinden van emissie reducerende technologie of alternatieve brandstof. De schipper ontvangt dan tot 50% van de gemaakte kosten vanuit CLINSH.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van CLINSH

Zoals iedereen weet staan de ontwikkelingen niet stil en zullen er ongetwijfeld nog andere oplossingen zich aandienen voor oudere motoren. We hebben bij het OTNB-overleg erop gehamerd de regelgeving hierover niet dicht te timmeren, maar juist initiatieven te stimuleren .

Ik dank u voor uw aandacht

Start proef duurzame technieken binnenvaart

CLean INland SHipping (CLINSH) investeert in duurzaam vervoer over water. In februari 2017 start een aanbesteding voor ondernemers die willen investeren in de verduurzaming van hun schip én willen bijdragen aan de kennis over emissiereducerende technieken voor de binnenvaart. De provincie Zuid-Holland is lead partner van CLINSH en investeert samen met 16 partners uit België, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Waarom meedoen?
Op dit moment staat de binnenvaart voor een opgave om te verduurzamen. Dat betekent dat de sector nu moet investeren in schonere schepen. Dit kunnen investeringen zijn in geheel schonere schepen, maar ook in schonere motoren en/of aanpassingen aan bestaande motoren of technieken. Doel is om de uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof te verlagen. De internationale eisen op het gebied van energiebesparing en schone lucht worden immers strenger. En opdrachtgevers stellen goede milieuprestaties meer en meer als voorwaarde bij het inkopen van diensten.

Gedeputeerde Rik Janssen: “De binnenvaartsector is een belangrijke schakel in de logistieke keten. Om ook in de toekomst concurrerend te blijven moet de sector nu investeren in schonere schepen. Vanuit het CLINSH project ondersteunen we hen daarbij.”

Selectie
De aanbesteding die in februari start, gaat over de selectie van schepen die willen deelnemen aan CLINSH. Voor het project worden de volgende twee selecties gemaakt: a) een selectie van 15 schepen die door de eigenaar worden uitgerust met emissie-reducerende technologie of alternatieve brandstof. Voorbeelden hiervan zijn nabehandelingssysteem SCR-DPF, Fuel Water Emulsion, hybride installatie, Liquefied Natural Gas of Gas to Liquid Fuel b) een selectie van 15 andere schepen die al varen met een emissie-reducerende technologie of alternatieve brandstof.

Op beide groepen schepen wordt apparatuur geplaatst en wordt gedurende 1 tot 2 jaar continu de uitstoot aan boord gemeten. Dit levert waardevolle informatie op over de milieuprestaties én operationele kosten bij toepassing van de verschillende technieken.

Vanuit het project CLINSH wordt een financiële compensatie beschikbaar gesteld voor de diensten en de deelname aan het project. Voor de aankoop en installatie van de technologie kunnen de schippers tot 50% van de werkelijke kosten ontvangen inclusief een onkostenvergoeding van maximaal € 10.000,- per schip. De schippers die al met een emissie-reducerende technologie of alternatieve brandstof varen kunnen per schip max. €10.000,-- onkostenvergoeding krijgen. Daarnaast levert deelname aan het project kennis op over de verschillende technieken en bereikte milieuvoordelen, en een voorlopersrol binnen de sector. Wie deelneemt aan CLINSH kan dus een financiële compensatie krijgen voor het leveren van informatie die de verduurzaming van de binnenvaart kan versnellen.

Over CLINSH
CLINSH is een demonstratieproject dat de effectiviteit en kosten van emissiereducerende technieken en alternatieve brandstoffen vanuit de praktijk in kaart brengt. CLINSH is op 1 september 2016 officieel van start gegaan en wordt ondersteund door het Europese LIFE fonds. De totale projectkosten zijn ruim 8,5 miljoen, waarmee 17 partners samen met het Europese Life Fonds investeren in diverse projecten die bijdragen aan een duurzame binnenvaart.

Bent u de koploper die meedoet met CLINSH? Om op de hoogte gehouden te worden van de aanbesteding kunt u uw naam en e-mail adres achter laten op de website van CLINSH (klik op de button ‘tender registration’). Vragen? Mail naar tenderclinsh@pzh.nl