Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

Invulformulier Markttransparantiesysteem AGORA

Veilingsysteem, een verbetering van de markt

Vindt U het huidige systeem van vraag en aanbod en contractvorming in orde voor de komende decennia??
Ja       Nee

Indien nee, wat is hiervan de oorzaak?

1. Door gebrekkige en/of misleidende informatie heb ik een slechte onderhandelingspositie.
Eens       Oneens
2. Er is teveel onnodige leegvaart, wat tijd en geld kost en slecht is voor het milieu.
Eens       Oneens
3. Vrachtprijzen zijn lange tijd veel te laag en korte tijd explosief hoog
Eens       Oneens
4. Verladers en/of bevrachters hebben de marktmacht in handen.
Eens       Oneens
5. Samenwerkingsverbanden zijn geen oplossing gebleken voor een stabiele markt.
Eens       Oneens
Anders, nl

Van de risico's bewust, bent u genoeg ondernemer om met het markttransparatiesysteem "Agora" de markt definitief te veranderen??

Onderteken dan met naam en toenaam dit formulier om bevrachtingen in de toekomst via een veiling systeem af te wikkelen!!!

Het invullen van uw naam is vrijblijvend maar maakt de uitslag wel geloofwaardiger.

U bent
Schipper       Tussenpersoon       Verlader      
Anders, nl
Uw naam
Uw e-mailadres

Vul de
veiligheidscode in
Veiligheidscode
Web Form Code
Ander CodeHet invullen van de code is om U en ons zelf tegen spam te beschermen

Dit formulier wordt intern en discreet verwerkt en persoonlijke gegevens worden niet verstrekt aan derden.