Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

Flitslampjes

Regensburg

De ligplaatsen Regensburg zijn weer vrijgegeven. WSA Regensburg heeft zich aan zijn woord gehouden! Ze hebben gebaggerd.

Ziek

“Ik word van die Sunniva en de ASV doodziek”. Zo reageerde in een overleg de Rijnvaartcommissaris (Ministerie IenM). Dit kwam op de vraag of de Rijnvaartcommissaris verslag kon doen over de wijze waarop het onderwerp geluidseisen in Straatsburg besproken is. Nadat de ASV contact heeft gezocht met de politiek over de geluidseisen, vragen diverse partijen om een update en dus vragen wij dat tijdens het overleg. De Rijnvaartcommissaris had bovendien zelf in antwoord aan de ASV beloofd dit terug te koppelen, maar weigerde dat te doen en zei dat zijn collega er wel een mail over zou sturen.

Mail protocol

Tijdens het OTNB overleg heeft het Ministerie I&M uitgesproken dat als wij een reactie naar meerderen zouden sturen (zichtbaar bij de e-mailadressen) het Ministerie dit als een open brief beschouwt en DUS naast zich neer legt (sterker: niet eens leest). In alle opzichten lijkt ons dit een bijzonder opmerkelijke uitspraak. Wij zijn daarmee gedwongen de reactie apart naar het Ministerie (wij mogen de naam niet noemen van de betreffende ambtenaar op straffe van uitsluiting bij de overleggen) te sturen, maar vinden natuurlijk tegelijkertijd dat alle aanwezigen op het overleg moeten weten wat wij schrijven over dit onderwerp. Wij zijn dus gedwongen de mails apart toe te sturen zodat iedereen wel weet wat onze inbreng is, en tegelijkertijd het Ministerie begrijpt dat dit ook een brief aan haar is betreffende dit onderwerp.

Samenwerken

Samenwerken: De ASV heeft regelmatig naar de notulen gevraagd van de IEN vergadering van 2 maart 2017 vanwege de samenwerking aan het rapport autosteigers en ligplaatsen. De ASV heeft geconstateerd dat de officiële notulen al gedateerd zijn op 28 april 2017. Deze zijn echter pas op 7 september 2017 door BLN naar een ASV bestuurslid gemaild. Wij merken hier op dat dit wel erg aan de late kant is! De ASV legt daarom alle verantwoordelijkheid voor de besluiten die daarna zijn genomen bij BLN /Schuttevaer.

Zwijgen

Tijdens het OTNB heeft het Ministerie er op aangedrongen bij de ASV vooral GEEN contact te zoeken met politieke partijen over de onderwerpen die hier besproken worden. Eerder werd al gezegd vooral GEEN contact met de pers te zoeken over deze onderwerpen. De ASV vindt dat het Ministerie dit niet mag vragen aan de ASV omdat dat dit de middelen zijn die we hebben om de zaken bekendheid te geven en omdat het de enige manier is waarop er verantwoording afgelegd zou kunnen worden over de wijze van handelen door CCR en de Nederlandse delegatie binnen de CCR. De ASV vindt ook dat de Tweede Kamerleden op de hoogte zouden moeten zijn wat er zich afspeelt op dit terrein en welke gevolgen dit heeft op de binnenvaartvloot, wat toch van een groot economisch en ecologisch gevolg heeft voor de samenleving, nu al maar ook in de (zeer nabije) toekomst. Is dat niet waar de politiek nu juist over gaat?

Suske en Wiske en het zoekgeraakte certificaat van onderzoek!

Er was eens een overheid in België, die de diensten voor zijn volk bedienden. Maar door een of ander slim idee zeiden de leiders “wij gaan dit verdelen in 3 overheden”. Nu was dat snel gedaan bij de scheepvaartloketten, maar deze vergaten alleen de dossiers mee te nemen, waardoor alles zoekgeraakt was.

Daar is ons ASV lid dus goed de dupe van.

Om contact te krijgen met een der scheepvaartloketten Schoten was niet moeilijk, maar die meneer was niet bevoegd om een voorlopig certificaat uit te schrijven. De bevoegde dame was helaas op verlof.

Aangezien de datum bijna verstreken was, is door de ASV contact opgenomen met scheepvaartloket Oostende. Via een omweg kon er eindelijk contact gelegd worden. De scheepvaartloketten hebben een telefoonnummer wat je nergens kan vinden in openbare telefoongidsen.

Daar is met haastige spoed een voorlopig certificaat uitgeschreven en doorgestuurd naar de schipper.

Nu was de ASV een beetje wantrouwend of het met het origineel certificaat van deze schipper wel goed kwam. Dat gevoel was dus juist, want het originele certificaat zou op 9 september 2016 opgestuurd zijn en was zoekgeraakt. En het is zo dat er geen nieuw origineel certificaat kan worden uitgegeven als het oude certificaat niet ingeleverd is.

Dus de ASV heeft nu zo ca. 30 keer contact gezocht met het scheepvaartloket, waar een overigens aardige dame vertelde, dat het een grote warboel was.

De ASV had met de Bond van Eigen schippers, waar ook de ESO voorzitter Van Lancker de voorzitter is, ook contact opgenomen, zodat deze ook wat kunnen ondernemen tegen de scheepvaartloketten. Er werd dus nog weinig ondernomen, want de inspecteur is niet op bureau en altijd onderweg.

Tot grote verbazing werd er 4 oktober 2017 medegedeeld dat het certificaat is gevonden tussen een stapel op een bureau van een zieke collega.

ASV dacht dat het nu klaar zou zijn, maar dat was iets te voorbarig. Het schijnt dat er nog wat schema’s ontbreken, die ook opgestuurd waren door de expert, die deze goedgekeurd had.

Al met al is er nog geen origineel certificaat voor de schipper. Verhaal wordt vervolgd ....................

Telefoonnummers van de scheepvaartloketten zijn intussen allemaal veranderd.
Bij dezen: het scheepvaartloket Schoten is bereikbaar via 0032-(0)11 244083.