Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

Klein schip / Watertruck

Minister Weyts draait

Eerst zullen de 500 watertruckbakjes alleen nieuw werk van de weg halen, later zegt hij dat het ook ter “vervanging” is van verdwijnende schepen (die dan meteen een beetje geholpen worden bij het verdwijnen) , nu gaat het al om 50% bestaand werk wat de overheid even wegconcurreert van de bestaande schepen. En dat allemaal omdat hij “de sector zo goed gezind is”. Hoe ver gaat men door met het kapot maken van de bestaande kleine binnenvaart? En waar blijft de ESO?

Watertruck: een stukje geschiedenis

Het is niet de eerste keer dat de overheid de bestaande binnenvaart beconcurreert en net doet alsof men het ei van Columbus heeft ontdekt.
Dit heeft Jos Evens nog even opgeduikeld uit de archieven:

DIEPENBEEK, 24 oktober 2014
Innovatief transportsysteem verplaatst ladingen naar de kleine waterweg Watertruck maakt resultaten bekend tijdens slotconferentie

Op vrijdag 24 oktober 2014 maken de Belgische, Nederlandse en Franse partners de resultaten bekend van het Europese Watertruck project. Verschillende studies en proefvaarten tonen aan dat dit vernieuwende transportsysteem een groot potentieel heeft om het goederentransport via de kleine waterwegen te doen heropleven.

Flexibiliteit van de weg kopiëren naar de binnenwateren
Stortgoed, containers, goederen op paletten, afval, enz. zijn maar enkele voorbeelden van de vrachten die perfect van de weg naar de kleine binnenwateren verplaatst kunnen worden. Dit via een eenvoudig systeem van kleine duwboten en kleine duwbakken die, als het ware, trucks op het water vormen.
Philippe Muyters, Vlaams minister van Innovatie: “Watertruck illustreert perfect dat de beste ideeën vaak eenvoudig zijn. Het is een zeer flexibel systeem dat het laden en het lossen ontkoppelt van het varen, dat toelaat om ladingen te bundelen en om in konvooi te varen. Nog een belangrijk voordeel is dat de schipper niet langer aan boord hoeft te wonen.”

Het concept heeft een enorm potentieel. Bijvoorbeeld in de regio Kempische Kanalen en Albertkanaal wordt het Watertruck potentieel geraamd op meerdere miljoenen tonnen per jaar waarvoor een vijftigtal Watertruck-duwbakken ingezet kunnen worden.

Koen Valgaeren, algemeen directeur van het VIM: “Kritische factoren om succesvol te kunnen opschalen naar een volwaardig transportmiddel, zijn enerzijds het bereiken van een voldoende grote ladinghoeveelheden en anderzijds het aantrekken van investeerders die de broodnodige duwbakken produceren. We merken een duidelijke interesse bij verladers en private en publieke investeerders, zelfs op Europese schaal, en bekijken nu hoe we de marktintroductie kunnen versnellen.”

Voorstelling van de resultaten tijdens de Watertruck Closing Conference
Op vrijdag 24 oktober 2014 worden de resultaten van het Watertruck-project bekendgemaakt tijdens een persconferentie, gevolgd door een afsluitende conferentie in het ING Marnix-gebouw in Brussel. De persconferentie vangt aan op 11.30 uur.

Het programma van de slotconferentie omvat naast de presentatie van de resultaten en van drie proefvaarten, nog een debat met een aantal stakeholders en een vraag- en antwoordronde.
Meer informatie op Watertruck

Overkoepelende partner
Watertruck is een Interreg IVB NWE project
Watertruck partners
VIM (Vlaams Instituut voor Mobiliteit), CAMVS (Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre, nv De Scheepvaart, Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart (EICB), Port de Bruxelles, POM West-Vlaanderen, Provincie Limburg, Provincie Noord-Brabant, Provincie Zeeland, Voies Navigables de France (VNF) & Waterwegen & Zeekanaal nv (NL)

Over Watertruck
Watertruck wil het vrachtvervoer over kleine vaarwegen (tot en met CEMT-klasse IV) optimaliseren via de introductie van een nieuw vaarconcept: een kleine duwboot met kleine duwbakken, aangepast aan de grootte van de waterweg.

Watertruck is een flexibel concept: op kleine vaarwegen worden kleine duwbakken voortgeduwd door kleine duwboten. Op grotere vaarwegen kunnen de duwbakken aan elkaar gekoppeld worden.
Het hoofdkenmerk van Watertruck is dat varen losgekoppeld wordt van het laden en lossen. Bij Watertruck hoeft het personeel niet aan boord te wonen.
Het Watertruck concept is complementair aan de traditionele scheepvaart. Voor meer info, surf naar Watertruck.eu

Voor de duidelijkheid: dit gaat over de voorloper van Watertuck+, nl.
"Watertruck". Het project loopt al enige jaren en werd "afgesloten" in 2014. Zo zie je ook, hoe dit soort zaken lopen en (niet denigrerend bedoeld hoor) op langjarige basis opgezet worden: Men voert onderzoek uit bij verladers, op basis van "groot tekort aan kleine schepen en personeel", t/m CEMT Klasse IV, zoals wij dat al jaren roepen. Nieuwbouw aan de huidige prijzen niet rendabel te maken. Positieve reacties, men ziet het helemaal zitten, als het maar niet duurder is als de vrachtwagen, dus: eenvoudig van opzet, geen gezinnen aan boord, geen gezeur.
Men doet een lading-potentie onderzoek in Brabant: 16% van de lading van de deelnemers kan via zo'n concept over water. (gaat voorlopig wel met gekoppelde bestaande kempenaars. Men doet een paar kleine proefprojecten, waarvan Snaaskerken blijkbaar al weer stil ligt.
Maar dat vertel je er niet bij, bij een aanvraag bij de EU voor het vervolgproject "Watertruck+". Wat rapporten, cijfermateriaal, persberichten en hop! de toekomst voor vervoer over klein vaarwater is verzekerd! Voeg er een regeltje aan toe, dat het over complementair vervoer gaat, dus de bestaande vloot heeft er geen last van...

Nota bene: het laatstgenoemde project, over de Samber (omgeving Maubeuge): Een bakje met een boot over een traject, waar al jarenlang nauwelijks meer vervoer plaats vindt! En waarom niet? Omdat er in Frankrijk een aquaduct lekt en onbetrouwbaar is, zodat VNF het kanaal gesloten heeft en weigert, het voor de vrachtvaart weer op te knappen!
Geen doorgaande vaart meer, zodat het boven Landelies ook dichtgeslibt is en onbruikbaar.

Als er iemand naar onze vergadering komt om over Watertruck+ uitleg te geven, mag hij eerst laten zien, wat er van de kleine proefprojectjes geworden is.

Ik heb me overigens in 2012 nog aangemeld als geïnteresseerd deelnemer in het Watertruck-project, palletvervoer, maar werd geweigerd, omdat spitsen er niet aan mochten deelnemen.

Jos Evens

Watertruck+

Europa vindt ingrijpen in de markt geen enkel probleem als het ten koste van de bestaande binnenvaart is.

Hierbij het antwoord van de heer Vanderhaegen DG-Move (Europese Commissie) op de vraag van de ASV betreft Watertruck+ project. Het antwoord is duidelijk en een herhaling van zetten als men de antwoorden van de heer Weyts op eerdere vragen van de ASV heeft gelezen:
De conclusie die we vanuit het antwoord moeten trekken is: ingrijpen in de markt mag niet. Zelfs niet als we merken dat een hele sector (de binnenvaart) onderuit gaat maar……. als Europa ingrijpt ten koste van die sector dan mag het wel.

Zie het antwoord van de heer Vanderhaegen waarbij hij antwoordt op de vraag van de ASV waarom Europa geen hand uitsteekt als we vragen om bescherming van de sector, waarbij constant het argument gebruikt wordt: “we mogen niet in de markt ingrijpen”. Maar nu men met 500 kleine bakjes gesubsidieerd de concurrentie aangaat met bestaande binnenvaart die het al zo zwaar heeft wordt zelfs keihard gezegd dat het dan wel mag. Kortom: maken we de sector het nog moeilijker dan is alles geoorloofd maar vraagt de sector om hulp dan mag het niet.

Er wordt steeds gesuggereerd dat men het werk van de weg zal halen, maar waarom doet men dat dan niet voor de bestaande binnenvaart? En hoe kan het dat we exact dezelfde argumenten lezen als die van de heer Weyts namelijk bijvoorbeeld dat er geen schepen van een uniforme afmeting zijn, terwijl de ASV de heer Weyts er al op gewezen heeft dat het om specifiek spitsenafmeting gaat waar er 25 jaar geleden nog 7.000 van rondvoeren waar er nu nog slechts zo’n 400 stuks aanwezig zijn. Waarom zijn die 6.600 schepen verdwenen met die uniforme afmeting?

De ASV heeft ook gevraagd hoe de ESO hiertegenover staat, toch de “beschermer” van de particuliere binnenvaart in Europa. Het antwoord aan de ASV was dat binnen de ESO de meningen verdeeld zijn dus neemt men geen standpunt in. Dat is de ESO die miljoenen krijgt om de belangen van de particuliere binnenvaart te behartigen.
Is onze vraag; wie komt er nog op voor de belangen van de (kleinere0 particuliere binnenvaart?

Hieronder de vraag van de ASV met het antwoord wat we vandaag hebben mogen ontvangen.

Onderwerp: RE: Watertruck+

Geachte mevrouw Fluitsma,

We ondersteunen het Watertruck+ project inderdaad actief voor de redenen die hieronder zijn aangegeven (in het engels zodat mijn kollega’s kunnen meelezen). We hopen inderdaad op positieve interesse van de sector voor dit project.

The Watertruck project is a CEF-funded market-sided innovative project in inland waterways which intends to bring a new vessel concept to the market addressed by small inland waterway vessels which has been in continuous decline since many years.

The project has been selected by DG MOVE in the framework of the CEF programme following an independent evaluation by independent external experts in view of its innovative nature and the merits of the project to address the failure of the market to sustain investments in small vessels.

The key innovation of features of the project are:

  • the standardisation of vessels units allowing easy linking up into small convoys
  • the modular concept of the vessel units, allowing their customisation to a wider variety of uses
  • the open access to the project, whereby all interested stakeholders have been given the opportunity to adhere to the concept – this open access remains a principle that will be applied for the planned scale up of the project to 200 vessel units
  • many design features that make the vessel units suited for operations on small waterway
  • the bundling of investment, allowing to reap economies of scale and hence low cost for the construction of the vessel units

We believe that this is a very promising project for creating new opportunities in a market which is mainly served by road transport – and that hence can enlarge the market of inland waterway transport beyond its current frontiers. Even if any public subsidy inevitable causes some market interference, we consider that this interference is acceptable in view of the potential gains the project can bring to the inland waterway sector. It should be noted that the project targets new markets which were not served by inland waterway transport when the project was conceived. We consider that the potential gains of opening up new market for inland navigation outweighs the risk of interference with the existing trades carried by inland waterway.

The benefits of the project will be all the more important if the players in the market would fully embrace the Watertruck concept once its viability has been demonstrated through the CEF project. This scaling up of the project will be investigated by the consortium in the framework of the CEF project and will be communicated in an open and transparent way and we hope that this analysis will provide opportunities for new investments and for the conquering of new markets for inland waterway transport for all market players.

We therefore encourage the players in the inland waterway sector to follow this project closely and to join the Commission is its efforts to bring viable innovative solutions to the small vessel market, necessary to keep up the maintenance of the large network of small waterways in the Member States.

It should be noted that opportunities for submitting innovative, market sided projects are expected to remain open in the subsequent CEF calls. The next opportunity is scheduled already for this fall 2016.

Het Antwoord was naar aanleiding van onderstaand bericht
Geachte heer Vanderhaegen,

Afgelopen weken lazen we in de diverse media dat de Vlaamse minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA) een nieuw overheidsbedrijf opricht voor de bouw van drie duwboten en 28 duwbakken 'als alternatief voor het vrachtwagenverkeer'. Europa zal de helft van de 23 miljoen euro op tafel te leggen met het doel om een modal shift te bereiken: een verschuiving van 3 miljoen ton goederenvervoer van de weg naar het water. De ervaringen in Nederland laten echter een ander beeld zien.

Wij willen u erop wijzen dat dit vervoer wordt overgenomen van bestaand vervoer over water, niet van transport over de weg. Europa werkt daarbij mee aan concurrentievervalsing en inmenging in de markt op een negatieve manier binnen de vervoerstak die zij zegt te willen stimuleren. Daarbij blijkt uit het recent verschenen rapport van Panteia ('Toekomst en vernieuwing vloot zand en grindvervoer') dat onder andere door de regelgeving 'Reglement onderzoek schepen op de Rijn' (ROSR) veel (kleinere) binnenvaartschepen onnodig worden gesloopt. Maar terwijl de Centrale Commissie voor de Rijnvaart zelf stelt dat het niet zo kan zijn dat door regelgeving hele segmenten uit de markt verdwijnen ('Schepen van de toekomst', 2002) en dit inmiddels aantoonbaar wel gebeurt, is daarover tot nu toe geen tegengeluid vanuit Vlaanderen of Europa gekomen. 

Het is opvallend dat het behoud van de bestaande (kleinere) schepen geen prioriteit blijkt te hebben. Zo zijn er in Nederland al diverse moties aangenomen om de kleinere binnenvaart te vrijwaren van ROSR-overgangsbepalingen, maar die moties worden niet uitgevoerd en de sloop van kleine schepen gaat gewoon door. Het verdwijnen van de bestaande kleinere binnenvaart zorgt op dit moment zelfs voor een omgekeerde modal shift, vervoer over water gaat naar vervoer over de weg. 

Ook Duitsland heeft geconstateerd dat het vervoer over de weg veel harder stijgt dan vervoer over water, dit is, zoals u ongetwijfeld weet, in strijd met het Witboek Vervoer (Europa). Het in de markt zetten van dit soort bakken die vooral zorgen voor nog goedkoper vervoer helpt de sector in het geheel natuurlijk niet. Het is wrang dat waar Europa constant spreekt over een verbod van inmenging in de markt de overheid nu zelf bovendien de bestaande binnenvaart gaat beconcurreren.

De ASV vraagt u vanuit uw positie Minister Weyts op te roepen zijn verantwoordelijkheid te nemen en zich in te zetten voor behoud van de diversiteit van de sector die al zovele decennia voor veilig vervoer zorgt, door de CCR aan te spreken op het moedwillig kapot maken van een essentieel deel van de binnenvaart, in plaats van haar met overheidssteun nog eens extra te beconcurreren.

Wij hopen op korte termijn van u te horen,

Met vriendelijke groet,
Sunniva Fluitsma

Watertruck+ en Kenniscentrum Vlaanderen

Kenniscentrum Vlaanderen vergist zich in samenwerking
Berichten bereikten de ASV als zou de ASV samenwerken met Kenniscentrum Vlaanderen. Na contact opgenomen te hebben met Kenniscentrum Vlaanderen bleek het om een misverstand te gaan: men heeft BLN en ASV met elkaar verward (!!). De ASV gaat ervan uit dat men inmiddels aan de leden duidelijk maakt met wie men echt samenwerkt en met wie niet.

Op een vraag van de ASV wat Kenniscentrum Vlaanderen van het watertruck+ project vindt, was het antwoord dat er pas ingegrepen kon worden als er daadwerkelijk met bestaand werk wordt gevaren. Dan kan deze organisatie een klacht indienen, werd ons medegedeeld waarna men eraan toevoegde dat watertruck+ ook in Nederland wordt ingezet. Toen de ASV vroeg welke verladers dat gingen doen bleef men het antwoord schuldig. De ASV heeft naar de Nederlandse krant Schuttevaer verwezen waar in staat dat “minstens de helft van de weg gehaald gaat worden en de andere helft bestaand (binnenvaart)vervoer is” en waar ook de verladers genoemd worden die er gebruik van gaan maken.

Kenniscentrum Vlaanderen was (nog) niet op de hoogte van deze verladers. De ASV heeft erop gewezen dat het o.i. te laat is als men pas de klacht gaat indienen als de watertruck al in gebruik is. De ASV heeft de indruk dat er aangesloten leden van Kenniscentrum Vlaanderen zijn die heel erg wanhopig zijn. We hopen dat Kenniscentrum Vlaanderen dit ter harte wil nemen en ook de belangen van die leden actief zal gaan behartigen.