Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

Voorwoord

Een tijd van komen en gaan.

Ik heb de eer gekregen om een voorwoord te schrijven, net als toen wij lid werden van de ASV in 2012. Hierbij werd ik gelijk voor de leeuwen gegooid. Tja, we waren voor het eerst lid van een binnenvaart organisatie geworden. We hadden een nare nasmaak over gehouden na de acties van 1986 en1993. Gaandeweg werden we wijzer en ik heb heel veel geleerd in de tijd dat we lid waren van de PTC. Ik heb daarbij van de 10 jaar, 8 jaar in het bestuur gezeten. Buiten het opbouwen van het samenwerkingsverband heb ik mij daar vooral ingezet voor het kleine schip. Maar desondanks zagen we de prijzen zakken, een slechte zaak er was zoveel concurrentie. Dat is overigens nog steeds zo en het is telkens weer tenderen voor prijzen.

Zoals ik al schreef zijn we in 2012 dus lid geworden van de ASV. Waarom? Ik volgde al geruime tijd via de nieuwsbrief de gang van zaken van de ASV. Nu schreef ik destijds ook al vaak mijn ongezouten mening op de Schuttevaer site. Nadat ik lid geworden was verwonderde ik mij over de inzet en de hartelijkheid en de sfeer binnen de ASV. Ik werd ook direct denktanker, want ik wilde niet langs de kant zitten. Wegens tijdgebrek kan ik niet veel meer doen, dan mijn mening laten horen binnen de denktank. Een fenomeen wat goed werkt vooral bij varende schippers, waar de denktank uit bestaat. Maar desalniettemin hebben we eigenlijk nog meer menskracht nodig. Gezien de economische en sociale situatie in binnenvaartland blijft het ten slotte meer dan ooit noodzakelijk, dat we overal de mening van de leden laten horen. Daarnaast vinden de overheid en CCR nog steeds onzinnige regels uit, waarvan nut en noodzaak nog niet bewezen is.

Maar nu staan we wederom weer voor een nieuw tijdperk onze “stuurmanskunst” is verkocht en stoppen we na 33 jaar met varen. Onze tijd van gaan is gekomen en we gaan de volgende fase als donateur in voor de ASV.

Ongetwijfeld stel ik me dan ook wel weer beschikbaar voor hand en span diensten, want in die korte tijd dat we bij de ASV zitten lijkt het werk wat verzet moet worden wel verdrievoudigd door allerlei omstandigheden. En dat valt best wel moeilijk te combineren met varen. Gelukkig groeit de ASV gestaag, dat motiveert het bestuur en de denktank. Het is een teken dat we op de goede weg zitten. En met de verkoop van ons schip bewijzen wij, dat er nog een toekomst is voor de kleinere binnenvaart. En hiermee wil ik dit voorwoord afsluiten en u als ASV lid fijne feestdagen wensen en een voorspoedig nieuwjaar.

Graag zien we u ook 7 januari op de nieuwjaarsborrel.

Behouden vaart.

Piet Bennik


Foto: Astrid van Opstal