Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

Flitslampjes

Op de radio: Hoog water

Het hoge water is een item in de Nederlandse pers, die daarbij de ASV ook wist te vinden. Na een uitleg over het hoge water door ons bestuurslid Esther Lubbers bij het radioprogramma “langs de lijn en omstreken” op NPO1 op 4 januari jl. is gisteren (8 januari) door BNR radio met de familie Boere een interview gehouden. Voor de geïnteresseerden hier de link.

Ponton Maashaven verdwijnt voor (minimaal) een jaar

Vanaf 20 januari 2018 is het de bedoeling om het ponton aan de Maashaven oostzijde klaar te maken voor transport naar de werf voor onderhoud en een nieuwe indeling te gebruiken.

Deze ligplaatsen verdwijnen voor ca. 1 jaar. Zie link

Spoorbrug Zutphen gestremd, Binnenvaart vergeten

De Algemeene Schippers Vereeniging is door verontruste schippers op de hoogte gesteld, dat de spoorbrug bij Zutphen over de IJssel 16 januari (alweer) defect was. Omroep Gelderland maakt er melding van op haar site gericht op de reizigers (per spoor)

Echter, gezien de lage doorvaarthoogte van de gesloten spoorbrug (op dat moment 4,23 meter) levert dit een gevaarlijke situatie op voor de scheepvaart. Schepen kunnen dus niet door de brug, terwijl er nauwelijks aanmeermogelijkheden zijn (alle plekken die er waren zijn onbeschikbaar gemaakt wegens werkzaamheden). Gezien het hoge water is er bovendien sprake van veel stroming wat tot extra gevaarlijke situaties kan leiden.

Wat extra schrijnend is in het vergeten van deze belangrijke economische vervoerdersgroep, is dat schippers geen enkele informatie hebben verkregen over deze situatie.

Donderdag de 18e was er weer een storing. In verband met de wind ging de brug na 10.10 uur niet meer open. Wij lagen er vanaf 10.40 uur afvarend voor. Nadat het rustiger werd, heeft het nog tot 18.40 uur geduurd voordat we er door konden!

Loopbruggen in Rijn bij Lobith blijken bij hoogwater te kort

omroep Gelderland:

Vijf nieuwe loopbruggen voor de scheepvaart in de vluchthaven bij Tolkamer - in de buurt van Lobith - blijken te kort. Door de hoge waterstand in de Rijn verdwijnt een deel van de loopbruggen onder water. Daardoor kunnen mensen te voet niet aan en van boord.

De vluchthaven met de nieuwe steigers is onlangs opgeknapt voor ongeveer 18 miljoen euro. De autoafzetsteiger die in december werd geplaatst, is wel lang genoeg.

Een schippersechtpaar uit Tolkamer zag al bij de oplevering dat hoogwater problemen zou geven. “Dat het meteen in het eerste jaar na de opknapbeurt al misgaat, is wel sneu”, zeggen ze tegen Omroep Gelderland.

Hun schip Lidwina ligt in de vluchthaven en is nu alleen met een bootje bereikbaar. Rijkswaterstaat spreekt tegen dat er een rekenfout is gemaakt. “Bij de berekeningen hielden we er rekening mee dat de loopbruggen zes dagen per jaar door de hoge waterstand niet lang genoeg zijn”, zegt woordvoerder Thijs Scheres.

Helling
“We hadden de steigers langer kunnen maken, maar dan hadden ze door de hellinggraad ook hoger moeten worden. Dat zou betekenen dat er minder aanlegruimte voor de schepen was.”

Om aan de vaar- en rusttijden te voldoen, moeten schippers om de 30 kilometer in een overnachtingshaven terecht kunnen. De vluchthaven biedt plaats aan 18 schepen tot een maximale lengte van 110 meter.

Het waterpeil bij Lobith zakt sinds het middaguur. De Rijn staat nu op 14,61 meter boven NAP. Het hoogste peil werd vanmorgen bereikt om 3.40 uur: 14,64 meter.

De Wasserschutzpolizei gebruikt AIS om schepen op te sporen voor controles

Een van onze leden was in de afvaart bij Aschaffenburg, toen plotseling een WSP-boot zonder AIS-signaal van achter het eiland kwam varen. Zij kwamen een controle doen, omdat dit schip, volgens hun gegevens, de afgelopen 6 maanden geen controle had gehad.

De desbetreffende schipper vroeg hoe dat mogelijk is, want hij is pas 3 maanden eigenaar. Het antwoord was, dat men via de MMSI (AIS-nummer) kon zien wanneer er controle is geweest en wat de positie is van het desbetreffende schip.

Wat hier opvalt, is dat hier niet op Europanummer wordt gecontroleerd. Afspraak is dat de AIS als hulpmiddel voor onderling nautisch scheepsbewegingen te gebruiken is en niet voor handhavingscontrole.

Helaas heeft die WSP-boot ook niet erg aan de veiligheid gedacht door zijn AIS uit te zetten. De desbetreffende schipper heeft inmiddels al een aantal controles gehad, omdat het schip van eigenaar is veranderd, maar deze wijziging was niet in de algemeen systeem in Duitsland ingevoerd.

De ASV wil hierbij advies geven om een bewijs te vragen als de controle heeft plaatsgevonden en dit middels een aantekening in het vaartijdenboek door de handhaver te laten aftekenen of een officieel controlebericht te vragen. Zo heeft u een bewijs van de laatste controle.

Schippers opgejaagd wild met verstrekkende consequenties

Gevolgen boetebeleid binnenvaart zichtbaar gemaakt door omroep MAX.

Bij “Hallo Nederland” een “hele duidelijke en mooie reportage” volgens een reactie naar de ASV toe. Oordeel zelf.

Vanaf 8:36 minuten

Inkomstenderving door oponthoud calculeren

Het is bekend, dat sluis Dorsten voor oponthoud zorgt, omdat deze geen kleine sluis in gebruik heeft en in de grote kolk slechts één schip geschut kan worden vanwege instabiele bolders.

Eén van onze leden heeft zo al 9 uur vertraging gehad. Nu was er weer een rare situatie bijgekomen op het Wesel Datteln Kanaal. Er was weer te weinig water tussen sluis Datteln en sluis Ahsen. Toen heeft men een totale sperring ingevoerd. Dat is natuurlijk onvoorstelbaar in deze tijd van zware regenval. Wat is er aan de hand?

Is men nu werkelijk bezig de schepen moedwillig te vertragen?

Het is wel zo dat dure “maut” betaald wordt aan de Duitse overheid over de geladen tonnen; de binnenvaart mag hier dan toch wel enige service voor terug verwachten.

In ieder geval willen wij hierbij u adviseren de inkomstenderving door het oponthoud in te calculeren.