Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

Overliggeld in de verschillende landenBELGIË

Rectificatie op deze Wet

19 JUNI 2011
Koninklijk besluit betreffende de ligtijd en het bedrag van de overliggelden op het gebied van de binnenbevrachting. - Erratum
In het Belgisch Staatsblad nr. 2011/14143, van 19 juli 2011, bladzijde 42689, dient in artikel 2, § 2, de index 113,55 te worden vervangen door 114,55.


FRANKRIJKDUITSLAND