Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

Rotterdam


Geloei in Rotjeknor

In mei wordt het begin gemaakt van de bouw van een “floating farm” in de Merwehaven. Ja echt……er zijn geen ligplaatsen voor schepen hoewel er een enorm tekort is maar er gaat wel een drijvende koeienstal gebouwd worden. Initiatiefnemers UitJeEigenStad, Beladon (ontwikkelaar van drijvend vastgoed) en Courage ( LTO en NZO) speelt met de zelfvoorzienende drijvende boerderij in op de groeiende vraag naar kwaliteitszuivel en andere dagverse voedingsproducten terwijl de beperkt beschikbare ruimte op het land in tact blijft, zegt men. Zou de melk van een hogere kwaliteit worden als de koeien hun melk al schommelend afgeven?

Leuvehaven, Rijnhaven, het Boeregat, Zalmhaven, Spoorhaven en zo nog heel wat andere Rotterdamse havens zijn verdwenen of voor de binnenvaart ontoegankelijk gemaakt. De binnenvaart wijst er al jaren op dat er een ligplaatsentekort is maar er wordt vrolijk een boerderij gebouwd in een haven, ooit bedoeld voor de binnenvaart. Men durft dit project ook nog diervriendelijk te noemen, alsof de natuurlijke habitat van een koe niet de vaste wal is, liefst aan de rand van een watertje met wat bomen in de buurt. Of zien deze innovatieve ontwikkelaars niet hoe tevreden koeien zijn als ze zo kunnen leven. Het is een gotspe om het woord diervriendelijk in dit geval in de mond te durven nemen. Het is ook een regelrechte belediging van de binnenvaartsector als men wel de een na de andere haven sluit voor de binnenvaart, vaak onder het mom van “overlast voor de walbewoners” terwijl deze koeien toch ook de nodige uitstoot zullen produceren.

Qua ligging lijkt ons “bewustwording van de stadsbewoners” ook een vreemde aanname, aangezien het nu niet bepaald zo is dat je in (het centrum van) de stad met deze drijvende boerderij geconfronteerd zult worden. Ondertussen weten we dat er juist een probleem is met de hoeveelheid koeien en de melkprijs en dat daar een bepaalde hoeveelheid land bij hoort voor die beestjes, wat schiet de agrarische sector hier dan mee op?

Als je denkt dat dit een 1 april grap is: geloof het maar niet. Zie Floating Farm

Maar het kan nog gekker in 010.
De Maashaven blijft dan wel voor de binnenvaart bestemd, zegt men, maar men wil een getijden park maken achter in de Maashaven en daarom zouden alle ligplaatsen (pontons) dwars komende te liggen in de Maashaven. Dat gaat leuk worden met veel wind!

Op de site van nieuws.top10 lezen we dat er een kleinschalig project van drijvend bouwen wordt voorbereid, sterker er is al een overeenkomst getekend tussen Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam N.V. en Stichting Schreudersgroep (SSG) die de ontwikkeling mogelijk maakt. Nu is er een mooi doel: het gedachtengoed van de SSG betreft “het introduceren en toepassen van een nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling met als doel oude stadshavens weer tot bron te maken van werk, huisvesting, scholing, en recreatie”. Wat is er mis met ligplaatsen voor de binnenvaart en havens waar we werken kunnen aan onze schepen of goederen kunnen overslaan? Zeker nu blijkt uit reacties van (wal)bewoners dat die al die manoeuvres van die schepen graag zien, dus qua recreatie is er ook niets mis met een haven in de stad. Ooit was dat (wat mij betreft) juist de charme van die stad, (dat was toen ik nog gewoon “walbewoner” was). Na al die andere verdwenen of ontoegankelijk gemaakte havens in Rotterdam noemen we de laatste haven waar ook kleinere schepen kunnen liggen opeens een “oude haven”, en moet daar hoognodig iets anders gebeuren dan het gebruiken voor ligplaatsen voor de binnenvaart.

De Maashaven pilot omvat volgens nieuws.top010 een locatie ter grootte van twee ligplaatsen. Maar wat zijn twee ligplaatsen? Ik denk maar zo niet 2 spitsenlengtes. Het is nogal een verschil: een 135 meter schip of een spits van 40 meter?


Verslag Maashaven

Gisteren zijn Sunniva, Gerberdien, Cor, Esther en Doortje naar de presentatie Maashaven geweest in de Maassilo.

We waren gelukkig goed op tijd en daarom konden we bijna gelijk de eerste presentatie ronde in, omdat het snel heel druk werd en velen moesten een ronde wachten of kregen geen plek.

De eerste presentatie ging over het getijdenpark.

Het is de bedoeling dat Maashaven oostzijde 200 meter een aflopend soort strand naar grasveld wordt gemaakt in 4 treden naar het water toe. Waardoor het onderste deel elke keer met vloed onder water komt te staan. Het volgende niveau af en toe het derde nog minder en het hoogste gedeelte niet. De bedoeling is dat het tevens golfslag dempend is waardoor de dijk niet verhoogt hoeft te worden, dit is verteld maar waarom zou de huidige hoogte niet goed zijn, men wil namelijk niet de hele haven verhogen en heb niet echt gehoord dat de dijk te zwak is.
Het grasveld/park bovenste trede kunnen de mensen lekker barbecueën en in het zonnetje liggen. De kindertjes kunnen schommelen onder de betonnen metrobaan waar men schommels aan zou kunnen hangen en ook de andere niveau,s zien er op het plaatje schitterend uit met plasjes, groene pollen en roze bloemetjes.

Je gaat gelijk denken mooi, ja de buurt kan zeker groen gebruiken maar waarom daar? En waarom niet in een lege Rijnhaven? En hoe lang blijft het mooi na bijvoorbeeld een keer hoog water hoe ziet het dan er uit? Slaat alles groen uit van de aangroeiing, dus er kwamen al snel veel problemen uit de goed gevulde zaal vol schippers en walbewoners, ook dat er snel vuil in komt als mensen er gaan recreëren, er ook vuil in drijft en achterblijft als het water zakt, dat er dan een weelde plek ontstaat voor ratten en muggen die er nu al zitten, maar hier was men nog niet van op de hoogte en had hier nog niet bij stil gestaan en zouden dit probleem zeker mee nemen. Er werd verteld dat het nog maar een idee is allemaal en er nog van alles mogelijk is.

Ook het gevaar ervan dat er zomers gezwommen gaat worden met name door kinderen is genoemd. Schippers vonden het niet zo,n goed idee, ze zijn best voor groen maar hebben grote vraagtekens of dit plan kan slagen, en er werd geopperd om dan maar in de Rijnhaven dit plan uit te voeren, immers die ligt leeg nadat de schippers ook deze haven uit zijn gejaagd en de zielige drijvende bomen maken het een lege troosteloze haven waar ruimte genoeg is voor zo’n experiment.

De 2 e presentatie sloot aan op de eerste en werd door een medewerker voor de havendienst gehouden hij liet schitterende foto,s van vroeger tot nu en in de toekomst zien. En ook hoeveel tonnen er per vrachtwagen spoor trein binnenvaart en pijpleiding ging. En jawel we doen het goed als binnenvaart en de man benadrukt hoeveel tonnen naar het achterland gaat en natuurlijk een foto van de waal alsof dat de enige weg naar het achterland is maar goed vast goed bedoeld.

En jawel daar was de afbeelding van de haven met de pontons van 50 meter dwars op noord en zuid kade waarop er gelijk vanuit de zaal geroepen werd dat past toch nooit als er een 110 meter op moet liggen maar er zouden palen bij komen als voor deze optie gekozen wordt.
Er werd ook commentaar gegeven dat het niet lekker is om met dwarse wind aan te leggen als de steigers zoals getoond op de tekening met nieuwe indeling. Door Cor Le Sage werd uitgelegd waar meestal de wind vandaan komt als het hard is en dat dan in de huidige situatie veel makkelijker aan te leggen is. Ook het slingeren werd benoemt dat de schippers verwachten dat dit heviger zal zijn bij het binnenlopen van de golven als je eenmaal daar aangemeerd bent op de dwarssteigers.

Ook werd gezegd dat met de kop in de wal niet prettig liggen is, omdat je dan eerst over je eigen schip naar voren moet lopen dan het ponton op moet en dan een loopbrug over moet om aan de kade te komen, dat dit nu veel handiger is voor mensen die niet zo mobiel zijn om welke reden dan ook. Tevens werd aangedragen dat de pontons zo moeten worden dat het mogelijk is om met brancard er over te lopen, daar zijn nu problemen mee op het oude Rijnhavenponton i.v.m. deksels is de ervaring.

Volgens de havendienst creëerden men met de nieuwe ligplaatsen meer ligplaatsen, maar dat wordt sterk in twijfel getrokken omdat er aan weerskanten 3 schepen kunnen en in de huidige situatie de rijen soms bijna dicht liggen tussen ponton en kade als veel schepen de haven aandoen bijvoorbeeld met kerst. Er is even geteld met Cor le Sage en idd dat valt te betwijfelen.

Er kwam een vraag uit de zaal of er verplicht kop op steiger gemeerd moet worden of dat het ook andersom mag. Eigenlijk wist de presentator dit niet maar dacht dat het mocht, omdat er vroeger zeeboten lagen en het dus om een sterke kade ging.
In de zaal bleek nog een havendienst medewerker te zijn die zei dat daar nog niet over nagedacht was.

Wel vond deze meneer dat de actieve vaarders in de Welplaathaven nooit zeurden over deze mooie ligplaatsen en hier heel graag lagen. Er kwam veel lawaai op deze opmerking o.a. dat je daar enkel komt als je moet laden niet om gezellig te liggen dat je daar enorm slingert. Dus toen begon Sunniva haar woordje te doen, dat het havenbedrijf altijd maar oppert dat we maar even hoeven te liggen en dat de praktijk anders is.

Sunniva heeft dus de mensen in de zaal uitgelegd dat we wel eens wat langer moeten liggen voor mantelzorg of ziekenhuis bij ziekte en andere sociale omstandigheden. En dat de Maashaven daar een fijne en ondertussen de enige locatie voor was in het grote Rotterdam. De havenstad die door de binnenvaart groot geworden is. Dat de schippers vele havens al ingeleverd hebben zoals Persoonshaven, Zalmhaven, Leuvehaven, Boerengat, Spoorhaven en Binnenhaven en Rijnhaven, dat de ligplaatsen dus zwaar versoberd zijn en dat ze zelf een geboren Rotterdammer is en zich niet meer zo thuis voelt omdat ze vele jaren met grote tevredenheid in de zalmhaven lag en ook hier is weg gejaagd .Dat schippers een plek nodig hebben om ook hun sociale zaken te regelen zonder opgejaagd en weg gejaagd te worden, en zorgeloos te kunnen liggen en dat dit dan je thuis is. Ze zei dat ze het de medewerker van de havendienst kwalijk nam dat schippers enkel actief horen te zijn omdat wij dit te vaak horen van vele partijen en dat dit niet klopt, maar ondertussen voor schippers vele ligplaatsen versoberen weg gehaald of beperkt worden met borden.
Hartverwarmend was dat de bewoners van de Maashaven heel veel om de binnenvaart geven en dit verhaal ook goed begrepen en waardeerden en dat lieten ze ook goed merken aan de presentator.

Er is gesproken over auto afzetplaats en er werd vol trots gezegd dat er 2 zijn en men dacht toch echt dat dit tot tevredenheid zou zijn, maar helaas. De eerste is in de ingang aan stuurboord zijde invarend. Dat is bij de speelstad en dat er dus moet worden omgelopen en dat is best een stukje. Men gebruikt deze dus zelden. Dus dat wordt op vrijdag leuk, kwam uit de zaal, wachten op elkaar voor de enige andere plek bij de Rijnvaartsteiger. Het voordeel van nu langs de kade liggen en de auto er af zetten vervalt in de nieuwe situatie dus dat betekent meer schepen die via die ene auto afzetplaats hun auto er op of af willen zetten.

Leny van Torenburg probeerde ook nog even het woord te nemen en stelde een onderzoek voor van de dwars steigers waarop Cor gelijk zegt NEE dat moet je niet doen en legde uit waarom. We zijn er hier allemaal over eens dat deze variant niet werkt voor de binnenvaart en dat het handiger is om het te houden zoals het is en dat schippers het niet willen, dus dat er dan ook niks onderzocht hoeft te worden. Zij vond duidelijk dat er een onderzoek moest komen en als er geen schippers en ASV in de zaal hadden gezeten, was er dan natuurlijk een onderzoek gekomen naar de dwarssteigers.
Na afloop heeft Cor nog met de man van de havendienst gesproken en de man erop geattendeerd dat mevr. V Toorenburg niet de hele binnenvaart vertegenwoordigd. Dat was deze man wel duidelijk zei hij.

Jessica van der Akker heeft een tekening gemaakt waar een variant van de huidige steiger is gemaakt met een knik naar de noord kant waardoor de ponton kan blijven en ook een getijdenpark.

Er is ook een idee over een brug in het midden van de haven, men ziet het nadeel er ook van voor de schepen de planning voor daadwerkelijke realisatie zijn er nog niet. Na de presentatie hebben we nog met enkele mensen gesproken uit Katendrecht die blij zijn met de binnenvaart en de haven, ze genieten van hun uitzicht hebben het over de vele schepen met kerst en de feesten in de ruimen met o.a. oud en nieuw, zij vertelden geen enkele overlast te hebben, en het eigenlijk alleen maar leuk vinden die schepen en schippers. Omdat we nog een papier met vragen konden invullen die de havendienst mee zou nemen hebben we tegen de bewoners gezegd dat het argument tegen kop voor aanmeren, dat ze dan last van schijnwerpers in hun huiskamer krijgen als schepen aanmeren. De havendienst medewerker kwam nogmaals met ons praten en hebben we nog even duidelijk gemaakt hoe het handiger is zoals het plan van Jessica en we hebben de tekening van haar laten zien. Hij benadrukte dat hij voor de langsliggers mee had gedacht en die niet in de kou wilde zetten.

We kijken terug op een waardevolle bijeenkomst waar we als ASV goed vertegenwoordigd waren.

Esther, Doortje, Sunniva, Cor en Gerberdien