Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

Ledenvergadering 1 oktober 2016

Rede najaarsvergadering 2016 (middagdeel)

Heel wat jaren geleden was ik een meisje van de wal, zoals dat heet, en behoorlijk eigenwijs. Dus eigenlijk is er niet veel veranderd. Dat meisje is er nu wel af, maar dat “van de wal” raak je nooit echt kwijt heb ik gemerkt. En dat eigenwijze…ach mensen veranderen nooit echt. In al mijn eigenwijzigheid had ik al meteen een dikke discussie met een schipper die ik inmiddels wel bijzonder goed ken. David dus. Ik was ervan overtuigd dat hij gouden tijden tegemoet ging want nu was toch wel iedereen overtuigd van het belang van het milieu en wat was er nu milieuvriendelijker vervoer dan een binnenvaartschip? David lachte mij uit (en daar kan ik slecht tegen) want volgens hem had hij dat al zo vaak gehoord maar ging het uiteindelijk alleen om geld en macht en was de rest een drogreden. Bah, wat een negatieve kijk op de samenleving, vond ik dan weer. Je ziet, het is bijna onbegrijpelijk dat deze twee mensen nu al jaren samen op die paar vierkante meter doorbrengen. Maar wat nog onbegrijpelijker is: ik moest mijn mening bijstellen. David had gewoon gelijk. Door de tientallen jaren die volgden hoorden we het iedere keer weer: Die verhalen over milieu en veiligheid klinken leuk maar blijken alleen van belang als bepaalde partijen, en dat zijn niet de schippers, er aan kunnen verdienen. Of door nog goedkoper te vervoeren, of door flink te laten investeren in veelal nutteloze “innovaties” die er vooral voor de bühne zijn. Je ziet, ik heb me qua opvatting aardig aangepast aan mijn levensgezel. Helaas, moet ik zeggen want het was mooier geweest als hij zich door ervaring had moeten aanpassen aan mijn, iets zonniger blik op de wereld.

Maar velen zien de toekomst wel zonnig in en dat moet dan natuurlijk van al die mooie innovaties komen. Innovatie is al jaren een toverwoord waardoor de wereld voor je open gaat. Een soort simsalabim en ja hoor….vang maar op de euro’s. We hebben nu weer zo iets innovatiefs….de bakjes van minister Weyts. Niet dat er al niet eerder dit soort projecten zijn geweest maar we geven er een draai aan “ze zijn allemaal van een uniforme maat” en dan is het nieuw. Ook nieuw: je hoeft er geen woning op, en je strijkt een dikke subsidie op van Europa. Het zou ook om nieuw werk gaan, maar wat dat dan is horen we niet, maar de subsidie is er al wel, en de aanbesteding ook. Later lezen we dat het natuurlijk ook ter vervanging van “toch al verdwijnende schepen” is, zo kun je natuurlijk je eigen gelijk maken. Je concurreert die laatste spitsen plus Kempenaars (want om die maat schepen gaat het) nog even kapot met behulp van Europa en klopt jezelf op de borst dat je hebt gezorgd dat er nog vervoer over water is. Dat tegelijkertijd daarmee het internationale vervoer van deze maat schepen gaat verdwijnen, nemen we niet mee als verlies, we doen gewoon net of we dat niet weten. Dan hoef je ook geen verantwoording af te leggen. Enkele weken na de uitspraak van de heer Weyts over het vervangen van “verdwijnende schepen” is het beeld alweer bijgesteld: tot maar liefst 50% zou nu van bestaand vervoer over water mogen komen. Nog even wachten en dan gaan we zeker horen dat we eerst met die 50% gaan beginnen en dan zien we wel of er nog werkelijk werk van de weg gehaald wordt. Gelukkig heeft Vlaanderen ook meteen bedacht dat er 50% subsidie gegeven kan worden op nieuwe, schone motoren…komt dat even goed uit, dan kunnen we subsidie over die door Europa gesubsidieerde innovatieve duwboten geven. En dan durft de heer Vanderhaegen van de Europese Commissie DG MOVE op onze vragen daaromtrent al na een maand een kopie te sturen van de antwoorden die we al van de heer Weyts hadden ontvangen. Waarbij hij namens Europa ook meedeelt dat in dit geval, vanwege het grote belang het helemaal geen probleem is dat er ingegrepen wordt in de markt. Erger nog: Vanderhaegen weet ook nog te zeggen dat hij graag zou zien dat we dit allemaal ondersteunen. Alsof de beul vraagt of je even wilt helpen het touw op te hangen waarna het de bedoeling is dat je luid gaat applaudisseren voor het behaalde resultaat. En dan is men nog verbaasd dat men het vertrouwen verliest in alles wat met Europa of overheid te maken heeft. Want innovatie, daar gaat het om. Toen ik tijdens een discussie met de VVD zei dat ik het verbluffend vond dat wij op ieder voorstel om de sector te helpen te horen krijgen dat “er niet ingegrepen mag worden in de markt” en er nu wel door Europa ingegrepen wordt door subsidie te verstrekken ten koste van de concurrentiepositie van de bestaande binnenvaart kreeg ik als antwoord dat het nu wel een goed idee was want dit was “innovatief”. Toen ik zei dat men dan ook wel het innovatieve idee van AGORA zou ondersteunen kreeg ik geen antwoord meer.

Naast innovatie blijft ook het woord samenwerken het alomvattende positieve door iedereen omhelsde begrip. Europa en de CCR zouden ook meer gaan samenwerken. Het CESNI ontstond. Domme naïeve ikke dacht nog even dat Europa wellicht de waarde van de binnenvaartvloot zou inzien en de CCR zou dwingen de vloot te beschermen in plaats van kapot te maken. Maar alle gesprekken waarin men ons gelijk gaf en zei dat het echt anders zou worden bleken een farce. En ook nu weer verschuilt iedereen zich achter elkaar. De Europese Commissie DG-MOVE zou wel willen maar ja, de CCR hè, De Nederlandse delegatie kan niets doen want de Duitsers willen niet, de Nederlandse politiek kan niets doen want ze gaan er niet over, en jammer, jammer dat het zo moet gaan met zo’n mooie bedrijfstak maar helaas….

Nog steeds, wordt gesuggereerd dat samenwerken de oplossing is voor alles. Maar tot welk doel dat samenwerken moet leiden dat hoor je niet, maar wat we wel te horen krijgen is dat het zeker niet mag leiden tot betere tarieven in de binnenvaart. Waar we dan al die mooie innovaties van moeten betalen? Samenwerken is een werkwoord en je verwacht dat er dan iets tot stand komt. Dat Europa zou moeten samenwerken om mooie zaken te ontwikkelen waardoor we allemaal trots op het Europeaan zijn kunnen zijn. Maar hoeveel van die mooie zaken over de afgelopen 3 jaar kunnen wij noemen? Waar kunnen we trots op zijn? Is dit samenwerken alleen gericht op het ervoor zorgen dat je als land in ieder geval geen probleem meer voor je deur hebt? Regel je iets met emissies zodat je zelf lekker vervuilend bezig kan zijn en roep je bij ieder onderwerp dat “anderen het moeten doen”?

Proef het cynisme wat er inmiddels over mij gekomen is. Niet een mooi ding, cynisme. Het is lelijk en negatief en niemand wordt er blij van en erger…het helpt de leden van de ASV noch de schippers een stap verder. Cynisme of scepcisme ontstaat vaak uit teleurstelling en het is een zelfbescherming tegen nog meer teleurstellingen: “mij maken ze niets meer wijs”. Zo ontstonden de Eurosceptici. Maar waar komt het uit voort? Mensen willen best vertrouwen hebben in een goed samenwerkend Europa. Maar als Europa alleen maar tegen ons gebruikt wordt, want zo voelt het toch, dan willen we er niets mee te maken hebben. Hoe voelt het dat je als schipper enorme boetes krijgt voor minuscule vergrijpen terwijl de verantwoordelijken voor Europa zoals een Neelie Kroes, die toch de werking van de “vrije markt” moest bewaken er af denkt te komen met “o sorry, foutje”, als ze fout gehandeld heeft?. Wie had gedacht dat Groot Brittannië echt uit Europa zou vertrekken? Maar nu de bevolking daarvoor blijkt te kiezen moeten we ons toch eens achter de oren krabben.

Biedt Europa ons wat het ons zou bieden? Of is Europa toch die Fenicische prinses uit de Griekse mythologie gebleken? In die mythe is Europa de prinses die naar Kreta werd ontvoerd door oppergod Zeus. Zeus deed zich daarbij voor als een vriendelijke witte stier (ja, als je ook op een mooie, vriendelijke witte stier gaat zitten ben je wel vreemd bezig natuurlijk, maar dat terzijde…) Zou het kunnen dat in deze mythe Zeus gelijk staat aan macht en bedrog die het aanvankelijk onschuldige Europa van haar maagdelijkheid beroofde? Want hoe mooi leken de oorspronkelijke bouwstenen van Europa! Idealen zoals nooit meer oorlog en samenwerken om er allemaal beter van te worden stonden aan de wieg van Europa lezen wij op internetsites. Of was het uiteindelijk toch gewoon de uitbreiding van een handelsovereenkomst? Kortom: leek het een mooie vriendelijke witte stier maar was het eigenlijk een boze God, waar we nu mee opgescheept zitten? Is het uittreden van Groot Brittannië de opmaat tot bezinning binnen Europa? Dan zou het nog een positief bijeffect kunnen hebben. Zou het dan ook eindelijk door de beleidsmakers in Europa doordringen dat op deze weg doorgaan tot alleen nog maar meer onvrede leidt? We horen zelfs dat er weer teruggegaan moet worden naar de oorspronkelijke waarden te vinden in het Verdrag van Rome. Waren wij niet langer cynisch dan zouden wij hoopvol zijn op deze kans. Tenslotte staat er in het Verdrag van Rome dat er een Europees Vervoerbeleid moet worden opgezet. Het wordt nu toch wel eens tijd om daar mee te beginnen. Het witboek vormt slechts kaders, daar zou nu duidelijk beleid uit gedestilleerd moeten worden. Zou nu het moment zijn om die weg in te slaan?

En dan vragen wij ons af of de Europese Commissie nu wel de vraag uit 2009 van Dennis de Jong (SP) positief zou beantwoorden.

De vraag of de Commissie kan bevestigen dat hfdts V van het EU-verdrag een artikel 74 heeft die bepaalt dat maatregelen op het gebied van vrachtprijzen en vervoersvoorwaarden rekening moeten houden met de economische toestand van vervoersondernemers. De vraag om een stelsel van bodemtarieven te ontwikkelen en te hanteren zodat schippers niet langer genoodzaakt zijn om werk te verrichten tegen een te lage betaling. Wat denkt u, zou het antwoord vandaag anders zijn? En wat denkt u? Zou er een hoeder zijn van Europa die werkelijk zorg heeft voor haar onderdanen? Tenslotte werd uiteindelijk ook in de mythe voor Europa gezorgd. Zij trouwde met Asterion, koning van Kreta die haar zonen adopteerde en opvoedde. Je ziet, het kan wel….dat happy end.

De moraal van het verhaal: Europa kijk naar het waardevolle waar je al zoveel van verloren hebt en neem nu eindelijk je verantwoordelijkheid. Zorg dat de kinderen van de schippers weer een toekomst zien in de binnenvaart. Houd op met je te verschuilen achter anderen, en regeltjes die je tenslotte zelf verzonnen hebt. Voor velen van ons is het te laat, maar deze maatschappij schreeuwt om een beter beleid, en dat moet van iedereen komen die ook maar iets kan betekenen. Wij kunnen en willen niet hopen op een koning van Kreta die ons moet komen redden. Gelukkig zijn “wij’ inmiddels aan het groeien. We groeien tegen de stroom in. In alle opzichten. Niet alleen qua ledenaantal ook in de tonnenmaten. “Wij” die als schippers voor schippers de schouders eronder zetten. Dat betekent dat veel schippers nog steeds of weer vertrouwen hebben. Vertrouwen in zichzelf, dat wij het verschil kunnen, nee moeten maken. Dat is moedig, maar ook slim. Want zo langzamerhand zien we dat allerlei partijen en organisaties begrijpen dat er met ons, de schippers, samengewerkt moet worden. We hebben onszelf op de kaart gezet. Dus waag het niet nog eens te zeggen dat wij niet willen samenwerken. Kijk hoe wij samen petities tot stand brengen, hoorzittingen veroorzaken, vragen in de Kamer over bewindslieden afroepen en constant met elkaar in discussie zijn over één ding: hoe houden we deze bedrijfstak overeind? Wij kunnen en willen niet hopen op een koning van Kreta die ons moet komen redden. We zijn hier, we blijven hier en we blijven groeien tot het tij keert. Dankzij u!


Rede najaarsvergadering 2016 (ochtenddeel)

Beste mensen,

Heel hartelijk welkom op deze najaarsvergadering waarbij ik namens u de ASV al sinds 7 jaar vanuit het bestuur mag vertegenwoordigen. 7 jaar is een tijd waarin we ontzettend veel met onze vereniging hebben zien gebeuren. Er zijn tijden geweest waarin sommigen onder ons bijna het moede hoofd in de schoot legden omdat er tegen zoveel weerstand niet op te boksen zou zijn. Maar er zijn in deze vereniging ook altijd leden en donateurs (laten we die niet uitvlakken) geweest die hebben geroepen dat het geluid van de particuliere schipper niet op een andere manier naar voren gebracht kon en zou worden.

We moesten blijven bestaan om die groep te vertegenwoordigen die het anders wil in de binnenvaart. En dus deden we dat. En zo is het gekomen dat in een tijd waarbij veel leden van de ASV gedwongen zijn te stoppen met varen door de AOW gerechtigde leeftijd te bereiken, door ziekte of overlijden, door faillissementen of door regelgeving waardoor het schip gedwongen uit de actieve vaart gehaald is, in die tijd, wij niet in ledental dálen maar sterk stijgen.

In enkele jaren is het ledenaantal verdrievoudigd.
En niet alleen het aantal leden groeide, ook de schepen van de eigenaars die lid werden van de ASV groeiden als het ware mee. Nu kunnen we vol trots zeggen dat we een hele range vertegenwoordigen van particuliere schippers met schepen van de grootte van een duwbootje tot een koppelverband van meer dan 5.000 ton. Dat hadden sommige mensen vast niet verwacht van dat “spitsenclubje”.

Ook op ander gebied groeien we. Want wie had er gedacht dat juist de regeringspartijen PvdA en VVD hun zorgen zouden uiten bij de minister omdat zo’n belangrijke partij, zoals zij het noemden, als de ASV zich teruggetrokken heeft van het huisvuiloverleg? Weet u hoe lang het geduurd heeft voor een politicus gewoon in zijn vraagstelling de ASV durfde te noemen? Maar kennelijk zijn we steeds minder besmet gebied en wordt er bijvoorbeeld rond ons voorstel voor een AGORA een rondetafelgesprek georganiseerd waar vele sprekers voor uitgenodigd zijn om hun visie te geven.

Dat rondetafelgesprek in de Tweede Kamer gaat nog een harde dobber worden want dat hele verhaal is natuurlijk voor velen heel bedreigend. Al is het maar omdat we bloot leggen dat hun adagio “samenwerken” niet werkt als het geen doel heeft. En al is het maar omdat AGORA aan de stoelpoten van velen zaagt, zowel van de EVO die zo trots is op het feit dat men de schippers miljarden euro’s afhandig heeft gemaakt, als van de bevrachters en samenwerkingsverbanden die zich als zodanig gedragen. En als je aan iemands stoelpoten zaagt dan worden ze vals…

In dit ochtendgedeelte gaan wij met elkaar ons beleid vaststellen. We hebben heel wat vragen voor u maar er is al veel voorwerk gedaan door bestuur en denktank. Maar het was niet genoeg. Een organisatie die groeit, dat is prachtig. Maar het betekent ook dat we onze manier van werken tegen het licht moeten houden. Gaat het zo goed, en wat moet of kan anders? We hebben leden gekregen met zorgen die wij in het verleden nauwelijks kenden, zorgen over personeel of over specifieke situaties in de verschillende vaargebieden waar wij weinig ervaring mee hebben. Ook die leden moeten op ons kunnen rekenen.

Maar wie is “ons”? velen in de zaal zullen achteroverleunend denken dat ‘ze het moeten doen”. Maar er is helemaal geen “ze”. Als wij het niet doen, doet niemand het. En wij dat bent U. Ja, kijk maar niet naar uw buurman (of buurvrouw!), U bent het. Schippers voor schippers….dat is onze lijfspreuk en daar moeten we het van hebben. Het is onze kracht en natuurlijk ook onze achilleshiel. Want we hebben geen handig mannetje op kantoor die we de kastanjes uit het vuur kunnen laten halen. We moeten het zelf doen.

Volgend jaar gaat mijn laatste jaar in als bestuurder van deze prachtige club. Ik heb het altijd een heel sterk punt gevonden van de ASV dat men zich aan die periodes houdt (al wordt een tussentijds aftreden na 4 jaar wel eens vergeten). Want niets erger dan een bestuurder die die pet maar op houdt. We kennen ze, degenen die het zo goed bedoelden maar na vele jaren geen gevoel meer hadden voor wat er speelde. En vol goede bedoelingen namens allen de verkeerde beslissingen namen en niet meer terugkoppelden omdat ze er inmiddels van overtuigd waren dat ze het allemaal wel wisten.

Zo’n club willen wij niet zijn toch? Ik wil dat in ieder geval niet. Mensen ga uit van je eigen kracht. Er zit hier zoveel expertise, je mag het niet voor jezelf houden.

De nabije toekomst is heel bepalend voor ons voortbestaan. U zult in deze vergadering weer ondervinden hoeveel er op ons afkomt en hoe belangrijk het is dat we daar op een goede manier mee om gaan. Aanwezig zijn bij overleggen is niet voldoende. We moeten vooraf met elkaar bedenken welke strategieën we toe willen passen en welke posities we in willen nemen. Dat is niet makkelijk want we zijn allemaal anders en moeten toch samenwerken en ervoor zorgen dat we een hecht blok vormen. Dat kost voor ieder van ons als individu wel eens wat.

Het levert ook veel op. Puur door initiatieven vanuit denktankleden is er de traditie ontstaan om op de beurs in Gorkum het ASV geluid uit te dragen bijvoorbeeld, maar zo hebben ook een aantal mensen zich ingezet om het ASV kantoor weer representatief te maken zodat we er goed kunnen vergaderen. Een hele klus waarover u later meer hoort. Kortom: het bestuur en de denktank is een prachtige club mensen die zich wil inzetten voor het belang van de binnenvaart, maar die club heeft volop steun nodig. Wij moeten gevoed worden om zeker te kunnen zijn dat we het juiste uitdragen, om te weten wat onze stellingname is ten opzichte van bepaalde problematiek.

Een heel mooi voorbeeld vind ik zelf de geluidseisen waarover we binnen de denktank uitgebreid hebben gediscussieerd. Dat heeft voor ons allemaal veel duidelijk gemaakt maar betekent ook dat degene die de ASV moet vertegenwoordigen in een overleg hierover werkelijk alle invalshoeken van dit aspect voorbij heeft zien komen en dus heel sterk staat. Dat hebben we nodig om op een goede manier de belangen van de particuliere binnenvaart te verdedigen. Ik ben ontzettend blij met het feit dat nieuwe leden die inzet belonen, maar we moeten dat vasthouden en uitbreiden. Dus pak op die verantwoordelijkheid. Discussier mee, schrijf stukken, ga mee naar overleggen en houd het bestuur scherp. Ik reken op u. Deze vergadering en in de toekomst.

Goede vergadering.

Vragen aan Kamerleden Eric Smaling (SP) en Lutz Jacobi (PVDA)

Voorafgaand aan de najaarsvergadering heeft de ASV Lutz Jacobi en Eric Smaling een aantal vragen voorgelegd. 

Markttransparantie
Wat denkt u over het plan AGORA, wat wij bij u gepresenteerd hebben?
Het verhaal AGORA
Welke stappen denkt u op welk termijn daarin te kunnen zetten?

Ingrijpen in de markt
Wat vindt u van de visie van de ASV waarin ze uitspreekt dat Belgie m.b.v. de EU de binnenvaart beconcurreert door met subsidie bakjes te gaan bouwen ter grootte van een spits en Kempenaar?
Klein schip / Watertruck

CCR
Wat is uw visie op de wijze waarop de CCR haar visie op “het schip van de toekomst” gestalte geeft waarbij zij m.b.t de regelgeving de bestaande (kleinere) binnenvaart zo goed als onmogelijk maakt?
Achtergrondinformatie CCR petitie
Welke positie heeft u(w organisatie)  daarin de afgelopen jaren ingenomen?

CDNI verdrag
Wat vindt u van de wijze waarom Nederland met het CDNI akkoord omgaat m.b.t de huisvuilproblematiek? Welke stappen vindt u dat Europa (de ESO) zou moeten zetten?
Wat is uw visie op de wijze waarop er in de toekomst met het CDNI verdrag omgegaan zou moeten worden?
Dossier huisvuil

Handhaving en toezicht
Wat is uw mening (de mening van uw organisatie) over de wijze waarop handhaving en toezicht in de binnenvaart plaatsvindt?
Wat zou uw advies zijn daaromtrent naar de Europese commissie toe?
Welke stappen heeft u (uw organisatie) gezet wat betreft de extreem hoge boetes (in Nederland) in de binnenvaartsector?
Handhaving en toezicht

Ligplaatsproblematiek
Op welke wijze zou de ligplaatsproblematiek aangepakt moeten worden naar uw mening?
Dossier ligplaatsenbeleid

Belemmering binnenvaart
Hoe denkt u dat het voorkomen kan worden dat de binnenvaart steeds meer belemmerd wordt door het overal invoeren van spertijden waarop bruggen en sluizen niet draaien ten behoeve van vervoer over de weg?
Spitssluiting
Persbericht spitssluiting

AIS
Bij de invoering van het AIS (automatisch identificatie systeem) is de schippers beloofd dat het alleen voor navigatiedoeleinden gebruikt zou worden. Nu denkt men erover om  AIS voor meer zaken te gebruiken zoals: het actief opsporen van schepen door het IlenT en havengeld te innen (Amsterdam) via het AIS systeem. Wat vindt u van de wijze waarop AIS ingezet zou mogen worden?

Op afstand bedienbare bruggen en sluizen
Wat vindt u van (de veiligheid van) de op afstand bedienbare bruggen en sluizen die steeds meer gaat toegepast worden?

Project opknappen kantoor

Het opknappen van het ASV-kantoor aan de Zwartewaalstraat in Rotterdam is op een aantal details na afgerond. Wat is er gedaan?

Muren en plafonds zijn geverfd.
Nieuw keukenblok is geïnstalleerd.
Nieuwe kasten en bureau.
Nieuw tapijt gelegd
Nieuwe vergaderstoelen
Nieuwe lampen
Archief opgeruimd
Etc.

Na al het verrichte werk is het kantoor weer klaar om in te vergaderen en mensen te ontvangen. De mensen die met dit project bezig zijn geweest zijn tevreden over het resultaat. Daarbij is het gelukt om binnen het streefbedrag van 2500 euro te blijven waarover in de afgelopen voorjaarsvergadering door de leden is besloten.

Bij dit stukje zijn foto’s toegevoegd van hoe het was en hoe het is geworden.


Verslag ledenvergadering 1 oktober 2016

Opening
Om 10.05 opent technisch voorzitter Paul Markusse de vergadering. Hij verwelkomt de aanwezige leden en donateurs, we gaan proberen ons aan de agenda te houden en vooral het tijdschema.
SunnivaFluitsma, voorzitter ASV, verwelkomt ook iedereen een spreekt de rede uit.

Goedkeuring agenda
De agenda word goed gekeurd.

Goedkeuring verslag
Het verslag van 19 maart word goedgekeurd, de notulist word bedankt.
David Twigt wil graag Liesbeth bedanken voor de steeds mooier wordende Nieuwsbrief, ziet er professioneel uit.

Mededelingen

  • De vraag aan de leden is om het maximale bedrag voor de beurs in Gorkum te verhogen van 1800 euro naar 2500 euro. Hier gaan de leden mee akkoord.
  • Als de leden mooie foto’s hebben voor in de Nieuwsbrief deze graag sturen naar foto@algemeeneschippersvereeniging.nl
  • RTL 7 heeft ons benaderd voor een nieuwsitem dit was voor 3 minuten en werd 2 keer uitgezonden. Kosten waren 4400 euro, hier hebben wij voor bedankt.
  • Wij willen de Nieuwsbrief niet vol met advertenties maar er kunnen er nog wel een paar bij, dus als je iemand weet neem contact op.
  • De ASV bestaat 70 jaar en daarom komt er een bewaarnummer van de Nieuwsbrief over 70 jaar ASV.
  • Er komt ook weer een binnenvaart agenda, de verspreiding ging vorig jaar niet helemaal goed, we gaan de verspreiding op een andere manier doen.
  • De vertegenwoordiging van de ASV bij het WBR overleg gaat van 1 naar 2 personen.

Bestuur perikelen
We hebben een te klein bestuur en het bestuur krijgt steeds meer werk mede door de groei van de vereniging. We hebben nu allerlei verschillende schepen van duwboten tot charterschepen en vrachtschepen van spits tot een groot koppelverband. Deze varen op allerlei vaargebieden waar wij niet altijd de kennis hebben. Dus vragen wij de leden om hierin me te werken met het bestuur.
Paul Markusse en Ron Breedveld zijn aftredend voor hun eerste termijn en Sunniva Fluitsma gaat volgend jaar haar laatste jaar in van haar 2e termijn en stopt er dus daarna mee. Het bestuur heeft dus dringend vers bloed nodig. Paul Markusse geeft aan dat hij nog wel een tweede termijn van 4 jaar wil gaan doen. Ron Breedveld stopt met zijn werk in het bestuur hij weet niet of hij zich nog wel 4 jaar als bestuurslid voor de vereniging kan blijven inzetten. Hij blijft wel in de Denktank. Sunniva bedankt Ron voor al zijn werk wat hij de afgelopen 4 jaar voor de ASV heeft gedaan. En overhandigt Ron een cadeau namens de ASV. Esther Lubbers meldt zich aan om het bestuur te komen versterken in maart, ook Harry Spier denkt er over na om in het bestuur te komen. Jessica vd Akker meldt zich om mee te gaan met het WBR.

Advertenties
We hebben niet de neiging om veel advertenties in de Nieuwsbrief te zetten maar er mogen wel wat adverteerders komen. In de nieuwe Nieuwsbrief staat een advertentie van de EOC dit komt mede omdat ze sponsor zijn en daar af en toe een advertentie voor terug willen ze komen dus niet in elke Nieuwsbrief met een advertentie te staan.

Nieuwe leden
Het ledenaantal blijft gelukkig nog steeds stijgen. We hebben het afgelopen jaar weer vele nieuwe leden mogen inschrijven en er zitten ook een aantal nieuwe leden in de zaal welke zich even kort voorstellen. Wij hebben ook donateurs, dit zijn vaak oud-leden en soms mensen die de ASV willen steunen, niet iedereen kan zo maar donateur worden als ze geen lid zijn geweest. Dit wordt beoordeeld door de leden. Donateurs hebben geen stemrecht. Wij zijn voor de particuliere schipper en die hebben het dus voor het zeggen.

Afvalbeleid
Rebel heeft een rapport gemaakt en met de uitkomst kon de ASV niet verder in mee gaan, de uitnodiging die volgde vanuit het Ministerie borduurde voort op het rapport en men wilde nu samen met de sector bespreken hoe wij hier vorm aan gaan geven (uitgaande van het abonnementensysteem). De ASV wilde geen verantwoordelijkheid nemen voor dit beleid wat door ons niet ondersteund wordt en wij zijn toen uit het overleg gestapt. Het ministerie heeft ons toen gevraagd om mee te blijven doen met het overleg. Wij hebben toen gezegd dat we eerst met het ministerie in overleg willen om te kijken wat het ministerie nu wil met het afvalbeleid. Er is vrijdag 30 september een gesprek geweest en dat was een open, constructie gesprek. De ASV heeft verteld dat er iets moet komen wat van de hele binnenvaart zijn goedkeuring kan krijgen. Het vertrouwen moet terug en dat is helemaal naar het nulpunt gezakt door het veel te dure abonnementensysteem met veel te weinig vuilcontainers. Ook over het SAB is de binnenvaart niet tevreden, uit een poll in de scheepvaartkrant bleek dat ruim 80 procent niet tevreden was over hoe het SAB werkt. Dus afscheid nemen van het SAB in dit dossier. Het ministerie moet er dus voor gaan zorgen dat het vertrouwen weer terug komt. Havens moeten het huisvuil gratis innemen ook dat moet meer gestimuleerd worden. Het moet laagdrempelig worden, dus bv open containers of containers die met bv een bankpas geopend kunnen worden zodat ook de buitenlandse collega en de pleziervaart zijn vuil kwijt kan. Het ministerie heeft in de gaten dat ook Duitsland en België niet blij zijn met hoe het nu gaat met het huisvuil in Nederland. Dit bestaande systeem moet je zien als een verliespost. De vraag is moeten wij aanstaande dinsdag weer aanschuiven bij het overleg met de andere bonden en het ministerie. Wij blijven natuurlijk altijd zeggen dat huisvuil volgen het CDNI verdrag gratis moet worden opgehaald. Die afgesloten bakken zijn natuurlijk veel duurder dan open bakken, op sluizen kunnen makkelijk open bakken staan want sluizen zijn tegenwoordig allemaal afgesloten met hekken. Leendert Vissers zegt dat het heel goed was dat de ASV zich heeft terug getrokken van het overleg maar nu moet je weer aanhaken om het SAB weerstand te bieden. Fokke Wijkstra vind ook dat de ASV moet gaan, er is echt wel wat te winnen samen met het ministerie werken voor een oplossing totdat het internationaal is geregeld. Esther zegt dat een open systeem veel goedkoper is dus zet die open bakken weer terug op alle sluizen zoals het was. De zaal wil dat de ASV weer in het overleg stapt, willen geen abonnement, geen SAB die het gaat regelen, en als men afgesloten bakken wil gaan wij daar niet voor betalen. En zeggen dat het in strijd is met het CDNI verdrag. Voor Fokke is het nog niet helemaal duidelijk, gaan we nu voor open bakken of gaan we bv 1 euro per zak betalen? Ron Breedveld zegt, er zal wel niet gelijk een vast plan liggen dus we gaan eerst horen wat ze te vertellen hebben.

Greendeal
Leendert Korvink wil graag met de ASV praten, op 24 augustus zijn wij bij hem geweest. Het gaat over het meten aan de pijp van de uitlaatgassen. Hij heeft uitgelegd hoe het allemaal gaat werken, in oktober wil men gaan beginnen, er moet wel een apparaat komen om te meten maar die kost veel geld. Men heeft het over 20.000 euro en er komt geen subsidie voor. Maar men zegt dat de metingskosten terug moeten naar ongeveer 1800 euro, dus het gaat nog even duren voordat we zover zijn. Leendert Korvink komt in de voorjaarsvergadering er alles over vertellen.

Geluidseisen
In 1976 heeft men normen vast gesteld waar nieuwbouwschepen aan moeten voldoen als het gaat om geluidseisen. Deze zijn, stuurhut en woning 70 db, slaapkamer 60 db en machinekamer 110 db. In 2003 heeft men bedacht met een overgangstermijn dat alle schepen hier aan moeten voldoen. Uit vele rapporten blijkt dat de schepen van voor 1976 hier nooit aan kunnen voldoen omdat de kosten veel te hoog zijn als het al gaat lukken om er aan te gaan voldoen. Dat betekent dus dat alle schepen van voor 1976 gaan verdwijnen, bijna de gehele kleine binnenvaart. Nederland heeft van de CCR de opdracht gekregen om dit te gaan onderzoeken en om met voorstellen te komen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Niets doen, dan blijft alles zoals de CCR heeft voorgesteld, geen optie. A1 varen, schepen die niet aan de geluidseisen kunnen voldoen mogen dan alleen A1 varen, dit is voor sommige natuurlijk wel een oplossing maar werkt in de praktijk niet voor vele schepen. Schepen beneden de70 meter mogen nu 18 uur varen. 70 tot 86 meter met matroos mogen ook 18 uur. Duitsland had voorgesteld om te kijken wat het ideale toerental is voor een schip om aan de geluidseisen te voldoen en dit is dan wat dat schip maximaal mag varen dit alles moet aangegeven kunnen worden met een tachograaf waarop de toerental is af te lezen. Ook geen ideale situatie. Eerst investeren en dan kijken of je de geluidseisen haalt is ook geen oplossing even als de Hardheidsclausule. De ASV zegt dat er geen harde bewijzen zijn dat de binnenvaart last heeft van gehoorbeschadiging. De Duitse CCR commissaris heeft in een schrijven aangegeven dat er geen schepen mogen worden uitgesloten omdat ze niet aan de geluidseisen kunnen voldoen. Dit moeten wij naar voren brengen en niet meegaan in allerlei compromissen. Wij hebben altijd gezegd wanneer er iets vernieuwd wordt op een schip dat dit dan aan de nieuwbouw eisen moet voldoen maar dat gaat voor de geluidseisen niet op. De investeringen zijn veel te hoog en vaak niet uitvoerbaar waardoor de gehele kleine binnenvaart dreigt te verdwijnen. Niet alleen de kleine binnenvaart kan niet aan de geluidseisen voldoen ook de nieuwbouw heeft grote problemen om aan de eisen te voldoen. Ook wordt er gekeken naar nieuwe meetprotocollen nu word er gemeten met 95 % van het vermogen dit word dan lager. Of dat de oplossing is is zeer twijfelachtig. Alle schepen dus ook de schepen van na 1976 worden gemeten dus het is afwachten of die dan ook door de nieuwe geluidseisen komen. Matthe Broeken zegt dat er toch ook wel eens gesproken is dat schepen tot 86 meter niet aan de geluidseisen hoefden te voldoen? Sunniva, Daar hoor je nu niets meer van maar ook de grotere schepen krijgen problemen. De regelgeving klopt niet dus moet worden aangepast. Jos Evens vind dat de Rijnvaartcommissarissen de sector beter moeten vertegenwoordigen in Straatsburg. Dat mag ook wel eens gezegd worden.

Kantoor
De ASV heeft het kantoor de afgelopen tijd helemaal opgeknapt, het was veel werk maar het ziet er weer prachtig uit.Dank aan vooral Paul en Maria Markusse en ook Ron Breedveld die hier mee bezig zijn geweest. Wij hadden een budget van 3000 euro en er is nog geld over. Het kantoor is nu weer klaar om te vergaderen en om mensen te ontvangen.

Rondvraag

  • David Twigt, er zijn fietsvakantieschepen die misschien wel lid willen worden, ik heb dit wel eens vaker naar voren gebracht maar er is nooit iets mee gedaan. Roel Boermann antwoord dat deze schepen ongeveer de afmetingen hebben van een spits in het algemeen, die betalen ongeveer 300 euro dus ik denk dat dat het lidmaatschap moet gaan kosten voor deze schepen. Jaring Ruijtenberg vraag wat deze mensen verwachten van de ASV. Zij hebben met andere wetgeving te maken waar wij geen verstand van hebben. Sunniva zegt dat het bestuur daar over gaat nadenken als deze mensen zich aanmelden als lid.
  • Jos vraagt of de ASV een abonnement kan afsluiten als vereniging bij de verschillende vakbladen die daar een abonnement voor willen dat is misschien goedkoper dan wanneer we allemaal individueel een abonnement moeten afsluiten. Sunniva antwoord dat ze het bij de Schuttevaer wel eens gevraagd heeft maar dat koste zoveel dat je net zo goed iedereen zelf een abonnement kan afsluiten.
  • Leendert Visser vraag of er al eens is gekeken naar dat gedoe met de minimum lonen in Duitsland en Frankrijk. Doortje Grooten antwoordt dat dit bij het overleg met de Rijnvaartcommissarissen aan de orde is geweest. Het mag helemaal niet van Europa, er wordt aan gewerkt. Afgesproken is om dit jaar niet te handhaven.

PAUZE

De technisch voorzitter verwelkomt de nieuwe mensen die erbij zijn gekomen voor de middagvergadering. De voorzitter spreekt rede uit.

Zeesluis Terneuzen
De ASV is bij de Raad van State geweest voor het beroep dat wij hadden aangetekend tegen de besluitvorming rondom de nieuwe zeesluis. Wij wilden oa een spuikanaal. BLN had ook beroep aangetekend en enkele bedrijven daar in de buurt. Men heeft ons nogmaals aangehoord maar uiteindelijk hebben al onze argumenten van tafel geveegd. Er komt geen spuikanaal en ook geen extra ligplaatsen voor de binnenvaart. Joop Molenwijk zegt dat zelf de tijdelijke spuikanaal zoals die was gepland niet door gaat, men wil zolang mogelijk de middensluis blijven gebruiken als spuikanaal. Wij moeten Specifiek aantonen hoeveel schade er ontstaat wanneer er gestemd word om te spuien. Ook de bedrijven aan de wal zouden dat moeten doen. Er moet een meldpunt komen. Er zijn straks meerdere plekken waar gewerkt gaat worden met oponthoud. Martin van Dijk zegt dat het altijd goed is om cijfers bij te houden om de politiek te overtuigen.

Watertruck
De ASV is bijzonder verbaast over het project Watertruck, er is altijd gezegd dat er niet ingegrepen kan worden in de markt als wij daar om vroegen maar er mag wel met subsidie van Europa nieuwe bakjes in de markt gezet worden die met de bestaande binnenvaart gaat concurreren. Eerst wordt er gezegd dat er alleen werk van de weg gehaald mag worden, nu heeft men het al over 50 % bestaand werk. Johan Muller zegt dat de BLN via ESO protest gaat aantekenen, Het CBRB doet ook mee. De ASV kan dit ook ondertekenen als jullie dat willen. Sunniva zegt, je moet nog maar afwachten of het gaat werken, er zijn al vele andere projecten gestart en die konden ook niet zonder subsidie. Als de subsidie stopt gaat de boel failliet maar dan heb je het wel weer in de markt. Je stoot wel een hele vervoerstak uit de markt en die kunnen dan ook niet meer het werk doen waar deze bakjes niet geschikt voor zijn en wat heb je dan gewonnen?

4 Shipping
Jan Snoeij, schipperszoon geeft een presentatie van de bevrachtingsapp 4 shipping. De nieuwe app zal niet de prijzen kunnen beïnvloeden maar wel meer inzicht geven in de markt. Nu bel je de bevrachter en die heeft meestal maar 1 reis voor je. Met deze app zetten bevrachters / verladers het werk op de app en kun je zien hoeveel werk er is. Doel is om het organiseren van vervoer eenvoudiger te maken in de hele keten. In de vrachtwagenbranche zijn ze daar al veel verder mee dit zou voor de binnenvaart ook zo kunnen werken. Computersystemen aan elkaar koppelen zodat alles vanuit de eigen computer van de verlader geregeld kan worden. Connossementen, douanepapieren, in en uitlosbewijzen, facturen alles kan via de app. Wanneer de verlader dit eenvoudig vanaf zijn eigen computer kan doen heeft hij geen bevrachter meer nodig wat de tussenhandel vermindert. Je kan verschillende groepen maken, huurschepen, vaste schepen en sportmarkt. De bevrachter geeft alle relevante gegevens door aan de app en de schipper kan hier op reageren. Pas wanneer er tot een akkoord komt moet de schipper 1% provisie betalen aan 4 shipping. Je kunt in de app niet zien wat er geboden word maar als het gemakkelijk is voor de verlader om werk op de app te zetten zal hij dat waarschijnlijk vaker doen en kun je zien wat de verlader betaald en is de tussenhandel er tussen uit. Er is al met veel verladers gepraat en er zijn er genoeg die er aan mee willen werken.

Agora
Sunniva gaat er niet al te uitgebreid op in, dat is al eerder gedaan. We hebben het overal neergelegd, van Europa mag het en in de 2e kamer komt een ronde tafelconferentie waar iedereen voor wordt uitgenodigd om te zien wat de mogelijkheden zijn. Verder gaat de ASV verladers aanschrijven voor een gesprek om te kijken hoe zij er over denken.

Videoboodschap Lutz Jacobi
Lutz Jacobi, woordvoerder in de 2e kamer voor de PvdA. Ze zegt dat er een rondetafelconferentie komt om te kijken wat de beste oplossing is om voor de binnenvaart een beter bestaansrecht te krijgen. Ook ziet ze geen rede om subsidie vanuit Europa te geven voor het ontwikkelen van nieuwe duwbakjes. Daar is niets nieuws aan. Wel is ze voor modelshift maar dan naar de bestaande binnenvaart. Ook voor het huisvuil moet een betere oplossing worden gevonden.

Presentatie Eric Smaling
Eric Smaling draagt de binnenvaart in de kamer een warm hart toe. Er zijn in maart volgend jaar weer verkiezingen, iedereen is bezig met zijn verkiezingsprogramma. Het is nu het moment voor de binnenvaart om te proberen in dat verkiezingsprogramma te komen. Zodat later de binnenvaart ook in het regeerakkoord kan worden opgenomen. Er is een motie ingediend om de CCR eisen niet te laten gelden voor schepen tot 86 meter. De SP staat er achter dat er aan wordt gewerkt om dit te realiseren. Sunniva vraagt waarom het ministerie altijd in alle staten is wanneer er vragen worden gesteld. Eric Smaling zegt dat niet te weten, de minister zegt wel ik draag de binnenvaart een warm hart maar laat dat niet echt zien. Er is een gebrek aan gevoel van urgentie naar de binnenvaart toe. Er is veel geld naar de weg gegaan, het is moeilijk om geld van de weg naar de binnenvaart te verschuiven. Sunniva, de minister zegt altijd dat Nederland wel wil in de CCR maar de andere landen niet maar dat is helemaal niet waar. De Duitse delegatie heeft gezegd dat er bij de geluidseisen geen schip mag verdwijnen maar Nederland wil weer een compromis. Terwijl ze gewoon Duitsland moeten steunen. Eric heeft ook niet het idee dat de minister haar best doet. David zegt dat dat er sinds 1975 nooit een minister is geweest die iets voor de binnenvaart heeft willen doen. Ron Breedveld zegt, de motie is in uitvoering maar de afgelopen jaren zijn er 3 moties aangenomen en er is er geen één in uitvoering. Leonard Dodewaard zegt dat jongeren geen idee hebben hoe het gaat in de binnenvaart, je moet jongeren enthousiast maken dat is belangrijk. David vraagt zou jij je kinderen adviseren om in de binnenvaart te gaan werken. Leonard, nee wij moeten het weer gaan creëren dat het leuk is om in de binnenvaart te werken. Sunniva stelt dat er door de geluidseisen eindelijk een beetje samenwerking komt tussen de verschillende bonden, dat is misschien een positief punt.

Rondvraag
Ron Breedveld, een lid van de ASV heeft een bekeuring gehad omdat zijn nieuwe Rijnpatent niet de kleur had die was afgesproken in de CCR. Nederland heeft het Rijnpatent blijkbaar de verkeerde kleur gegeven. Martin van Dijk zegt dit moet je even mee nemen in het overleg met de Rijvaartcommissarissen om te kijken wat hier aan te doen is.

16.45 sluit technisch voorzitter Paul Markusse de vergadering, hij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en nodigt iedereen uit voor een drankje aan de bar.