Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

Overig

Gebruik van AIS voor inning van havengeld?

Aan: BLN-Schuttevaer
Rotterdam, 2 augustus 2016

Afgelopen maand heeft Koninklijke BLN-Schuttevaer een overleg gehad met Port of Amsterdam. Doel van dit overleg was om naar de wijze van het innen van het Havengeld te kijken. BLN-Schuttevaer heeft in haar nieuwsbrief de intentie uitgesproken om samen met Amsterdam in de toekomst een compleet nieuwe manier van havengeld te introduceren. Van een "brengplicht" door middel van het doen van een (digitale) opgave van de schipper nu, naar het betalen van havengeld op basis van automatische detectie straks. Daarbij denkt men (bijvoorbeeld) aan het gebruik van AIS.

De argumenten die gebruikt worden zijn dat AIS het voor havens mogelijk maakt om schepen te detecteren en op basis hiervan af te rekenen. Een "parkline-achtig" systeem van inchecken en uitchecken dus. Dit kan volgens BLN-Schuttevaer voordelen hebben in de zin dat er betaald wordt naar daadwerkelijke verblijftijd, dat er geen of minder administratieve handelingen verricht hoeven te worden en dat er geen boetes meer gegeven hoeven te worden vanwege vergeten of te late opgaven. Bijkomend voordeel zou voor havens zijn dat met een dergelijke systematiek de schipper wordt gestimuleerd korter in de haven te verblijven, waardoor de ligplaats weer eerder benut kan worden voor andere schepen.
PoA (port of Amsterdam, de haven van Amsterdam dus) lijkt ervoor open te staan om een dergelijk systematiek verder uit te werken. We vernemen dat het in ieder geval geen systeem wordt waarbij schippers moeten melden via de marifoon. De hobbels die er volgens BLN-Schuttevaer genomen moeten worden betreffen diverse technische, juridische en privacy-technische kanttekeningen.

Omgekeerde bewijslast
Wat wij, als ASV echter niet lezen is dat AIS de nodige problemen oplevert. Er volgt namelijk een omgekeerde bewijslast voor de schipper als zijn schip ergens “gesignaleerd is”. Met een foutpercentage van AIS van 17% is de kans dat daar dingen fout gaan erg groot.
Bij de ASV zijn al diverse meldingen geweest van dit soort fouten waarbij schepen “gesignaleerd” zijn en aanslagen krijgen waarna de schipper aan de hand van vaartijdenboek en dergelijke maar moet bewijzen dat het schip niet op de plek geweest kan zijn. En dat in een tijd waarbij we nog kunnen zeggen dat AIS hier helemaal niet voor gebruikt mag worden.

Negeren overlegpartners
De ASV begrijpt niet dat waar er een WBA is (een regelmatig terugkerend overleg met de verschillende partijen in Amsterdam, waar de ASV ook aan deelneemt), zo’n onderwerp (zoals BLN Schuttevaer het zelf omschrijft) “met de voeten op tafel” met slechts een beperkt deel van de gesprekspartners besproken wordt (BLN en PoA). Deze ontwikkeling werkt in de hand dat er een vastomlijnd plan voorgelegd wordt waarbij de inbreng van andere partijen beperkt wordt. De vraag dringt zich op bij de ASV: Waarom doet BLN-Schuttevaer dat op deze wijze? Waarom wordt er niet beter samengewerkt met anderen in dit geval, sterker, waarom negeert men zelfs het samenwerkende overlegorgaan (WBA) en gaat een eigen traject daarnaast in?

We hopen op korte termijn het antwoord van BLN tegemoet te kunnen zien.

Met vriendelijke groet,
Sunniva Fluitsma


Bizar.. La Nauve ligt al sinds begin september 2016 in Londen.. Engeland