Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

IL&T

Inkomsten IL&T

Ministerie van justitie zal voortaan een vast bedrag krijgen uit de begroting van het rijk en niet meer zelf afhankelijk zijn van de inkomsten uit boetes.

Dit, omdat er veel kritiek was op het beleid van een verplicht aantal boetes uitschrijven door ambtenaren van justitie. Dan vraagt de ASV zich af: hoe zit dat bij IL en T? Mogen die ook de boetes houden die schippers moeten betalen om hun begroting op orde te houden en verplichten zij ook hun ambtenaren tot het uitschrijven van een x aantal boetes? Indien dit zo is dan verklaart dat veel over de houding van IL en T tijdens de overleggen over het boetebeleid.

Meetbrief verlengen

Ik wil toch graag het volgende eens met jullie delen.
Omdat mijn meetbrief nog een jaartje geldig was en deze dus verlengt moest worden heb ik in Februari 2016 contact gezocht met het Ilent om het schip te laten meten en de meetbrief dus te verlengen.

Eerst krijg je al een overdreven lange computer aan de lijn met een keuzemenu, na 5 minuten krijg je iemand aan de telefoon van de desbetreffende afdeling. Je vertelt dat je belt voor het verlengen van de meetbrief, en krijgt als antwoord dat je dan de volgende werkdag tussen 10:00 en 12:00 moet terugbellen, want alleen in die 2 uurtjes functioneert hun agenda.

Zo gevraagd zo gedaan, netjes om 10:15 de volgende werkdag gebeld. Weer eerst dat computer-menu, weer 10 minuten verder, en we hebben iemand aan de telefoon. Naast je Europanummer, bedrijfsnaam en scheepsnaam wil die nog 1 ding weten om een afspraak te maken. Waar ben u over 8 weken, of over 10, of ergens daartussenin? Welke dag, tijdstip, plaats, en graag leeg schip. Als je ze dan verteld dat je hier geen zinnig antwoord op kan geven zijn ze stomverbaasd. Dat weet u toch wel ongeveer? Nee, ik vaar in de vrije markt dus elke week is een verassing. Maar zet u de afspraak maar over 8 weken (een maandagochtend) in Zwartsluis. ‘’oké, dan bellen we u nog even die vrijdag ervoor om te kijken of de afspraak door kan gaan’’(Ik weet het antwoord al dacht ik maar goed laat maar gaan)

8 weken later, vrijdagmiddag, telefoon. ‘’Klopt het nog steeds dat u maandag leeg ligt met uw schip in Zwartsluis?’’ Nee, ik ben onderweg in Duitsland, Over 2 weken ben ik weer terug in Nederland.

‘’Huh, maar hier staat dat u maandag in Zwartsluis bent?’’ Ja meneer, dat zei ik toen ook al dat dat een gooi in het diepe is. ‘’Oké, nou dit plant voor ons niet makkelijk schipper’’ (nee dat is mijn schuld zeker.......)

Goed, dan moeten we een nieuwe afspraak maken, waar bent u over 8 weken, of over 10 weken, of ergens daar tussenin, en leeg schip graag?’’ ….................................kreun.

Na 3 nutteloze afspraken verder nam ik een reis aan naar Genemuiden, en daarna gepland een week klussen in Zwartsluis, mijn meetbrief verloopt onder tussen over 2 maanden dus moest nu wel snel actie ondernemen. Ik bel (serieus) 12:10 het Ilent op, om te vragen of ze geheel toevallig niet binnen nu en 2 weken een gaatje ergens hebben. Het antwoord, ja sorry meneer, afspraken maken kan alleen tussen 10:00 en 12:00 uur, (het was een vrijdag) dus u moet maandag maar even terugbellen. ‘’Is de desbetreffende meneer al naar huis dan om een afspraak te maken?’’ vroeg ik, Nee dat ben ik ook maar 12:00 uur is 12:00 uur. Het is nu inmiddels 12:20 (omdat ik weer zo lang in de wacht stond).

Maandagochtend, nieuwe poging, was de tijd bijna vergeten maar ik bel om 11:40 met het ilent, Na 10 minuten in de wacht werd ik doorverbonden met een andere afdeling, het antwoord: Ja het is nogal druk op de afdeling die u nodig hebt, kan ik een terugbel verzoek voor u maken? Ja dat is prima, hoor ik ze dan vanmiddag even? ‘’Nou dat kan ik niet beloven meneer, u wordt binnen nu en 5 werkdagen teruggebeld!!! …........................kreun.

5 werkdagen zijn om, intussen weer vrijdagmiddag, niemand gehoord, dus ga je zelf bellen om 15:00.......nee meneer, maandag kan het weer tussen 10:00 en 12:00....................!

Maandag eindelijk iemand aan de lijn, bij hele hele hele hoge uitzondering konden ze de maandag erop iemand in Zwartsluis laten komen. Ik zou vrijdag al vertrekken maar besloten er maar even op te wachten dan, moet toch echt een geldige meetbrief hebben.
Vrijdagmiddag weer telefoon, klopt het dat u DINSDAG in Zwartsluis ligt? Nee, maandag hadden we afgesproken? Nee hoor meneer, Dinsdag. Laat dan maar zei ik. Ga wel naar België. En warempel....ineens maandag toch een plekje.

0930 maandagochtend komt er een mooie bus met oranje zwaailichten en alles erop en eraan bij het schip, mooie schone oranje jas aan, een vriendelijke iets wat oudere meneer komt de stuurhut in.
Meetbrief bekeken, geconcludeerd dat er niks veranderd is qua motoren, lengte of breedte van het schip. Er komt een speciaal gevormd liniaaltje tevoorschijn en zet heel netjes een streepje door de oude vervaldatum, nieuwe vervaldatum erbij gezet, stempel erop. Zo die is verlengd.

De vraag of ik ook een meetstok aan boord had, want hij had er geen. (waar kwam u ook alweer voor??? ) Heeft nog even snel de ijken opgemeten, terwijl de meetbrief al verlengd is 5 min terug? en komt weer in de stuurhut, Geeft nog een hand en zegt met een heel smerig gemeen lachje, ‘’Nou, u ziet de dikke rekening vanzelf wel weer op de mat verschijnen, gna, gna,gna.....! Waarom zit u nou zo stom te lachen vraag ik, vind u dit grappig? Even lacht ie weer en verteld doodleuk dat hij deze opmerkingen namelijk wel vaker kreeg dus hij het wel gewend was. Ik vraag hem nog even naar de manier en de wijze waarop we eindelijk eens een afspraak konden maken en zijn antwoord was dat dat nou eenmaal zo moet want ze hebben nog meer dingen te doen dan schepen meten. Het feit dat we een binnenvaartbedrijf zijn en niet 8 weken vooruit kunnen plannen kon het Ilent niks aan doen.

Heb gevraagd of ik ook ergens een klacht kan indienen, dat kon, een 0900 nummer, Maar hij zei weer met dezelfde grijns op zijn gezicht dat dit als particulier weinig zin heeft want ze schrijven het op, printen hem uit en gooien het direct en met dezelfde snelheid de prullenbak in. (letterlijk gezegd)

Heb de factuur ondertussen binnen, 412 euro voor de meting, plus 157 euro voor het doorstrepen van de vorige vervaldatum en de met pen bijgeschreven nieuwe vervaldatum. 569 euro totaal.

569 euro, voor nog geen 30 minuten werk.........Ik heb echt het verkeerde beroep gekozen.

Als bijvoeging:

Deze controleur vertelde mij, dat het vanaf begin 2017 al verplicht wordt bij het maken van een nieuwe meetbrief (dus her motoriseren of verlengen) om 3 cm ‘’onder te ijken’’.
En ze zijn ermee bezig, en dit ging volgens deze controleur zeker weten door, om deze regel ook toe te passen bij het verlengen van je meetbrief. Dus elk schip kan straks van bijvoorbeeld 2.50 diepgang naar 2.47. Absurd, ten eerste verloren tonnen. En je zou maar net die 1000 of 1050 ton op 2.50 kunnen laden. Heel je schip op vermaakt en gebaseerd. Kun je ineens +/- 18 ton achter laten (bij een 80 x 8.20 als voorbeeld) Val je misschien wel net buiten vele partijen en je schip wordt lastiger verkoopbaar.

Plus de bijkomende kosten voor het aanpassen van:

  • Meetbrief
  • Nieuwe ijken laten slaan
  • S.I.
Zone 2 moet dan waarschijnlijk ook weer 3 cm omlaag als je 30 cm onder je normale ijk mag laden. Nieuwe zone 2 ijken

En waarom? Bij mijn schip als voorbeeld, uit 1963, gaat dit al 54 jaar goed, en nu wordt het ineens gevaarlijk?

ASV dient klacht in bij het ILT over boetebeleid

Betreft:
KLACHT betreffende boeteoplegging in het licht gezien van de aangenomen motie Nr. 119 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HELVERT EN JACOBI
Betreft:
Bezwaar tegen buitenproportioneel hoge boeteoplegging
Betreft:
Bezwaar tegen korte termijnstelling beroepsmogelijkheid voornemen tot boeteoplegging

Op 14 december jl heeft de ASV een klacht ingediend bij het ILT (inspectie leefomgeving en transport) betreffende het handhaven van exorbitant hoge boetes in de binnenvaart.

Volgens de ASV legt hierbij de Minister, waarvan het ILT het uitvoerend orgaan is, de aangenomen motie van van Helvert (CDA) en Jacobi (PvdA) naast zich neer.

Aanleiding
In juni 2015 heeft de ASV tegen deze hoge boetes geprotesteerd omdat de boetes in de meeste gevallen niet in verhouding staan tot het eventuele economische voordeel wat een schipper zou hebben door het begaan van de overtreding. Ook heeft de ASV aangegeven dat een van de redenen om een hoge boete op te leggen de veiligheid zou kunnen zijn die aantoonbaar (ernstig) in het gedrang zou komen.
In een recent geval blijkt dat geen van beiden (een groot economisch voordeel en/of veiligheid die in het geding zou zijn gekomen) aan de orde is, maar is er wel een enorm hoge boete opgelegd aan een particuliere schipper van een klein schip.

Negeren aangenomen motie Nr. 119 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HELVERT EN JACOBI
De betreffende motie:
wijst op het feit dat er excessieve boetes worden uitgedeeld voor relatief kleine vergrijpen en die vraagt om, rondom de bemannings- en arbeidstijdenregels een instructie te geven aan de ILT om zogeheten «anticiperend te gaan handhaven» en in overleg met de branche de regels te evalueren.
Deze motie is niet uit de lucht komen vallen. Het gaat er tenslotte om dat er geconstateerd wordt dat er onnodig zwaar gestraft wordt. Dit was voor de ASV de aanleiding om een officiële klacht hierover neer te leggen bij de ILT en contact hierover te zoeken bij de diverse politieke partijen. Zij zijn tenslotte partij in deze waarbij de aangenomen motie Nr. 119 niet uitgevoerd wordt.

ILT wast haar handen in onschuld
De ASV heeft in haar klacht erop gewezen dat de ASV (en diverse andere vertegenwoordigers van de binnenvaartsector) in een sectorbreed, door de ILT geïnitieerd, overleg al diverse malen heeft aangegeven dat de hoogtes van de boetes buitenproportioneel zijn.
De ILT heeft destijds geantwoord dat de Minister de enige verantwoordelijke hierin zou zijn. Echter, na enig doorvragen van de kant van de ASV heeft de ILT tijdens het overleg erkend dat de minister tot dit besluit is gekomen op voorspraak van de ILT. Daarmee heeft de ILT hier dus een grote verantwoordelijkheid in en op die verantwoordelijkheid spreekt de ASV de ILT aan.

Hoogte boete buitenproportioneel.
De ASV heeft een recent voorval aangegrepen om te protesteren tegen de hoogte van deze boete omdat in dit specifieke geval de gevolgen van het boetebesluit extreem groot zijn, gezien de verhouding t.o.v. het netto-inkomen varend op een klein schip. In bovengenoemde motie wordt er tenslotte vanuit gegaan dat er rekening wordt gehouden met de specifieke situatie, zie de vraag om «anticiperend te gaan handhaven.

De ILT wordt geacht te weten hoe de situatie is in de binnenvaart en zou kunnen weten dat we hier te maken hebben met een reeds gedurende vele jaren economisch slechte tijd. De ASV rekent de ILT zwaar aan dat men moet weten hoe enorm grote impact opgelegde boete van vele duizenden euro’s heeft op het privé inkomen ingeval men te maken heeft met een V.O.F of een eenmanszaak, zoals in dit geval waarbij het bedrag van de boete rechtstreeks van het netto inkomen af gaat.

Verhoudingen zoek
Daarbij wil de ASV wijzen op de reactie van Minister Schultz op de aangenomen motie 119.
De Minister: “Daarnaast is er gekeken naar de boetebedragen en is er een wijziging op handen wat betreft matiging van 80% van het boetebedrag voor het niet naleven van de regelgeving voor de samenstelling van de bemanning door schippers die geen eigenaar zijn.”

De ASV is ervan overtuigd dat het verschil tussen een werknemer in loondienst en een binnenvaartschipper met een bedrijf in de vorm van een niet-rechtspersoon (dus eenmanszaak of VOF) in wezen vergelijkbaar zijn. Tenslotte wordt in beide gevallen de boete volledig ten laste gelegd van het privé-inkomen. Daarbij is deze opgelegde boete o.i. buitenproportioneel.

Bezwaar tegen korte termijnstelling beroepsmogelijkheid voornemen tot boeteoplegging
In het schrijven betreffende het door de ILT genomen voornemen tot boeteoplegging stelt de ILT een termijn van 2 weken om een zienswijze kenbaar te maken. De ASV vindt dat hiermee geen recht gedaan wordt aan het feit dat eenieder de kans moet krijgen om op een redelijke wijze zijn eigen belangen te kunnen verdedigen. Twee weken is een veel te korte termijnrekening houdend met de omstandigheden van een varend schipper die slechts op beperkte momenten op zijn waladres in de mogelijkheid is post op te halen. Bovendien zou de betreffende schipper ook in de gelegenheid gesteld moeten worden om op een gedegen wijze informatie te halen en deskundigen te raadplegen en tenslotte om zijn/haar schrijven op papier te zetten en te versturen per post (zoals door de ILT geëist), wat ook niet bepaald bevorderlijk is voor de snelheid.

Ontmoedigingsbeleid om tegen boetes bezwaar aan te tekenen
Het feit bovendien dat de minister in haar antwoord betreffende motie 119 constateert dat “Wanneer er bezwaar wordt ingediend blijkt dat in de meeste gevallen het boetebesluit in stand blijft.“ lijkt erop te wijzen dat ook het in beroep gaan tegen een besluit van de kant van de ILT uit ontmoedigd wordt, of de ILT in ieder geval kennelijk niet onder de indruk bent van eventuele argumenten.

De vraag bij de ASV leeft: is de ILT bereid te luisteren en beleid te herzien als dat redelijkerwijs aan de orde is? De ASV stelt daar haar vraagtekens bij.

Klacht
Daarom dient de ASV n.a.v. dit praktijkgeval een klacht in over de hoogte van de opgelegde boete en tegen de korte termijnstelling van de beroepsmogelijkheid tegen het voornemen tot boeteoplegging. De ASV vraagt de ILT dringend op korte termijn te reageren en het handhavingsbeleid te herzien.

Hoe nu verder?
Gezien het feit dat al geruime tijd de ASV voor deze uitwassen gewaarschuwd heeft (zie “klopjacht op de binnenvaart”, juni 2015), er Kamervragen over gesteld zijn, een motie aangenomen is en het beleid niet wezenlijk verandert kan de ASV niet anders doen dan alles in het werk stellen om aan alle partijen duidelijk te maken wat de gevolgen zijn van het beleid van de ILT.

Inmiddels heeft de ASV te horen gekregen dat er wellicht sprake kan zijn van een hoorzitting. Daar heeft de ASV weinig vertrouwen in, gezien de ervaring die we hebben met een organisatie als RWS, waarbij de slager haar eigen vlees keurt. Een hoorzitting zal nauwelijks iets toevoegen, de feiten lijken ons duidelijk.

Politieke stappen zijn noodzakelijk
Daarom heeft de ASV stappen gezet richting de politieke vertegenwoordigers en specifiek richting de partijen die de motie hebben ingediend. Vanuit de PvdA (Lutz Jacobi) heeft de ASV daarover al een positief bericht ontvangen.

De ASV heeft inmiddels de indruk dat een verandering alleen kan plaatsvinden via de politieke weg, de ILT blijkt doof voor argumenten.

Sunniva Fluitsma

Naschrift:

De Scheepvaartkrant heeft bij ILT nagevraagd hoe zij hiertegenover staan. De reactie was: De reden om de boete voor bemanningstekort te verhogen per 1 juli 2015 was dat de oude boete niet in verhouding stond met het economische voordeel dat behaald kan worden door met een bemanningslid te weinig te varen. De woordvoerster: “Dat leidde tot calculerend ondernemersgedrag”.

Deze uitspraak is goed te weerleggen. Waarom krijgt dan juist zo’n schip van 600 ton zo’n boete? Die kan nooit zo’n groot economisch voordeel hebben.

Maar bij een rederij worden de boetes (het zijn werknemers) met 80% verlaagd, waarbij de eigenaren die boetes over het algemeen vergoeden. Zie daar de rechtsongelijkheid: de (kleine) particulier krijgt huizenhoge boetes en een grote rederij met veel economisch voordeel (veel grotere schepen) krijgt de lage boetes (slechts 20%).
Pikant detail is dat deze hoge boetes tot stand zijn gekomen na overleg tussen ILT en “een aantal binnenvaartbedrijven”. Dus de bonden zijn er niet bij betrokken geweest, behalve CBRB die volhoudt dat met hen alleen over passagiersvaart gesproken zou zijn.
Nu weten wij dat ILT ook met een aantal grote rederijen convenanten hebben afgesloten waarbij deze niet, net als andere particulieren steekproefsgewijs gecontroleerd zullen worden. Dat geeft te denken