Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

Overige

Nieuwe keuringsinstantie voor de binnenvaart

BSC (Bureau Scheepvaart Certificering)

Bureau Scheepvaart Certificering, kortweg BSC, is de nieuwe keuringsinstantie voor de binnenvaart. Naast het NBKB en Register Holland is BSC het derde bureau dat zelfstandig geaccrediteerd is en een aanwijzing heeft van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT).

De heer Robin Hoekstra van deze keuringsinstantie wil zich onderscheiden door een transparante en efficiënte manier van werken en klantgerichte dienstverlening tegen een concurrerend tarief.

Een belangrijk instrument hiervoor is de webapplicatie. Deze zorgt ervoor dat de scheepseigenaar zelf inzage heeft in het dossier van zijn of haar schip.

BSC schrijft aan ons dat men bovendien een stukje extra service levert door haar klanten tijdig te informeren over de verloopdata van de scheepspapieren.

Kortom: er valt weer wat meer te kiezen voor varend Nederland en dat is een goede zaak!

De binnenvaart krijgt eindelijk een wet- en regelgeving website

ROTTERDAM, 10 april 2017- Het NBKB start op eigen initiatief de website “www.binnenvaartwet.eu” waarmee het voor schippers en inspecteurs makkelijker wordt om de wet- en regelgeving van de binnenvaart op te zoeken. De website gaat in april 2017 online. Tegen een jaarlijkse bijdrage krijgen gebruikers toegang tot alle content die beschikbaar wordt gesteld op de website.

Het NBKB certificeert binnenvaartschepen onder mandaat van ILenT. Gebleken is dat het lastig is de juiste nationale en internationale binnenvaart wet- en regelgeving te vinden waaraan een vaartuig moet voldoen. Om die reden heeft het NBKB een website ontwikkeld. Op de website is de totale geüpdatete binnenvaart wet- en regelgeving opgenomen.

Een team NBKB-specialisten houdt de site in stand en up-to-date. Dit vraagt natuurlijk veel werk. Via een abonnement kunt u de wet- en regelgeving downloaden. U kunt kiezen tussen 2 abonnementen:

Een volledig abonnement: voor de volledige wetgeving welke dan ook uiteraard gedownload kan worden. De kosten voor een volledig abonnement zijn EUR 150,- per jaar, exclusief BTW
Een beperkt abonnement: voor diegene die uitsluitend de wet- en regelgeving waarvan tijdens het inspecteren ten behoeve van de certificering gebruik gemaakt wordt, inzichtelijk willen hebben en kunnen downloaden. De kosten voor een beperkt abonnement zijn EUR 35,- per jaar, exclusief BTW

Om alle wet- en regelgeving overzichtelijk en gebruiksvriendelijk te houden, wordt er op de website gebruikgemaakt van een mindmap dat een overzicht van de volledige wetgeving voor de binnenvaart geeft. Tevens worden de abonnees automatisch geïnformeerd wanneer er wijzigingen in de wet- en regelgeving doorgevoerd worden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met H. Arntz, Directeur NBKB. Tel. 010-302 20 50, e-mail: h.arntz@nbkb.nl.

Ongeval sluis Don - Frankrijk

Berichten luidden dat er een schip tegen de deuren van de sluis van Don gevaren is. Naar aanleiding daarvan is de ASV gebeld door de betreffende schipper van het schip, de Reginald.

Zoals de schipper ons wist te vertellen is er voor tienduizenden Euro’s schade aan het schip, met name de stuurhut en besturing hebben grote schade opgelopen.

Prompt verscheen er een stuk in “La Voix du Nord”, waarin de schuld, na een gesprek tussen de verslaggeefster en de sluismeester, volledig bij de schipper wordt gelegd: hij zou door rood licht zijn gevaren. Er is geen gesprek met de schipper geweest. Die verklaarde tegen de ASV dat hij, opvarend achter de “Addio”, beide schepen bij de sluis gemeld had en als 2e, bij groen licht, de sluis bijna invoer, toen de deur ineens ging zakken. Hij kreeg het schip niet meer stil, met als gevolg, dat de deur de stuurhut en roef zwaar beschadigde. De schipper kon uit de stuurhut naar voren vluchten, zijn partner kon de roef niet meer uit en werd op een haar na geplet. De situatie ter plekke (opvarend) is, dat de lichten van de sluis enkele scheepslengtes beneden de sluis staan, zodat de sluismeester ze best al rood gezet kan hebben toen de schipper die al gepasseerd was. Er is direct politie en brandweer aangerukt, de politie heeft wel met de sluismeester gesproken, maar geen verklaring aan de schipper gevraagd. Raar, als je ervan beticht zou worden, door rood te zijn gevaren. De EOC en Rechtsbijstand zijn al ingeschakeld.

De ASV heeft zich behoorlijk gestoord aan het krantenartikel (erg eenzijdige berichtgeving, de schuld werd direct bij de schipper gelegd) en Jos Evens (ASV) heeft hen daarover gebeld. De redactie kon er niets over zeggen, ze zouden het met de schrijfster bespreken en terug laten bellen.

Voorlopig was de insteek, dat het schip met enkele noodreparaties de reis naar Berry-au-Bac zou afmaken en daarna in Chalons-en-Champagne terug zou laden voor Lieshout en daarna gingen repareren. De ASV heeft erop aangedrongen het daar met de EOC nog eens serieus over te hebben, aangezien de veiligheid dan buiten elke discussie moet staan en ook een claim over verlette tijd niet in gevaar mag komen. VNF kennende, zoals de indruk bij de ASV is gezien de ervaringen in het verleden, zal alles gaan proberen om hun verantwoordelijkheid te ontwijken.

De ASV wordt door de schipper op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen. Wij wensen de schipper en zijn vrouw heel veel sterkte bij deze nare situatie.