Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

Vragenlijst ligplaatsbeleid binnenvaart

De vragenlijst downloaden en invullen en daarna  mag natuurlijk ook, uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld, persoonlijke informatie geven wij niet door aan derden.

 Vragenlijst downloaden 

Graag zouden wij van u willen weten welke problemen u ondervindt bij het zoeken naar een ligplaats.

1. Hebt u in geval van overlijden/ziekte wel eens problemen een ligplaats te vinden?
Ja       Nee
2. Hebt u in geval van vakantie houden en/of wachten op een vervolgreis wel eens problemen een ligplaats te vinden?
Ja       Nee
3. Hebt u dit probleem op meerdere plaatsen in Nederland?
Ja       Nee
4. Kunt u vertellen waar u de meeste problemen ondervindt?
Ja       Nee
4a. In welke Provincie?
4b. Op welk kanaal/ rivier?
4c. In welke gemeente (indien van toepassing)
4d. In welke haven (indien van toepassing)
4e. Overige
5. Kunt u problemen aangaande ligplaatsen voor langere tijd melden?
Ja       Nee
6. Zo ja, bij wie moet u dit melden?
7. Vindt u het vervelend uw problemen, als het bijvoorbeeld om ziekte gaat, te melden bij bv een sluismeester of andere ondergeschikte?
Ja       Nee
8. Zou melden op een centraal (Nederlands) punt makkelijker zijn?
Ja       Nee
9. Krijgt u wel eens commentaar als u voor langere tijd ergens ligt?
Ja       Nee
10. Van wie krijgt u commentaar?
11. Is dit commentaar wel eens onbeschoft?
Ja       Nee
12. Kunt u dit nader toelichten?
13. Bied degene die commentaar levert u een mogelijkheid om een aanvraag te doen voor een langere ligtijd?
Ja       Nee
14. Bent u wel eens slecht geïnformeerd nadat u uw probleem had gemeld?
Ja       Nee
15. Bent u wel eens onheus (onbeschoft) behandeld na uw aanvraag voor een ligplaats voor langere tijd?
Ja       Nee
16. Weet u of meer schippers problemen hebben op dezelfde plek?
Ja       Nee
17. Hebt u wel eens een proces verbaal/boete gehad voor langer liggen als toegestaan op 1 plek?
Ja       Nee
18. Ondervindt u deze problemen ook op bv feestdagen als Kerst en Pasen?
Ja       Nee
19. Kunt u net als andere Nederlandse burger op de plek, die u verkiest, vakantie houden zonder bemoeienissen van RWS en gemeentes? Of moet u dit in veelvoud aanvragen?
Ja       Nee
20. Kunt u in geval van werk schaarste daar ligplaats nemen waar u het belieft (thuis, bij familie, op een knooppunt van vaarwegen ivm volgende reis) ?
Ja       Nee
21. Vindt u dat regelgeving aangaande ligplaatsen moet veranderen?
Ja       Nee
22. Wat zou u, als belanghebbende het eerste veranderen?
23. Weet u waar u heen moet om hulp als er nu een probleem ontstaat t.a.v. een ligplaats?
Ja       Nee
24. Ondervindt u wel eens problemen in de Maashaven te Rotterdam doordat er, bijvoorbeeld tijdens de feestdagen, te weinig aansluitingen zijn.
Ja       Nee
25. En als er dan geen aansluitingen meer vrij zijn dat u dan te horen krijgt: "Zoek maar een andere ligplaats" (andere haven)?
Ja       Nee
26. Ondervindt u problemen als de walstroom aansluiting het niet doet en dat u dan verplicht het schip moet verhalen naar een andere ligplaats?
Ja       Nee
27. Vindt u de kosten van walstroomvoorzieningen redelijk?
Ja       Nee
28. Kunt u toelichten waarom het in uw ogen redelijk of onredelijk is?
29. Wat vindt u van het feit dat in havens (bv Rotterdam) een korting wordt gegeven op het havengeld als men een zogenaamd "schone" motor heeft?
30. Als u in een haven ligt en havengeld moet betalen zijn de kosten dan ook evenredig de voorzieningen?
Ja       Nee
31. Krijgt u voor hetzelfde geld in alle havens dezelfde voorzieningen? (Huisvuilafgifte, water, elektra, afloopsteigers enz.)
Ja       Nee
32. Wat zijn voor u de minimale voorzieningen (in het redelijke) als u havengeld moet betalen?
33. Hebt u vaak problemen met het van of aan boord gaan omdat u achter "gesloten" hekken ligt?
Ja       Nee
34. Hoe vaak heeft u met dit probleem te maken?(Ook bv als u voor een sluis of brug moet overnachten)
Iedere reis, meerdere malen   Iedere reis   Soms   Nooit
35. Mogen wij voor nadere informatie contact met u opnemen?
Ja       Nee
36. Zo ja, wilt u dan hieronder uw e-mailadres en/of telefoonnummer invullen?
37. Hebt u zelf nog toevoegingen aangaande het ligplaatsbeleid in Nederland?
38. Uw naam (Is niet verplicht maar maakt het voor ons betrouwbaarder bij het verwerken van de informatie)

Vul de
veiligheidscode in
Veiligheidscode
Web Form Code
Ander CodeHet invullen van de code is om U en ons zelf tegen spam te beschermen

Dit formulier wordt intern en discreet verwerkt en persoonlijke gegevens worden niet verstrekt aan derden.