Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

Flitslampjes

Wat gebeurt er met geld van geïnde boetes?

Alle opbrengsten worden afgedragen aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ILT valt direct onder Ministerie IenM.

Dus: IenM heeft baat bij veel en hoge boetes!

ASV: Bij de politie werd dit als een perverse prikkel gezien en is het feit dat een eigen departement er baat bij kan hebben teruggedraaid zie onderstaande artikelen.

Kamer wil een einde aan perverse prikkel verkeersboetes

Of dit

Telegraaf: Eind pervers systeem verkeersboetes

Op Eenvandaag

En weer vindt minister Schultz dat ze een aangenomen motie niet kan uitvoeren. Maar waar ze bij de binnenvaart weigert na te denken over de torenhoge boetes voor de binnenvaart bij een minimale vaartijdoverschrijding wil ze de vrachtwagenchauffeurs als enige land geen strobreed in de weg leggen bij de lange uren in de cabine.

Zie Eenvandaag: Optreden tegen kamperende chauffeurs

Nederland moet gaan optreden tegen met name Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs die in weekenden op parkeerplaatsen langs de snelweg bivakkeren. De Tweede Kamer nam een motie van die strekking onlangs kamerbreed aan. Maar volgens minister Schultz van Infrastructuur en Milieu is het plan onuitvoerbaar.

2016: in geen enkel kwartaal omzetgroei

We lezen in Nu.nl (ANP) dat de omzet in de transportsector vorig jaar voor het eerst sinds 2009 is afgenomen. Volgens het ANP komt dit vooral door de overcapaciteit aan schepen en lage tarieven in de zee- en binnenvaart.

De totale omzet in de sector kwam vorig jaar bijna 0,5 procent lager uit, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het derde kwartaal daalden de opbrengsten ongeveer 1,4 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De binnenvaart boekte in 2016 in geen enkel kwartaal omzetgroei. In de laatste maanden bleef de krimp wel beperkt door een periode van laag water. Hierdoor konden schepen minder zwaar worden beladen, wat gunstig is voor de vrachttarieven. Maar als je minder tonnen mee kan nemen horen die tarieven per ton wel navenant te stijgen om dezelfde omzet te houden, dus hoe positief dit nieuws is?

Uiteindelijk zette de binnenvaart over de gehele linie 6 procent minder om, terwijl spoorvrachtvervoerders en vrachtwagenbedrijven hun opbrengsten zagen aandikken. De verwachtingen voor de komende tijd zijn dus ook nog niet heel hooggespannen. Ondernemers in de sector rekenen per saldo op een daling van de omzet in het eerste kwartaal van 2017.

Duitsland: In 2016 is het binnenvaartvervoer in Duitsland teruggelopen met 1,8 miljoen ton, het spoor verloor ca. 6 miljoen ton, vervoer over de weg steeg met 51 miljoen ton.

Nieuw bedieningspersoneel Noord Holland

Bij storingen en of klachten: Bellen met 0800 0200 600 of servicepunt@noord-holland.nl
Omdat er 80% nieuw personeel op de bruggen zit, kan er wel wat fout gaan.

Rotterdam

Over de ingestelde vaarsnelheid, in de stad en op het Hartelkanaal. Eerst was het een proef, nu definitief een wettelijke verordening. Terwijl je op het Hartelkanaal langs de meest vervuilende uitstoot vaart, plus die overvolle rijksweg.

Dankbaar zijn de schippers over de nieuwe auto afzetplaats in de Margriethaven

Er is een nijpende gebrek aan ligplaatsen Zwijndrecht Dordrecht

Gratis drinkwater voor de binnenvaart in de Amsterdamse haven

Havenbedrijf Amsterdam biedt, in het kader van het programma ‘Binnenvaart | Klant Centraal’, binnenvaartschippers per direct 6m3 gratis drinkwater per etmaal aan op de Haparandadam (Houthavens). Het recht op afname van 6m3 drinkwater zit nu inbegrepen in de tarieven voor ‘binnenhavengeld beroepsvaart’. De software voor de administratieve afhandeling is ingeregeld en de regeling voor gratis gebruik van de voorziening wordt toegevoegd aan de algemene voorwaarden. Het drinkwaterpunt op de Haparandadam is te bedienen met de SAB-kaart met nultarief (ook wel ecokaart genoemd) van de Stichting Scheepsafvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart. Voor watergebruik boven de 6m3 ontvangen schippers automatisch een factuur.

Het aanbieden van gratis drinkwater aan de binnenvaart in de Amsterdamse haven is het resultaat van een voorzieningenactieplan die het Havenbedrijf samen heeft opgesteld met binnenvaartvertegenwoordigers BLN-Schuttevaer, Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) en Tankrederij VT/Centraal Bureau voor Rijn en Binnenvaart (CBRB). Het Havenbedrijf is tevens, in samenspraak met de binnenvaartvertegenwoordigers, gestart met de voorbereidingen voor een tweede drinkwaterpunt in de Amsterdamse haven en verwacht in maart te starten met een proef met een gratis inzamelpunt voor huisvuil, glas en papier. Dit gratis inzamelpunt wordt eveneens op de Haparandadam aangeboden.