Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

Flitslampjes

Ontploffende zwemvesten

Een van onze denktankleden schreef het volgende:

Zoals iedere gezagsgetrouwe schipper heb ook ik een aantal jaren geleden nieuwe zwemvesten aan geschaft. Deze "goedgekeurde"dingen ter vervanging van de goede oude Besto`s,waarvan ik er nog nieuw in de verpakking opgeslagen heb liggen in het vooronder.

Afgezien van het feit dat vele collega`s, gezien het kleine prijsverschil tussen keuren en nieuwkoop,liever nieuwe kopen hetgeen de afvalberg alleen maar vergroot,zijn deze dingen ook nog eens gevaarlijk. Het is me nu al twee keer overkomen dat zo`n ding ontplofte in de kast in de stuurhut. Afgelopen nacht dus weer.

De gene die ze keurt en certificaten afgeeft staat voor een raadsel hoe dit kan. Zeker is dat er geen vocht bij is gekomen,en trilling kan het ook niet zijn.

Wat dan wel?
De enige conclusie is :ondeugdelijk materiaal. Stel je voor dat ik in het gangbord loop met een voorgeschreven en goedgekeurd zwemvest aan en het ontploft! De kans is groot dat ik buitenboord ga,maar gelukkig heb ik dan mijn zwemvest aan!

Natuurlijk zijn er situatie`s waarin het dragen van een zwemvest verstandig is,maar dan wel een betrouwbare en veilige. Het word tijd dat die regelvoorschrijvende hotemetoten een halt word toegeroepen, in ieder geval tot bewezen is dat waar ze ons toe verplichten ook nuttig en vooral veilig is.

Mijn ontplofte vest is gratis in orde gebracht maar het certificaat is natuurlijk niet langer geldig geworden.

Zouden ze er zelf ook geen vertrouwen in hebben?

Led verlichting

De dagen zijn kort en in feite varen velen van u veel in het donker. Ondanks allerlei inspanningen onze zijde en vele beloftes van RWS blijkt dat er nog steeds heel veel led verlichting erg verblindend is. Bij deze wil ik dan ook de collega’s nogmaals oproepen om toch 0800-8002 te bellen en een klacht in te dienen. Of klachten door te geven aan Piet Bennik 0653207080 of aan het BLN kantoor aan Marleen Buitendijk.

Led verlichting op sluizen en bruggen verblind de binnenvaart.

Led verlichting:
Met name de groene lichten en de rode in mindere mate op sluizen en bruggen verblind de binnenvaart dusdanig, dat schipper zelf verlichting moet gebruiken om enigszins nog wat van de sluis of brug te zien. Dus we heffen de verblinding met veel tegen licht op, hetgeen wat weer nadelig werkt voor de overige tegemoet komende scheepvaart, want die worden weer verblind door de schijnwerpers.

Praktijk:
Bennik vraagt telkens maar aan de dienstdoende ambtenaar, of die het groene licht wil doven, wegens verblinding. In gesprek gaande, blijkt dat steeds meer schippers hiernaar vragen. Nu vraagt Bennik zich af wat nu veiliger is, en wat de gevolgen zullen zijn al en een ongeluk gebeurd tijdens het door rood varen. Hoe zit het verzekeringstechnisch? Wat dat aangaat zit de binnenvaart in een soort van tweestrijd, en dit moet worden opgelost vind Bennik, tenslotte betekent rood niet doorvaren. Vaar je er toch door, ben je in feite in overtreding. Maar als je groen krijgt en je ziet weinig meer is het ook een kwestie van gokken, en is de situatie ook onveilig.

Klachten:
Schipper Bennik is al sinds de invoering van led verlichting met klachten naar RWS via 0800-8002 nummer bezig, over het verblinden van de led verlichting. In het begin had RWS de argumenten dat led verlichting niet te dimmen was. Bennik stelde toen voor om dan twee circuits te maken en in het donker bijvoorbeeld, maar een derde van de leds te gebruiken en overdag de volledige. RWS antwoordde dan weer dat dit te duur zou zijn. De moed om klachten of ideeën te aan te geven aan het 0800-8002 nummer is langzamerhand al aardig in zijn schoenen gezonken, want overal heeft RWS wel een antwoord op, waardoor er toch niets ondernomen word, want de RWS weet het beter of het is te duur. Zo komt men overal onderuit en hoeft men niets te doen, terwijl de borden wel anders aangeven.

Tegenwoordig:
Zoals we allemaal wel weten is de afgelopen jaren heel veel vooruitgang geboekt omtrent led verlichting. Dimbare led verlichting is al normaal in de samenleving, alleen bij RWS schijnbaar niet! Want overal waar de al oude verlichting wordt vervangen, krijgt de schipper nog steeds meer te maken met zeer felle led verlichting. Dit is niet nodig in de huidige tijd. De sluis en brug bedienaars geven mij gelijk en geven het telkens wel door, maar die lopen schijnbaar ook tegen een muur, waardoor er niets veranderd, totdat het moment daar is dat er een ongeluk gebeurd. Vandaar dat Bennik maar de media opzoekt om de beleidmakers van RWS te wijzen op de praktijk en de veiligheid.

Conclusie:
RWS neem uw verantwoording, voor veilige passage van sluizen en bruggen, en ga terug naar het oude systeem van het dimmen in het donker van de verlichting.

Piet Bennik
M/S cybernetica
ASV lid

Kosten aanleg kanaal Seine-Nord hoger dan voorzien

De kosten voor het kanaal Seine-Nord zijn opnieuw berekend en vallen aanzienlijk hoger uit dan begroot. Ze bedragen nu tussen de 5,3 en 5,7 miljard euro in plaats van de eerdere begroting van 4,5 miljard euro. Dit is op 15 november bekendgemaakt na een vergadering in Parijs tussen de staatsecretaris van transport Alain Vidalies en de lokale overheden.
De financiering van het project komt hierdoor nog verder onder druk te staan.

De Franse staat zal 50% van de hoger uitgevallen kosten financieren. De andere helft komt voor rekening van de lokale overheden. Deze extra kosten roepen nog meer vragen op over de financiering van het hele project die nog lang niet rond is. Op 28 november is er opnieuw een vergadering met de Staat voor het vinden van een oplossing voor het einde van het jaar.

De Franse premier Manuel Valls die afgelopen maandag een bezoek bracht aan het departement Pas-de-Calais, heeft opnieuw bevestigd dat de regering begin 2017 met de werkzaamheden aan het kanaal Seine-Nord wil beginnen.

Financiering kanaal Seine-Nord
Door invoering van Eurovignet voor transitvervoer op parallelle autowegen (waaronder de A1 naar Parijs) in Noord-Frankrijk.
De hoogte van deze heffing zal afhankelijk zijn van de Euronorm van de vrachtwagen. Voor een Euro IV vrachtwagen zal deze heffing € 0,03 per km kunnen bedragen (EU-richtlijn), dwz € 0,15 per vervoerde ton goederen voor het traject Parijs-Lille. Dit bedrag komt boven op de tol die de vrachtwagen al moet betalen voor bepaalde autowegen in FRA.
Financiële bijdrage door de logistieke platformen langs het kanaal.
Hun inbreng zal gemoduleerd worden in functie van het gebruik van de verschillende transportmodi (weg, spoor, binnenvaart).
Invoering tol binnenvaart op het Seine-Schelde netwerk (dat niet beperkt is tot het kanaal Seine-Noord). Deze tolgelden moeten vastgelegd worden “in een logica die de competitiviteit van de binnenvaart vrijwaart en de spoor/binnenvaart complementariteit bewaart”

Onduidelijkheid rond gezondheidsverklaringen

Volgens het Wasser und schifffahrtamt WSA zou een gezondheidsverklaring vanaf 50 jaar voor een dienstenboekje en patent niet meer nodig zijn en zou deze regel door de gehele WSA ingevoerd zijn. De leeftijd zou nu naar 65 jaar gaan omdat je in Duitsland dan met pensioen gaat. Dit bericht aan de ASV is in strijd met hetgeen wij horen van het Nederlandse Ministerie IenM. Daar zegt men dat het nog jaren kan duren aleer de leeftijd opgerekt zou worden. Na het nogmaals aan het ministerie IenM voorgelegd te hebben wordt ons gemeld dat dit absoluut niet kan omdat Duitsland het Nederlandse voorstel om sneller af te bouwen zou hebben getorpedeerd. Wat is waar? Volgens het Nederlandse Ministerie moet de uitspraak van “een ambtenaar zijn die de weg niet weet”.………… wie het wel weet mag het zeggen. Wij blijven ons best doen de feiten boven water te krijgen.