Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

Vergroening

Emissieloze schepen krijgen 20% korting

in Amsterdam en Zaanstad

Binnenvaartschepen die emissieloos varen krijgen in de Amsterdamse en Zaanse haven een korting van 20% op het binnenhavengeld. Deze korting krijgen binnenvaartschepen als zij het platina label van Green Award hebben. Daarmee zijn Amsterdam en Zaanstad de eerste havens van Nederland die dit nieuwe label van het Green Award programma inzetten. De regeling gaat per 1 januari 2018 in.

Green Award, het certificatieprogramma voor binnen- en zeevaartschepen heeft half december een platina label geïntroduceerd voor emissieloos varen. Het programma certificeert schepen die betere resultaten op het gebied van milieu laten zien dan wettelijk verplicht is.

De Amsterdamse haven neemt sinds 2015 deel aan het binnenvaartprogramma, dat verschillende niveaus kent; brons, zilver en goud. Ieder niveau kent zijn eigen korting, variërend van vijf procent voor brons tot vijftien procent voor goud label. Daar is nu door Green Award het platina niveau aan toegevoegd.

Marleen van de Kerkhof, havenmeester van Amsterdam is opgetogen over dit nieuwe label: ‘Op 1 november jongstleden hebben wij onze visie Schone Scheepvaart gelanceerd met als doelstelling de scheepvaart schoner te maken. Dit platina label sluit hier naadloos bij aan. Wij verwachten komend jaar de eerste binnenvaartschepen die emissieloos varen te ontvangen.’

Emissieloos varen draagt bij aan de verduurzaming van de scheepvaart. De uitstoot van CO2, SOx, NOx en PM wordt vermeden door het elektrisch varen op batterijen of brandstofcellen, bijvoorbeeld waterstof, en zorgt voor vermindering van luchtvervuiling.

Van de Kerkhof: ‘Ik hoop dat andere havens zich zo snel mogelijk zullen aansluiten om dit belangrijke initiatief te omarmen. We streven met z’n allen naar een schone én slimme scheepvaart. Smart Shipping valt hier ook onder. Zo realiseren we met elkaar een toekomstbestendige scheepvaart.’

GTL: een bijdrage van een van onze denktankleden

Gaandeweg een wat mij betreft zeer positieve indruk gekregen over het gebruik van GTL. Ik heb gesproken met leveranciers en gebruikers en rapporten gelezen met bevindingen en meetresultaten en heb nog sterk het gevoel dat verder in de markt “onbekend maakt onbemind” geldt.

Voordelen gebruik GTL:

  • direct toepasbaar en mengbaar met huidige scheepvaartgasolie
  • bij 100% GTL prompt minder rok/roet uitstoot (diverse gebruikers geven aan dat omgeving achterschip veel minder vervuilt).
  • Mogelijk aanwezig kloppend geluid wordt verminderd door het hogere cetaangetal (1-4 decibel wordt geclaimd).
  • GTL heeft nauwelijks geur en zeker niet de typische gasoliestank.

Ontwikkeling:
Groeiend aantal leveranciers en ook producenten. Tot voor kort was het alleen als Shell product beschikbaar, echter ook andere maatschappijen bieden het nu aan. Ook de prijs gaat meer en meer richting de scheepvaartgasolieprijs. Het wordt ook beursgenoteerd in Platt’s ww en Rotterdam.

De hoeveelheid geproduceerde GTL is inmiddels dusdanig dat er geen enkel probleem zou zijn indien alle binnenvaart en masse zou overschakelen op GTL.

In overige markten (industrie, transport en logistiek en bijv. ook bunkerstations bij jachthavens e.d.) wordt steeds meer GTL toegepast.

Ook op diverse forumsites wordt geëvalueerd m.b.t. gebruik van GTL. Motorfabrikanten en ook verzekeringen zien op een enkele voorwaarde na geen enkel bezwaar GTL toe te passen. Het aantal binnenvaartgebruikers zou nu op ca 200 zitten.

Bezwaren:

  • Bij gebruik van blanke GTL zijn lekkages lastiger vast te stellen.
  • Door de lagere viscositeit kan GTL gemakkelijker bij b.v. pakkingen en afdichtingsrubbers naar buiten dringen.
  • Bij sommige motoren is het nog noodzakelijk de timing wat aan te passen. Of misschien niet noodzakelijk, maar wel aan te raden om een nog beter resultaat te krijgen.
  • Een cv-ketel met brander met elektronisch oog heeft in sommige gevallen moeite de vlam te herkennen en kan dan spontaan in standby ofwel uitstand gaan. Inmiddels lijkt daar een oplossing voor te zijn.

Conclusie en aandachtspunten:
Eigenlijk kun je je alleen maar afvragen; waarom nog wachten met overschakelen op GTL?

Het zou echter wel mooi zijn als we “onze overheid” dit dan duidelijk maken en er wellicht een stimuleringsregeling zou komen en het o.a. qua prijs ook geen bezwaar meer zou zijn.

Wellicht in ieder geval de SAB-afdracht verlagen of op 0 zetten.

Hoe maken we duidelijk dat we inderdaad een positieve bijdrage leveren, zonder al te idiote investeringen die zich beter voordoen dan ze zijn, indien je het hele voor- en na traject meeneemt.

Ook voor onszelf zou het zinvol zijn om vergelijkende voor en na metingen uit te voeren. Hierbij is dan wel weer uniforme meetapparatuur een puntje.

Afsluitend:
Halverwege de inventarisatie is inmiddels de Spica ook overgeschakeld op GTL. Ik kan in ieder geval zeggen, dat ons ouderwetse ketelbinkie met somy regulateur inderdaad een nauwelijks zichtbare vlam heeft en bij de kachelpijp zie ik alleen maar een heldere gloed.

Voorts zie ik dit bericht als een discussiestuk, dus ik zou zeggen: schieten maar.
Groet, Harry, op naar een “schoon 2018”!!!