Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

ASV ledenvergadering 25 maart 2017


REDE ochtenddeel voorjaarsvergadering 2017

Ja, er waren weer verkiezingen. Zoveel beloftes werden weer gedaan. En ik zag kranten en andere brancheorganisaties juichen over het feit dat de binnenvaart in zoveel verkiezingsprogramma’s voorkwam. En jawel hoor iedereen had wel een mooi warm bericht over de binnenvaart. Maar waar was de werkelijke inhoud? Wie durfde het echt over de kern van de problemen te hebben? Wie durfde de binnenvaart weer perspectief te geven?

Waar waren de standpunten over CCR-regelgeving die een essentieel deel van de binnenvaart de nek omdraait? Waarom werden er niet keiharde woorden geuit over het feit dat de minister de aangenomen moties om kleinere schepen te vrijwaren van die onmogelijke CCR-regelgeving niet uitvoert? Waarom werd er niet gezegd: als we de filedruk willen verminderen dan moeten we de binnenvaart nu eindelijk eens een echte kans geven, daar gaan we keihard voor knokken?

Welke politicus moest rekenschap afleggen over al die moties die niet gesteund werden de afgelopen jaren? Welke partijen hebben zich moeten verantwoorden voor het feit dat men niet of nauwelijks de Algemene Overleggen in de Tweede kamer bezocht als het over de binnenvaart ging? Waarom werd men niet aan de tand gevoeld over het feit dat men de minister het vuur niet aan de schenen heeft gelegd als zij weer eens een motie niet uitvoerde? Mooie beloftes doen is niet moeilijk. De feiten hebben uitgewezen dat veel te veel partijen niet echt kiezen voor de binnenvaart gewoon omdat daar de stemmen nauwelijks te halen zijn. Het is een rekensommetje: hoe kan ik met zo min mogelijk energie zoveel mogelijk stemmen veroveren? En dat rekensommetje pakt slecht uit voor onze sector.

Toch zijn er gelukkig altijd bevlogen politici en dat gaat dwars door de verschillende partijen en stromingen heen. We hebben geleerd dat het eerder om de persoon gaat dan om de partij waar diegene bij betrokken is, al staat dat natuurlijk niet helemaal los van elkaar. We hebben ook geleerd dat het geheugen van politici kort is en je ze telkens opnieuw moet betrekken bij wat er speelt in onze sector.

En zo kwamen er na al die mails, gesprekken en nog meer mails tenslotte heel wat moties die ook nog aangenomen werden. Nu moet de minister ze nog even uitvoeren, tenminste…. dat zou moeten.

Over een van die moties gaan we het vandaag hebben. De motie waarin de minister de opdracht krijgt het boetebeleid van ILT te evalueren met de branche.

Toch zet de minister (in de vorm van haar uitvoerend orgaan de ILT) geen stap om die evaluatie tot stand te brengen. Sterker, als de ASV het in het ILT overleg, op de agenda plaatst, weet men nog dat deel van de motie die over de evaluatie gaat van de agenda te halen. Uiteindelijk dringt de ASV en, laten we daar duidelijk over zijn, ALLEEN DE ASV, erop aan die motie in zijn geheel uit te voeren omdat die aangenomen is in de Tweede Kamer en de ILT dus een PLICHT heeft tegenover de Kamer.

Die motie dus, die niet uitgevoerd werd en waar in januari weer vragen over gesteld werden door Lutz Jacobi (ja, ze waren er wel, politici die voor ons door het vuur gingen). Vragen als: “kent u het bericht -kruistocht ASV tegen megaboetes nog lang niet ten einde.?" en ”Hoe beoordeelt u de opvatting van de ASV die aangeeft dat u de motie in feite naast u neerlegt? “ of “ Deelt u de mening van de ASV dat de situatie van een werknemer in loondienst en een binnenvaartschipper met een eenmanszaak of VOF –constructie in wezen vergelijkbaar is? Zo ja bent u bereid de boetes binnenvaartschipper met een eenmanszaak of VOF –constructie op vergelijkbare wijze te verlagen? “ Etc. Zie de vragen die in de laatste nieuwsbrief staan en zie ook door welke vereniging die vragen gesteld zijn. Laat niemand ontkennen dat de ASV degene is die dit keer op keer ter discussie stelt.

Kennelijk moet de ASV het alleen doen want al die mooie woorden over samenwerking ten spijt, ik zie niet of nauwelijks waar men samen met ons werkelijk op wil trekken. Ook niet op onderwerpen waar we dat specifiek over hebben afgesproken zoals de CCR-regelgeving. Dus mensen, er zit niets anders op dan door te gaan op deze weg. Laat de ASV groeien zoals we nu aan het doen zijn om af te dwingen dat men niet meer aan ons voorbij kan gaan. Het is de enige weg om uw stem te laten horen. Ik zeg dat niet snel, maar ik kan niet anders meer dan die conclusie te trekken. Als de schipper gehoord wil worden moet die dat via de ASV doen.

Wat bereikt is de afgelopen periode komt toch vaak rechtstreeks uit de koker van de ASV. Kortenhorst beloofde ons bij het kennismakingsgesprek te zorgen voor markttransparantie. Maar de ASV heeft het uiteindelijk op de kaart gezet met een voorstel waar we zelfs partijen in mee kregen waarvan niemand het gedacht had, ook wij niet.

De aangenomen moties over de CCR, over het boetebeleid, over AGORA. Het zijn moties over essentiële zaken die rechtstreeks met ons voortbestaan te maken hebben. Het zijn moties die zonder de ASV er nooit gekomen waren. Nu nog even zorgen dat ze uitgevoerd worden.

Naast al die Moties en Kamervragen hebben we door begrotingsvoorstellen te doen ook praktische voorstellen gedaan om ervoor te zorgen dat de binnenvaartsector ondersteund en gestimuleerd kan worden en om ervoor te zorgen dat de binnenvaart weer in het hart en hoofd van beleidsmakers gaat komen. Want dat is hard nodig. Als we merken dat bij een overleg met RWS na twee uur praten nog gedacht wordt dat een tanker die ARA vaart (nog uitgelegd: Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen) over zee zou gaan, dan weten we hoe het met de vakkennis gesteld is bij RWS.

Die mensen die bepalen echter wel het beleid.

Na de begrotingsvoorstellen hebben we een pamflet gemaakt om de politiek te laten doordringen van de essentiële onderwerpen voor de binnenvaart in verkiezingstijd. Kortom: we bieden de feiten en gegevens op een presenteerblaadje aan.
Maar in plaats van dat wij horen van politieke partijen hoe men ons daarin zal steunen zodat er meer kans op een toekomst is en we dus met z’n allen die binnenvaart een boost kunnen geven.

In plaats van dat we horen dat het witboek vervoer nu eindelijk eens gestalte moet krijgen en er dus actief beleid gezet moet worden om meer vervoer over water te krijgen. In plaats van voorstellen waarbij de politiek nu eens duidelijk maakt welke rol ZIJ zullen spelen om die zaken vorm te geven.
In plaats daarvan hoor ik wat WIJ allemaal weer zullen MOETEN.

Wij MOETEN af van die papa mama bedrijfjes (letterlijke tekst van zo ongeveer alle ambtenaren bij het maritiem congres). WIJ MOETEN samenwerken zodat we NOG efficiënter kunnen zijn. En vooral: WIJ MOETEN VERGROENEN.

Want veel woordvoerders vinden niet dat de politiek een verantwoordelijkheid heeft in het feit dat de schipper, gezien de economische omstandigheden, gewoon niet heeft KUNNEN VERGROENEN. En dat terwijl het feit dat er geen enkele financiële speelruimte is bij de schippers om te kunnen investeren, tijdens het Ronde Tafelgesprek in de Tweede kamer door iedereen beaamd werd.

Ondertussen wordt het de politici in Nederland heet onder de voeten. We bereiken onze klimaatdoelstellingen niet en in plaats dat we gaan koesteren wat we hebben: die binnenvaart die zoveel kan betekenen, gaan we diezelfde binnenvaart toeroepen dat ze het niet goed genoeg doen.

Tegelijkertijd wast iedereen zijn eigen straatje schoon. In de Rotterdamse haven betaal je minder havengeld als je een Green Award hebt. Dat Award is zelf al heel dubieus en veel schippers maken zich er kwaad over. Die kunnen aantonen net zo schoon te zijn maar vallen niet in het plaatje. Heb je zonne-of windenergie? Telt niet mee.

Rotterdam en andere steden kloppen zich op de borst voor beleid wat hen zelf geen enkele inspanning kost. Ondertussen gaat datzelfde Rotterdam een verbintenis aan met een haven in Brazilië. Wat wordt er vervoerd? Steenkolen en LNG. Grote woorden ook over het milieu in Rotterdam, vervuilende bedrijven moeten weg. Maar een echt schone energie wil men niet, men wil CO2 afvangen en dus onze toekomst ermee opzadelen. Want dan opeens gaat het om banen en werk. Meten met twee maten noem ik dat. En die schipper die zijn stinkende best doet om zijn hoofd boven water te houden wordt in het verdachtenbankje gezet.
Tijdens het rondetafelgesprek over AGORA in de Tweede Kamer liet de schipper van de ANDA overduidelijk zien dat hij dan wel een geweldig prachtig groen schip heeft maar dat hij daarmee geen euro extra ontvangt. Nog schrijnender is het als een verlader het werkelijk goed bedoelt en veel extra betaalt voor zo’n schoon schip, waarbij de extra’s linéa recta in de zakken van de bevrachter verdwijnen. Dat is maar een incident zegt de CBRB, dan denk ik dat wij een ander idee hebben van het begrip “incident”.

VERGROENEN moeten we dus. Prima. Veel schippers willen niets liever dan dat. Geef ons de kans. Maak de binnenvaart weer aantrekkelijk. Laat ons iets verdienen zodat we kunnen investeren. We willen niets liever. Maar stop met die denigrerende praat alsof we aan het handje (letterlijke tekst van RWS) meegenomen moeten worden om te leren wat afvalscheiding is. Dat helpt ons niet. Dat helpt de maatschappij ook niet.

Het was de tijd van de verkiezingen. Nu liggen er weer nieuwe kansen, en werk, veel werk voor ons. Bijna geen enkele woordvoerder die wij hebben leren kennen is nog de aan te spreken persoon voor de binnenvaart. Er zullen weer muren geslecht moeten worden bij politici die verteld is dat de ASV een opruiend groepje anarchistische schippertjes is. We zullen weer moeten laten zien dat wij de spreekbuis zijn van een essentieel deel van de binnenvaart, of ze nu bij ons aangesloten zijn of niet. We zullen wel moeten want de tijd dringt. Schepen die zo waardevol zijn worden gesloopt omdat men hun toekomst heeft gefrustreerd, de milieudoelstellingen worden niet gehaald, de autowegen stevenen op een verkeersinfarct af.

De verkiezingen zijn geweest. Eigenlijk is het voor ons ook een soort verkiezingen. Niet om de vier jaar maar constant worden wij afgerekend op het feit: doen we het goed of juist niet. En net als bij politici gaat het niet alleen om wat we doen maar ook hoe we het doen en of we in staat zijn dat over te brengen aan onze “kiezer” de schipper in de binnenvaart.

En was dit nu zo’n verkiezingsbijeenkomst dan hadden wij ook een feestje mogen vieren en elkaar pluimen op de hoed mogen zetten want wat doen we het goed: de leden stromen binnen en wat voor leden…. we hebben inmiddels ook een heel divers ledenbestand. Van klein tot groot. Maar waarom doen wij het zo goed? Omdat de schipper er niet onderuit komt dat we het wel met elkaar MOETEN doen want de bedreigingen zijn gigantisch en lijken steeds groter te worden.

De verkiezingen zijn geweest, we hebben de slogans weer gehoord. Een van de partijen had de slogan: Houd vast aan je idealen. Dat lijkt me een goede slogan. Ze heeft ons al ver gebracht. We wijken niet, we doen geen concessies: een goede toekomst voor de binnenvaartsector dat willen wij, daar gaan we voor. Dat was zo, dat blijft zo.

Hou vast aan je idealen….


ASV Jaarverslag 2016

Alhoewel het met de economie langzaam steeds beter gaat blijft het voor de binnenvaart een moeizame markt. Op momenten dat de waterstanden in de rivieren op normaal niveau staan is een goede vrachtprijs bedingen een hele opgave voor de schippers. Voor velen zal het lage water in de laatste maanden van 2016 toch tot een goed resultaat hebben geleid.

In het jaar 2016 heeft de ASV meer dan ooit gemerkt dat de binnenvaart bij veel beleidsmakers niet meer in het hoofd en het hart aanwezig is. De bestuurs- en denktankleden hebben hun handen vol gehad aan het voorkomen dat beleidsmakers allerlei belemmeringen opwerpen die de binnenvaart ervan weerhoudt goed te functioneren. Ligplaatsen verdwijnen, bedieningstijden van sluizen en bruggen worden beperkt, technische eisen blijven zich opstapelen en de boetes zijn exorbitant verhoogd.

Het zijn allemaal zaken waar de ASV mee geconfronteerd is, waarbij het meestal zo was dat het al besloten was en er voor de ASV niet veel anders op zat dan via de pers en Social Media het beleid aan de kaak te stellen. Op die wijze zijn een hoop mensen bereikt en op de hoogte gebracht van de problemen waar de binnenvaart mee te maken heeft.

Ook bij Tweede Kamerleden zijn de problemen onder de aandacht gebracht. Het intensieve contact met de verschillende woordvoerders van de politieke partijen heeft geleid tot Kamervragen en Moties over de huisvuilsoap, de Watertruck+, het invoeren van een AGORA-pilot en de hoge boetes die ILenT heeft vastgesteld.

AGORA
Eind 2015 is er door de ASV een aanvraag gedaan bij de Europese Commissie om 10 miljoen euro uit het Reservefonds te gebruiken voor het opzetten van een markttransparantiesysteem. Er heeft een gesprek plaatsgevonden met DG-MOVE waaruit bleek dat men het een goed idee vond. Er moest echter wel draagvlak voor zijn in de sector. Daar is de ASV mee aan de slag gegaan. Aan de hand van diverse rapporten, waaronder dat van de Universiteit van Nijenrode uit 2012, is het plan AGORA tijdens de voorjaarsvergadering gelanceerd. In de maanden daarna zijn er op initiatief van de ASV gesprekken geweest met politieke partijen en de ESO, is er een enquête geweest tijdens de beurs in Gorinchem en zijn een aantal grote verladers aangeschreven. Al dit werk heeft ervoor gezorgd dat de Tweede Kamer over het onderwerp ‘Beprijzing en Markt Binnenvaart” in december een Rondetafelgesprek heeft georganiseerd met vertegenwoordigers uit de binnenvaart. De aangenomen motie over het invoeren van een AGORA-pilot is een mooi resultaat, voortgekomen uit het feit dat er bij de politiek aandacht is gekomen voor meer markttransparantie in de binnenvaart.

Spitssluitingen
In 2016 heeft de ASV een paar maal geprotesteerd tegen gewijzigde bedieningstijden van sluizen en/of bruggen. Dit is o.a. gedaan bij de Beekse Brug, de Hanzebrug in Deventer en de bruggen in Doetinchem. Al deze gevallen hadden gemeen dat beleidsmakers zonder overleg spitssluitingen invoeren en daarbij geen rekening houden met de behoefte van de binnenvaart. Doordat er geen overleg is geweest voor het werd ingevoerd was de ASV genoodzaakt de beleidsmakers duidelijk te maken dat spitssluitingen een belemmering zijn voor de binnenvaart. Dat heeft ertoe geleid dat de beheerders nu wel overleggen over het inperken van de gevolgen die spitssluitingen hebben op de binnenvaart. Zo heeft de gemeente Gorinchem in overleg met de ASV besloten dat de Concordiabrug in de spits op vaste momenten bediend wordt voor de binnenvaart.

Huisvuil
De minister had de Tweede Kamer toegezegd dat er na twee jaar een evaluatie zou komen van het abonnementensysteem voor de inzameling van huisvuil. Begin 2016 vernam de ASV dat hiervoor een klankbordgroep in het leven was geroepen waar de ASV niet voor was uitgenodigd. Uiteindelijk heeft de ASV een gesprek gehad met het onderzoeksbureau dat de evaluatie uitvoerde. De ASV kon zich echter niet vinden in de conclusie dat het systeem aanpassing nodig had, maar in de basis goed functioneerde. Op de uitnodiging van het ministerie om te overleggen over hoe vorm aan die aanpassing gegeven kan worden is niet ingegaan omdat de ASV geen verantwoordelijkheid wil nemen voor beleid dat door de ASV niet ondersteund wordt.

Het ministerie wilde de ASV er wel bij betrekken en na een open en constructief gesprek met het ministerie werd besloten bij het eerstvolgende overleg aanwezig te zijn. Dat was eenmalig want, na een krantenartikel n.a.v. het overleg vond het ministerie dat de ASV de vertrouwelijkheid van het overleg geschaad had. Er is nog gepoogd om tot een gesprek te komen, maar het ministerie heeft daar niet op gereageerd.

Het huisvuil heeft ook in 2016 weer de gemoederen bezig gehouden. Onlangs is bekend geworden dat er niks veranderen zal in het systeem. Vermoedelijk was dat van begin af aan al de opzet van het ministerie. Pikant detail is dat dat besluit al in de Staatscourant gepubliceerd is terwijl de andere gesprekspartners nog bezig waren met het overleg.

Terneuzen
Na het indienen van een zienswijze in 2015 is er in de plannen niks meegenomen om aan de geuite wensen van een spuisluis en voldoende ligplaatsen met afloopmogelijkheid te voldoen. Zowel de ASV als BLN-Schuttevaer hebben om die reden bij de Raad van State beroep aangetekend tegen het Ontwerptracébesluit voor de bouw van de nieuwe sluis in Terneuzen. Ondanks de goede voorbereiding en de vele argumenten van de ASV heeft de Raad van State het ministerie in het gelijk gesteld. Er komt geen spuisluis en niet meer ligplaatsen.

Ligplaatsen
De focus bij dit onderwerp heeft in 2016 zich met name gericht op de Rijn. Daar heeft de binnenvaart een aantal ligplaatsen zien verdwijnen in een jaar tijd en het ziet er niet naar uit dat daar andere plekken voor terugkomen. In ieder overleg dat de sector heeft met de Rijnvaartcommissaris staat het op de agenda. Daarnaast heeft de ASV zelf het Nederlandse ministerie erop gewezen dat de situatie verslechtert en dat de CCR hierin een verantwoordelijkheid moet nemen.

Niet alleen ligplaatsen langs de Rijn hebben de aandacht gehad van de ASV. De herindeling van de Maashaven is veel besproken en verder heeft de ASV een zienswijze ingediend m.b.t. het plan om een containerterminal te bouwen in de vluchthaven van Haaften.

OTNB
Met het opstarten van het nieuwe comité CESNI gaat er ook het een en ander veranderen in de regelgeving. Dit heeft tot gevolg gehad dat het OTNB inmiddels is opgesplitst in een overleg Techniek en een overleg Nautiek. Voorafgaand aan elk overleg wordt de ASV, met slechts een paar dagen om voor te bereiden, overspoeld met documenten vanuit CESNI. Meerdere malen heeft de ASV dit aan de kaak gesteld, maar het ministerie wijst op naar de CCR die de stukken zeer laat toesturen. Na het OTNB van december heeft de ASV aangegeven geen verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor wat er besproken wordt.

Afsluitend
Net als bij alle jaarverslagen is wat nu benoemd wordt slechts een kleine greep uit het vele werk dat door leden van bestuur en denktank wordt verzet. Het jubileumnummer ter gelegenheid van het 70 jarig bestaan, het opknappen van het kantoor, de perikelen omtrent Watertruck+, de overleggen over de geluidseisen, de boetes van ILT enzovoorts zijn ook onderwerpen die door de ASV in 2016 zijn opgepakt.

De ASV heeft een druk jaar achter de rug en zal zich ook in 2017 blijven inzetten voor de belangen van de particuliere binnenvaart. Gelukkig zien steeds meer schippers het nut en de noodzaak hiervan in en is de ASV in 2016 blijven groeien.

Wat 2017 precies zal brengen is nog onbekend. Na de Tweede Kamerverkiezingen staat het vast dat er een nieuwe minister komt die zich bezig gaat houden met binnenvaart. Laten we hopen dat het iemand zal zijn bij wie de binnenvaart in het hoofd en het hart aanwezig is.

Ron Breedveld

Verslag ASV ledenvergadering 25 maart 2017

Om 10.00 opent Paul Markusse de vergadering, hij is de technische voorzitter van deze vergadering en probeert alles in goede banen te leiden. Hij verwelkomt de aanwezige leden en donateurs, ziet veel nieuwe gezichten en is daar erg blij mee.
Sunniva Fluitsma, voorzitter ASV, verwelkomt ook iedereen en spreekt de rede uit.

Goedkeuring agenda
Er worden 2 punten genoemd die bijgevoegd moeten worden, namelijk de onduidelijkheden aangaande de verlading van palmschroot onder ADN en de nieuwe werkuren. Komen beide op de middagagenda. Goedkeuring verslag
Het verslag wordt goedgekeurd en de notulist wordt bedankt. Het is gebruikelijk om even een minuut stilte te houden voor aanvang van de vergadering voor mensen die dierbaren zijn verloren. De Denktank heeft afgelopen jaar Pieter Buining verloren dus even een minuut stilte.

Mededelingen
De ASV is uit het huisvuiloverleg gegooid omdat we dingen tegen de pers hadden gezegd die niet hadden gemogen. Onzin volgens de ASV en er is niets veranderd in het huisvuilbeleid. Matthe Broeken zegt dat hij een abonnement heeft afgesloten voor grofvuil. Sommige boten nemen het grofvuil mee maar anderen ook weer niet. Je moet per kilo betalen maar hij heeft niets hoeven te betalen. Kampen, Lelystad en Fonejacht zijn hun vergunning kwijt, het gevolg is dat je nu tussen Amsterdam en Delfzijl geen bilgewater meer kunt afgeven. Dit moet aangekaart worden bij het SAB, zaij moeten er voor zorgen dat je het bilgewater moet kunnen afgeven, er wordt genoeg voor betaald. Bij de Beeksebrug kun je weer afmeren op de palen voor de brug, er is gebaggerd.

Financieel verslag
Er was een groot positief saldo over 2016. Dit komt door de vele nieuwe leden die we hebben mogen inschrijven vorig jaar. Voor dit jaar zal dat waarschijnlijk niet anders zijn. De kascontrolecommissie, Harry Spier en Piet Bennik, heeft de boeken nagezien en heeft deze goedgekeurd. Voor het volgende jaar vervangt Jaring Ruytenberg Piet Bennik in de kascommissie. Donateurs betaalden € 39,50 voor de Nieuwsbrief, dit wordt verhoogd naar € 50,00 . De donateurs in de zaal gaan hier mee akkoord.

Werking bestuur/denktank
De vereniging zit behoorlijk in de lift, er komen schepen van allerlei tonnage en ook duwboten bij die allen met verschillende problemen kampen. De vereniging heeft dus ook meer verschillende kennis nodig. Die kennis zal moeten komen van de leden zelf. We hebben een grote denktank maar daar moeten meer mensen bijkomen die in verschillende vaargebieden zitten. We doen het met zijn allen, schippers voor schippers, dat is onze kracht. Als we de dingen niet beter verdelen moeten we zaken laten liggen en dat kan niet de bedoeling zijn. Ger Veuger zegt, teveel mensen lezen mee maar je moet ook je mening durven geven. Er zijn er teveel die alleen maar lezen, dat is jammer. 3 leden melden zich aan voor de denktank.

Bestuursverkiezing
Esther Lubbers heeft zich gemeld om het bestuur te komen versterken. Uit de zaal melden zich nog Hendrik Smit en Arno Duizendstra. Er komt een stemcommissie bestaande uit Ger Veuger en Jessica van de Akker. Alle 3 de gegadigden worden met een ruime meerderheid gekozen.

Agora
Er is een motie in de 2e Kamer aangenomen om een pilot te starten voor 2 jaar. Men is het er over eens dat de spotmarkt niet transparant is en dat er onder de prijs wordt gevaren. Hierdoor kunnen bedrijven niet innoveren en vergroenen. Het is niet de bedoeling dat de ASV dit gaat opzetten, dit moeten we samen doen. Er hebben zich verschillende bedrijven aangemeld om dit te helpen opzetten en er zijn ook al een aantal gesprekken geweest. Harry Spier is bij deze gesprekken aanwezig geweest en zegt dat we kijken welke bedrijven het meest geschikt zijn om dit plan uit te voeren om met een gedegen plan naar de 2e Kamer te kunnen gaan. Het probleem is nog wel dat niemand de prijzen erbij willen zetten, dat willen wij wel, anders heb je geen markttransparantie. De SP beleidsmedewerker Binnenvaart waar de ASV altijd goed contact mee had is naar de EVO gegaan, weet niet of we daar blij mee moeten zijn. Laten we hopen dat we zo een ingang kunnen krijgen bij de EVO. Ze willen wel met ons praten maar hadden geen man op de binnenvaart, deze is er nu dus wel.

ILT
Er worden tegenwoordig enorm hoge boetes opgelegd voor soms kleine overtredingen, alles onder het mom van economisch delict. Een brandblusser waarmee je te laat bent met keuren heeft niets met een economische delict te maken maar je krijgt wel een boete van 1500 euro. De ASV is daarom een petitie gestart wat een enorm succes is. 1000 handtekeningen binnen 24 uur en nu zijn we over de 1800 handtekeningen. Ook de pers besteedt er veel aandacht aan. De ILT gaat nu ook thuis controleren. Je krijgt een brief toegestuurd met een datum waarop men thuis wil komen controleren op alle scheepspapieren. Dit mag de ILT doen. Vanuit de zaal komt hierop veel verzet en vindt men het over het algemeen niet kunnen. Peter Verboom vraagt of dit wel kan, hoe staat dit omschreven in de Akte van Mannheim. Jos Evens heeft gezocht op de CCR site en heeft daar niets over kunnen vinden. De lidstaten mogen zelf invullen hoe ze de controles uitvoeren. De ASV gaat een Zwartboek maken, daarin kan iedereen zijn verhaal kwijt over de belachelijke zaken die men tegenkomt over de manier van controleren, de hoogte van de boetes, enz. We gaan alles verzamelen en aanbieden aan het ILT zodat ze kunnen zien wat er speelt hierover in de binnenvaart. Nu wordt er steeds gezegd dat het wel meevalt en dat er niet veel klachten zijn. Peter Verboom en Chris v d Boogaert zijn met nog een paar duwbootcollega’s afgelopen week bij het ILT geweest omdat ze een klacht hadden neergelegd over het transport van de beschadigde tanker die in Grave over de stuw was gevaren. Ze zitten er behoorlijk mee in hun maag.

CCR / Rijnvaartcommissaris
Er is 5 à 6 keer per jaar overleg met de Rijnvaartcommissaris. Er is een beetje vooruitgang over het vele controleren in de verschillende deelstaten in Duitsland. Men wil gaan kijken of er een systeem kan komen om dit te verbeteren. Ook over ligplaatsen en autoafzetplaatsen lijkt men te willen nadenken. Over de verplichting om de werkuren bij te houden van het personeel is nog veel onduidelijkheid. De werktijden komen niet overeen met de vaartijdenwet. Voorlopig heeft men het voor een halfjaar in de ijskast gezet. Jos Evens heeft hier nog wat naar gezocht, de werkstaten moeten laten zien welke uren er is gewerkt en welke uren er is gerust. Inmiddels heeft Nico Wildenbeest de navolgende informatie gegeven.

“Zoals U waarschijnlijk in de Media al heeft vernomen dient per 1-1-2017 de arbeidstijd van de bemanning aan boord geregistreerd te worden.
In het kort dient de registratie aan het onderstaande te voldoen:

  • Er kan meer dagen achtereen gewerkt worden;
  • Daarna is er recht op meer vrije dagen;
  • De maximale arbeidsduur per dag is 14 uur;
  • De minimale rusttijd per dag is 10 uur;
  • De maximale arbeidsduur per zeven dagen is 84 uur;
  • De maximale arbeidsduur van 48 uur per week kan gemiddeld worden over één jaar;
  • Gewerkte tijden dienen overeen te komen met het vaartijdenboek;

Zie voor info hiervoor bv 

Registratie abeidstijd per 1-1-2017 (BLN)

Registratie arbeidstijd registratie verplicht (Schuttevaer)

U kunt dit schriftelijk of digitaal bijhouden.
Per personeelslid kan een Excel bestand worden bijgehouden, de gewerkte tijd kan in delen van 15 minuten worden geregistreerd door op een vakje te dubbelklikken of een X in het vakje plaatsen als Uw Excel programma niet werkt op de dubbelklik.

De gewerkte tijd en gemiddelde gewerkte tijd word dan automatisch bijgehouden.
Eens per maand dient er getekend te worden door Werknemer en Kapitein.
De registratie dient aan boord beschikbaar gehouden te worden voor controle.
Nico Wildenbeest gebruikt hiervoor een Excel-sheet en gaat informeren bij de maker van de sheet of wij die openbaar mogen gebruiken.


PAUZE

Technisch voorzitter Paul Markusse opent het middaggedeelte van de vergadering, verwelkomt iedereen die erbij zijn gekomen voor het openbare gedeelte van de vergadering. Het bestuur is uitgebreid zoals u kunt zien.

Voorzitter Sunniva Fluitsma verwelkomt de nieuwkomers en de pers en spreekt de rede uit voor het middaggedeelte.

Doortje Grooten neemt het jaarverslag door en bedankt Ron Breedveld voor het maken van dit verslag.

Agora
Er is een motie aangenomen in de 2e Kamer om een pilot te starten van 2 jaar om te kijken of Agora gaat werken. Ook in de 2e Kamer is men tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende transparantie is in de markt en mede daardoor zijn de vrachten te laag. Agora moet deze transparantie geven en dit werd door een groot deel van de 2e Kamer gesteund. De Minister wil het nog steeds niet, maar heeft toegezegd dat ze hieraan gaat werken. De ASV heeft ondertussen gesprekken gevoerd met verschillende partijen die dit willen helpen opzetten. Ook is er binnenkort overleg met de EVO. Tot nu toe is de ASV de enige die het plan trekt, maar de ASV gaat het niet uitvoeren, wij willen het breder trekken. Er moeten meer partijen in de binnenvaart iets zien in dit plan. De politiek hebben we kunnen overtuigen, nu de binnenvaart nog. Het moet een plan zijn waar je gemakkelijk in kunt stappen en gemakkelijk is uit te voeren. Het is bedoeld voor de spotmarkt. Dit naar aanleiding van het rapport Nijenrode wat is uitgevoerd in opdracht van de minister. De spotmarkt is 20 tot 40 % van de markt, maar wel een belangrijk deel van de markt als het gaat om prijsvorming. Er moet een onafhankelijke marktmeester komen die boven alle partijen staat en in kan grijpen als de prijzen te laag maar ook te hoog worden. Europa en ook de 2e Kamer erkent dat door te weinig transparantie het niet goed gaat met het transport in Europa. Panteia heeft richtlijnen hoe een kostprijs is opgebouwd en dat kan een uitgangspunt zijn. Jos Evens is bang dat verschillende transportmodi tegen elkaar worden uitgespeeld. Er moet een algemeen transportbeleid komen voor alle transportmodi dat deze niet meer onder de kostprijs mogen vervoeren. Piet Bennik vraagt of BLN al over Agora heeft gesproken met zijn leden. John Janssen antwoordt dat hierover in het bestuur nog niet is gesproken, maar gaat zorgen dat het op de agenda komt en houdt daar contact over.

CCR / Rijnvaartcommissie
Er is 5 tot 6 keer overleg per jaar, willen gaan kijken of dat iets minder kan. De railingplicht : wordt over gepraat - na Nederland zijn nu ook België en Frankrijk tegen de railingplicht. In Duitsland wil men nu met de verschillende deelstaten een systeem bedenken om te komen tot minder controles door de politie. Over ligplaatsen is te melden dat er een kleine vooruitgang is. Leny van Toorenburg zegt dat dit op de agenda is geweest bij de CCR. Het is goed ontvangen, de CCR geeft toe dat ze wat moeten doen. Alleen moet het nog wel worden uitgevoerd, we blijven ons best doen. Werktijdenbesluit is nog niet helemaal duidelijk, wat is werk en wat niet. Jos Evens heeft onderzoek gedaan en zegt dat er staat beschreven wat werk is. Varen is werk maar laden en lossen hoef je natuurlijk niet met het voltallige personeel te doen. De werktijden van werknemers moet worden bijgehouden maar ook wanneer je eigenaar van een BV bent moet je de werktijden bijhouden, je bent dan in dienst van de BV. Wanneer je een éénmanszaak bent of een VOF hoeft het weer niet. Er moeten eigenlijk werkinstructies gemaakt worden die duidelijk maakt wat werk is en wat niet. De regeling word in de Nieuwsbrief gezet.

WBR/Rotterdam
Op 5 april is er weer een vergadering. Op de agenda staat o.a. de herindeling van de Maashaven. Men wil de schepen dwars in de Maashaven leggen. Wij zijn daar op tegen want dan lig je altijd dwars op de wind. Er is al een groot gedeelte van de plannen teruggedraaid. Men wil nu nog alleen dwars liggen aan de kant van de silo. Verder op de agenda o.a. De bouw van een nieuw Feijenoordstadion, men heeft het over een nieuw eiland bij de Van Brienenoordbrug. Ligplaatsen Dordrecht.

WBA/Amsterdam
Er komt op de Haparandadam een milieustraat, een proef van 6 maanden. Wij hadden graag ook een container voor grofvuil maar die is er niet gekomen. Nu loop je de kans dat mensen wrijfhouten en touwen bij het huisvuil gaan gooien en de proef mislukt. De brug die de gemeente Amsterdam wil over het IJ wil de minister niet, het havenbedrijf wil ook geen brug dus nog maar even afwachten hoe dat afloopt. Het tarief van de walstroom is verlaagd van 37 cent naar 27 cent en is nu net zo duur als Rotterdam. Het autosteiger van de Surinamekade wordt verplaats naar de Sumatrakade. Ook is er de mogelijkheid om daar water te laden, 6m3 gratis. Ook op de Haparandadam kan je gratis 6m3 water laden.

ONTB
Na Nederland is er toch een verschuiving als het gaat om de railingplicht. België en Frankrijk beginnen nu toch ook in te zien dat een railing toch niet zo handig is. Voorstel aan Straatsburg: bestaande vloot niet met deze verplichting opzadelen maar alleen de nieuwbouw. Internationaal is het verplicht om in de passagiersvaart bij meer dan 12 mensen een defibrillator aan boord te hebben. Voor veel kleine passagiersvaart is dit toch een behoorlijke kostenpost en die varen toch vaak op plaatsen waar de hulpdiensten snel ter plaatse kan zijn. Voorstel is om nationaal uitzonderingen te maken voor plaatsen waar hulpdiensten snel ter plaatse kan zijn. Nederland wil nog steeds aanpassing van het meetprotocol als het gaat om geluidseisen. Duitsland wil dat niet en wil dit regelen via de tachograaf. Deze geluidseisen hangt bij de hele sector boven het hoofd en is een behoorlijke onzekerheid voor de gehele sector.

Maritieme Conferentie
Op 1 februari was er de Maritieme Conferentie waar de ASV met 3 personen aanwezig was om te proberen om vanuit de praktijk onze inbreng te kunnen geven. Er waren 150 mensen, veelal van het ministerie van I en M en Economische Zaken om het beleid voor de komende 2 jaar vorm te geven. Hieruit blijkt dat er weer over de binnenvaart wordt gesproken en niet met de binnenvaart. Met gaat er vanuit dat schepen non stop op de Rijn zitten en daar wordt ook beleid en regels op gemaakt,

Wij hebben voor de hand liggende zaken voor het voetlicht proberen te krijgen. Het valt niet mee om het ministerie je ideeën uit te leggen, er zijn veel te veel vooroordelen die je eerst uit de hoofden van de beleidsmakers moet zien te krijgen. Men zit soms echt in een tunnelvisie, zeker onze Minister. Het ministerie ziet bijvoorbeeld heel veel in onbemand varen en stoppen daar heel veel geld in. Geld dat ergens anders dan weer niet gebruikt kan worden en wat wij misschien wel veel belangrijker vinden. Ook vindt men schippers zeuren als het gaat om zwemvesten, wij wel en de pleziervaart niet. Geluidseisen worden ook tegengehouden door bepaalde groepen aldus het ministerie. Schepen van 70 en 80 jaar oud houden de innovatie tegen, varen als way of live is onprofessioneel, moeten meer samenwerken, papa-en- mamma bedrijfjes zorgen er voor dat het niet goed gaat in de binnenvaart, oude schepen zijn vuil, et cetera, et cetera. Wij moeten natuurlijk wel digitaliseren, innoveren, vergroenen en professionaliseren.

Je vraagt je wel eens af is er ook iets wat wij als binnenvaart wel goed doen. Bij het onderwerp concurrentiekracht binnenvaart hebben wij aangegeven dat de particuliere binnenvaart nooit kan opboksen tegen grote multinationals als bv Imperial. Ook niet in samenwerkingsverbanden. Daarvoor hebben wij meer inzicht in de markt nodig. De vertegenwoordiger van de EVO reageerde daar positief op. De binnenvaart heeft in het verleden wel samengewerkt ( schippersbeurs) maar dat mocht niet meer van de overheid. In een nog niet zo ver verleden werd de EUBO tegengehouden door de ACM omdat men bang was dat de schipper een te groot machtsblok zou kunnen vormen. Wij mogen tot maximaal 500.000 ton samenwerken terwijl Imperial een soort Agora heeft opgezet met 20 miljoen ton. We moeten digitaliseren, met Agora is dat heel goed mogelijk, vanuit je stuurhut via internet naar de veilingsite om vrachten aan te nemen en zorgen voor minder leegvaart. En als we hiermee ook nog eens wat meer gaan verdienen kunnen we ook aan de vergroening van de binnenvaart gaan denken.

De ASV heeft net als BLN in dit kader gepleit voor een Europees vervoersbeleid. Er is al jaren een Europees Witboek waar ondanks de steeds maar groeiende filedruk niets mee gedaan wordt. Als we het hebben over bereikbaarheid in Nederland en zeggen dat er vooral in de kleinere vaargebieden steeds meer drempels worden opgeworpen door o.a. spitssluiting en beperkte bediening van kunstwerken is dit niet wat men wil horen. Het moet gaan over grote nieuwe projecten.

Dat er tegelijkertijd steeds meer werk van de kleine binnenvaart naar de weg gaat heeft men helemaal niet door. Dat de kleine binnenvaart verdwijnt heeft niet de aandacht van de beleidsmakers. Als we vragen hoe het moet in de toekomst als de kleine binnenvaart is verdwenen tot 1000 ton komt men met het antwoord dat België hier een oplossing voor heeft (doelend op de watertruck). Als je dan vraagt hoe die bakjes zonder woning, wc of zelfs maar drinkwater naar Lyon moeten gaan varen blijft men het antwoord schuldig.

Huisvuil
Op de najaarsvergadering heeft de ASV na een oriënterend gesprek met het ministerie besloten om weer aan schuiven bij het huisvuiloverleg. Alle ideeën waren welkom, aldus het ministerie en ook al vond en vindt de ASV nog steeds dat het CDNI verdrag gerespecteerd dient te worden , dus was de ASV toch weer aanwezig bij het huisvuiloverleg. Om het vertrouwen van de schipper terug te winnen moest moeten we af van het veel te dure abonnement en de SAB er tussenuit. De ASV heeft toen voorgesteld om een klein bedrag per zak te betalen en zo dat het voor iedereen toegankelijk is, dus ook voor de buitenlandse schipper. En er moet veel meer de mogelijkheid zijn om afval te scheiden. In het overleg beloofde het ministerie te onderzoeken of havens wel voldoende de mogelijkheid geven aan de binnenvaart om hun afval te kunnen inleveren. Op de valreep werd er nog even gezegd dat er over dit overleg niets naar buiten mocht worden gebracht. Wij hebben gelijk gezegd dat we onze achterban moeten kunnen inlichten. Dan mocht dan wel maar er mochten geen namen en cijfers naar buiten.

Onze voorzitter Sunniva Fluitsma werd benaderd door een online krant die is gespecialiseerd in afval. Dit was een heel oppervlakkig interview zonder namen en cijfers. Wij willen nogmaals benadrukken dat wij niet de pers hebben opgezocht zoals het ministerie beweert maar het was andersom. Het gevolg was een telefoongesprek vanuit het ministerie waar de nodige gal werd gespuwd zonder dat men het desbetreffende artikel had gelezen. Daarna werd er per mail mede gedeeld dat de ASV niet meer welkom was als ze zich niet aan de afspraak wilde houden, niets naar buiten brengen dus. Men wilde de ASV monddood maken en dat laten wij ons niet gebeuren, dus einde huisvuiloverleg voor de ASV.

Gezien het resultaat een gemiste kans voor het ministerie, alles blijft het zelfde en niemand is blij met het resultaat. Er zijn nu 550 abonnementen en het ministerie zegt daar blij mee te zijn, de binnenvaart in ieder geval niet. Wij kunnen alleen maar hopen dat er bij het nieuwe kabinet wel iemand komt die de binnenvaart aanvoelt en begrijpt en daar ook naar handelt.

Nautisch technische zaken
Jos Evens meldt dat je niet meer de auto in de sluis aan de wal mag zetten. Dat wordt toch een groot probleem. De ASV heeft gebeld met sluis Sambeek daar waar het het eerst bekend werd. En de sluismeester zegt dat het inderdaad niet meer mag. Leny van Toorenburg heeft met de directeur scheepvaart gebeld en die zegt als er geen andere mogelijkheid is het wel mag. Dat is natuurlijk leuk maar dan moeten de sluismeesters dat wel weten, wat nu niet het geval is.

In Noord-Holland worden alle bruggen en sluizen op afstand bediend, dit voor een snellere doorvoer voor weg en water.

In Zutphen gaat men dit jaar de kade vernieuwen. O.a. de spoorbrug word gerenoveerd. Het hefgedeelte van de brug gaat daarvoor deze zomer voor 14 dagen dicht, ook als het eventueel hoogwater is. Er is 5 maanden 1-richtingsverkeer bij de brug. De kade bestaat uit 3 delen en er is tijdens de werkzaamheden altijd 1 deel beschikbaar voor de binnenvaart. Passagiersvaart heeft hierbij voorrang. De binnenvaart kan uitwijken naar de Industriehaven waar je tijdens deze periode gratis kunt liggen. Bij de palen voor de brug wordt er niet gebaggerd.

Als je naar Assen wilt heb je in de toekomst , als de plannen doorgaan, nog maar 2 minuten de tijd om 3 bruggen te passeren. Dat lukt natuurlijk nooit, noch voor de binnenvaart, noch voor de pleziervaart. Dit betekent, als dit doorgaat, dat er dan geen vaart meer is naar Assen. En dat terwijl er toch nog een betoncentrale in Assen zit die wekelijks een paar schepen voor de wal krijgt.

Vergroening
De uitlating dat oude motoren vervuilend zijn is gebaseerd op aannames en niet op real-time metingen. Ook de kreet dat de binnenvaart de slag met het wegvervoer aan het verliezen is, is dubieus zoals het programma Zembla heeft aangetoond. Hier kwam naar voren dat ook in de vrachtwagenwereld sjoemelsoftware wordt gebruikt. In 2020 moeten nieuwe motoren voor de binnenvaart aan de Euro Stage 5 gaan voldoen. Je kan natuurlijk al wat doen met zonnepanelen en/of windgenerator zodat de boordgenerator niet of minder hoeft te draaien. Het belangrijkste waar men naar toe wil is een zo laag mogelijke uitstoot.

Mogelijkheden om oude motoren schoner te krijgen is bv brandstof met GTL te gebruiken hiermee kan je voldoen aan de Euro Stage 3 norm wat gelijkwaardig is met CCR2. Toepassen van brandstof-water emulsie waarmee je ook kan voldoen aan de CCR2 norm. Je kan ook een katalysator plaatsen waarmee je de NOX kan reduceren tot 90 %. Je kan natuurlijk ook altijd nog een tandje minder hard gaan draaien, minder gasolieverbruik is minder CO2 uitstoot. Overal LED verlichting plaatsen zodat de generator nog sneller uit kan en je genoeg hebt aan zonnepanelen en/of windgenerator. Momenteel is er een project CLINSH waar je tot 24 april kunt aanmelden. Er worden 30 schepen geselecteerd van verschillende grootte en verschillend vaargebied. De schepen worden uitgerust met apparatuur die continu aan de pijp gaat meten. De binnenvaartondernemer ontvangt 10.000 euro als onkostenvergoeding. 15 schepen maken bij aanvang al gebruik van duurzame voortstuwing. Tijdens de meetcampagne zal ook bij de andere 15 schepen installatie plaatsvinden emissie reducerende technieken of alternatieve brandstof. De binnenvaartondernemer ontvangt hiervoor 50% subsidie vanuit CLINSH.

ILT
De ASV heeft dhr. Boerema van de EOC uitgenodigd om uit te leggen hoe het in zijn werk gaat met de verschillende boetes en geeft ook voorbeelden hoe hoog de boetes kunnen oplopen tot wel in de tienduizenden euro’s.

Bestuurlijke boete
Dit gaat voornamelijk over overtredingen van het vaartijdenbesluit en de arbeidstijdenwet. Het boeterapport gaat naar IL&T en die komt met een boete voorstel. Je hebt 14 dagen de tijd om een zienswijze in te dienen, deze hoef je niet in te dienen en heeft ook niet heel veel zin, want de kans van slagen is zeer gering. Daarna krijg je een beschikking(boete) , deze dien je te betalen en je hebt 6 weken de tijd om bezwaar aan te tekenen. Raadpleeg altijd je rechtsbijstandverzekering als je een boete krijgt. Je kan nooit een strafblad krijgen.

Strafbeschikking
Dit zijn boetes voor bv snelheidsovertredingen en milieudelicten. Hier doet het openbaar ministerie een voorstel tot boete. Bij een strafbeschikking bepaalt de rechter de boete en hoef je niet van te voren de boete te betalen. Neem ook hier contact op met je rechtsbijstandverzekering. Als het een grote overtreding is zou je hier wel een strafblad voor kunnen krijgen.

Aangekondigde bedrijfsinspectie
Dit mag het ILT doen en je bent verplicht hier aan mee te doen. Dit gebeurt bij voorkeur op het woonadres, wanneer je niet aanwezig kunt zijn kan je een andere datum vaststellen. Het kan ook aan boord gebeuren. Lukt het helemaal niet dan kan men soms kopieën opsturen van de gevraagde stukken en krijgt men boetes over datgene wat daarin staat, zoals het vaartijdenboek.

Vele leden in de zaal zijn het hier volstrekt niet mee eens en vinden het een schending van de privacy. Als je controles wilt uitvoeren doe je dat aan boord in de stuurhut en niet in de woning.

Sunniva Fluitsma merkt op dat over de enorme verhoging van de boetegelden de binnenvaart hier helemaal niet in is gekend, terwijl de Minister op Kamervragen heeft gezegd dat dat wel het geval zou zijn geweest. De ILT zegt dat de Minister de hoogte van de boetes heeft bepaald, de ILT heeft op vragen van de ASV tijdens het overleg moeten toegeven dat men zelf dit voorstel aan de Minister heeft gedaan en dat zij het voorstel heeft aangenomen.

Bij Kamervragen hierover zegt de Minister dat de CBRB en de Vereniging voor Charterschepen hierin is gekend, dus niet de ASV en BLN. Als de ASV bij overleg vraagt hoe het nu precies zit zeggen CBRB en de Charterschepen dat het overleg toen alleen ging over passagiersvaart. Maar de ILT zegt daarop dat men “met andere ondernemers” hierover gesproken heeft en vandaar uit dit voorstel tot boeteverhoging heeft gedaan. De ASV vraagt zich sterk af (zeker gezien het feit dat er convenanten afgesloten zijn met “ondernemers”) wie neemt de boel nu in de maling ??

Sunniva Fluitsma neemt door wat de ASV allemaal heeft ondernomen om hier wat aan te doen. Beleid aan de orde gesteld, politiek op de hoogte gesteld, pers ingelicht, klacht ingediend bij ILT, petitie gelanceerd (ondertussen meer dan 1800 handtekeningen), 15.000 personen die op de ASV Facebookpagina zijn geweest over dit onderwerp. Er is een motie aangenomen in de 2e Kamer over dit onderwerp maar niets helpt tot nu toe. In de motie staat dat er een evaluatie moet komen met de binnenvaartbranche. Wordt niet gedaan, tenminste niet vanuit de IL&T. Bij het laatste overleg heeft de ASV dit aan de orde gesteld en nu heeft men beloofd dat die evaluatie in juni 2017 zal komen.

En als er al eens een overleg is over dit onderwerp staat de ASV helemaal alleen en wordt niet gesteund door andere organisaties wat betreft het naleven van de motie. De minister zegt dat er nauwelijks bezwaar word gemaakt, meestal blijft de boete gewoon staan. Hoe komt dit: de drempels zijn vaak te hoog als het gaat om bezwaar maken. ILT beoordeelt zijn eigen opgelegde boete, wat natuurlijk heel raar is. En het geld van de boete verdwijnt ook nog eens is de kas van het ministerie.
Conclusie: we moeten de politiek proberen te overtuigen dat dit zo niet kan. Daarvoor zijn we de petitie ook opgestart om te laten zien hoeveel mensen tegen deze werkwijze zijn. We gaan vanaf vandaag ook een Zwartboek bijhouden, mensen kunnen via de ASV website een formulier invullen en hier hun problemen vertellen, wat ze tegen komen als het gaat over boetes, manier van controleren, is de veiligheid in het geding, hoe zit het met de vakbekwaamheid van de mensen die komen controleren.

Nogmaals het gaat niet om de boete zelf, want die is vaak wel terecht, maar om de proportionaliteit ( hoogte ) waarbij opgemerkt wordt dat ook het begrip ‘goed zeemanschap’ niet wordt toegepast. ILT wil gewoon niets veranderen.

Rondvraag
Marten Valkema vraagt wat hij nu moet doen met de palmschroot. Men zegt dat het onder ADN vervoerd moet worden maar er zijn genoeg collega’s die het vervoeren zonder ADN. Cor le Sage heeft hierna geïnformeerd bij Schutter en IL&T en beide zeggen dat het onder ADN valt. Jos Evens merkt op dat het enige wat je kunt doen is door de bevrachter op het charter laten zetten dat het schip niet geschikt is voor ADN goederen.

17.20 uur sluit de technisch voorzitter Paul Markusse de vergadering, hij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en nodigt iedereen uit voor een drankje aan de bar.


REDE middagdeel voorjaarsvergadering 2017

Beste mensen, welkom allemaal

De leden, donateurs, de pers, de introducés, geïnteresseerden en brancheorganisaties. Hier zijn we in het middagdeel aanbeland van onze voorjaarsvergadering. Voorjaar is een mooie tijd die ons er op wijst dat er altijd weer een nieuw begin is. Een begin van een periode waarin de kaarten zijn geschud wat de verkiezingen betreft.

Maar wie gaat er regeren en wat kunnen we verwachten? In de lente weet je nooit helemaal hoe de zomer uit zal pakken. Wat we wel weten is dat er veel werk aan de winkel is voor iedereen die de belangen van de particuliere schipper wil behartigen. Want partijen als Groen Links en D66, die zo groot zijn geworden, hebben zich werkelijk nog nooit bekommerd om de binnenvaart en kunnen, net als vele anderen alleen melden wat wij vooral moeten DOEN.

En net als bij andere partijen die geconfronteerd worden met het feit dat er al jaren geen vervoersbeleid is merkt men dat we de milieudoelstellingen niet gaan halen. Nu zou zo’n partij kunnen refereren aan het witboek vervoer dat stelt dat er veel meer over water vervoerd zou moeten worden. Maar in dat geval zou de politiek zelf aan zet zijn en dat lijkt niet de bedoeling.

De hete aardappel van het gecreëerde probleem wordt liever doorgegeven aan partijen die nooit een rol hebben kunnen spelen in de wijze waarop het beleid tot stand gekomen is.

Men denkt niet in oplossingen, men denkt in opdrachten. Een opdracht aan ons blijkt te zijn dat we vooral moeten VERGROENEN. HOE? Daar moeten de organisaties hun stem laten horen, en hoe meer hetzelfde geluid hoe beter het geluid overkomt.

Veel respect blijkt er niet te zijn voor de particuliere schipper. Die worden bij de maritieme werkconferentie laatdunkend besproken als papa-mama bedrijfjes die niet meer van deze tijd zijn. Dat gaat dus over onze sector. De sector waarin mensen al generaties lang hun stinkende best doen om hun hoofd boven water te houden op een manier die deze maatschappij wat vervoer betreft de minste maatschappelijke kosten oplevert.

Die sector waarin de schippers steeds meer ervaren dat het bestaan ze zo langzamerhand onmogelijk wordt gemaakt. Die sector die de handen ineen zou moeten slaan om voor de belangen van de schipper op te komen.

Het is van essentieel belang dat die hele sector duidelijk maakt wat er moet gebeuren. Dat die CCR eisen echt niet kunnen en dat er NU schepen gesloopt worden die we niet kunnen missen. Toch zag ik bij onze collega’s niet éénmaal dat zij aan haar leden hebben gemeld dat men hier via de politiek kritische vragen over wilde stellen aan de minister.

Het is van essentieel belang dat we als sector duidelijk maken dat het gebrek aan marktmacht van de particuliere schipper ongezond is voor die schipper, voor de sector en voor uiteindelijk de hele maatschappij. Toch zag ik bij onze collega’s niet éénmaal dat men ons voorstel voor meer markttransparantie bij haar leden aan de orde heeft gesteld, laat staan dat men samen met de leden heeft besloten hoe men hiermee om wil gaan.

Onze oproep is: steun ons in de ontwikkeling van een transparante markt via AGORA.

Het is ook van essentieel belang dat de klopjacht die nu plaatsvindt onder schippers en die maakt dat voor enkelen onder ons het laatste restje plezier in ons werk verdwijnt aan de orde gesteld wordt. Dus verwachten wij dat ook andere organisaties de ILT op het feit wijzen dat de minister de motie niet uitvoert waarin de Kamer heeft beslist dat er een evaluatie moet komen over het boetebeleid. Waarom is de ASV de enige die de ILT aan die motie herinnert en afdwingt dat die uitgevoerd wordt?

We willen allemaal samenwerken, horen wij. Dus verwachten wij dat ook andere organisaties onze petitie tegen het boetebeleid steunen. Het verbaast me dat dat tot nu toe niet gebeurd is. Waarom niet? Dit is toch een organisatie-overstijgende zaak, het maakt niet uit of je wel of niet lid bent van een brancheorganisatie. Het maakt ook niet uit van welke organisatie je lid bent .1.000 handtekeningen voor een petitie “stop de klopjacht op de binnenvaart” binnen 24 uur zegt meer dan genoeg. Dus help mee deze petitie een succes te maken, voor uw eigen achterban.

En dan hebben we het nog niet gehad over al die andere zaken die ons leven er constant moeilijker zo niet onmogelijker op maken. Als nu het moment niet is om de zaken samen aan te pakken, wanneer dan wel?

Kortom: er staat een enorme klus op alle vertegenwoordigers in de binnenvaart te wachten, de tijd dringt, en al die zelfvarende schepen waar het ministerie kennelijk onze toekomst in ziet zijn er nog lang niet. NU is het moment om iets te doen. Vandaag zullen wij bespreken welke stappen de ASV zal zetten.

De ASV is door de sterke ledengroei in alle scheepsgrootten een factor van belang geworden waar men niet meer omheen kan. Niet bij de politiek, niet op de Ministeries en ook niet bij collega-brancheorganisaties. Wij roepen onze collega’s op om samen met ons de strijd aan te gaan voor de belangen van de binnenvaartsector, door bij overleggen een front te vormen. Een strijd over de inhoud van maatregelen. Daarbij zal de ASV zich niet langer keer op keer in het beklaagdenbankje laten zetten. De afleidingsmanoeuvres waarbij het constant over de vorm gaat in plaats van de inhoud helpen de particuliere schipper geen stap verder.

Nee, de ASV is niet altijd aardig en vriendelijk en de woorden zijn soms hard. Dat kan niet anders in een tijd die voor heel veel schippers als keihard en onvriendelijk ervaren wordt. Wij verwachten daar begrip voor want de bedoelingen zijn zuiver en onze werkwijze is transparant.

En wen er maar aan, de ASV is niet langer de Calimero van weleer. Dus ga met ons die broodnodige strijd aan. Uw inbreng wordt van harte op prijs gesteld.