Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

Welkom!

Aanbieding petitie en zwartboek Stop de klopjacht, stop onredelijk boetebeleid binnenvaart

Op 5 december 2017 om 13.30 uur waren politici van alle kleuren aanwezig in de Statenpassage bij de uitreiking van de petitie Stop de klopjacht, stop onredelijk boetebeleid binnenvaart. De ASV was met een voltallige bezetting aanwezig, waarbij naast het bestuur (Paul Markusse, Gerberdien le Sage, Esther Lubbers, Dorothe Grooten Wendt), de woordvoerder (Sunniva Fluitsma) en de oudgedienden Ger Veuger, Tineke Veuger en David Twigt, aanwezig waren.

 Lees meer

December: maand van de cadeautjes en surprises?

· 5 december aanbieding ASV petitie onredelijk boetebeleid Binnenvaart Tweede Kamer

· 6 december ILT overleg: hoe gaat de evaluatie boetebeleid plaatsvinden?

· 7 december Algemeen Overleg Binnenvaart Tweede Kamer (oordeel zelf op de publieke tribune)

Nieuwsbrief oktober weer online!


Lees hem online of download hem hier

Evaluatie afvalstoffen

Huisvuil, de soap


Zwartboek Boete Beleid

Trois Mille Kilomètres

Filmpje over Franse kanalen

Duurzaam transport voor later! Kies dan nu voor vervoer over water.

betreft: Pamflet “De vaarweg als uitweg

Rotterdam, februari 2017

Geachte,

Hierbij hebben wij de eer u het pamflet “De vaarweg als uitweg” aan te bieden.

Dit pamflet heeft tot doel kort en bondig een overzicht te geven van wat de mogelijkheden zijn die de binnenvaart nu en in de toekomst kan bieden. Om die mogelijkheden ten volle te benutten zijn er ook hindernissen te nemen.

Nederland heeft unieke mogelijkheden om transport op gebied van veiligheid, milieu en congestie duurzaam te laten plaatsvinden door te vervoeren over de binnenwateren. Hierbij doen wij, particuliere schippers in de binnenvaart, enkele suggesties om deze (vervoer)mogelijkheden optimaal te benutten. Op die manier kan binnenvaartbeleid bijdragen aan verduurzaming van de samenleving (transport).

Wij vertrouwen erop dat de geluiden die wij meer en meer mogen vernemen ook bij u leven: het belang van een florerende (particuliere) binnenvaart dient omgezet te worden in daden. Onze taak is het om informatie te verstrekken in welk opzicht belemmeringen voor een bloeiende binnenvaart-sector aangepakt kunnen worden.

Uiteindelijk is het volgens de ASV van essentieel belang, voor nu en voor de toekomst, dat er een geïntegreerd vervoersbeleid komt waarbij recht gedaan wordt aan de sterke kanten van de diverse vervoersmodaliteiten. Daarbij kunnen we de maatschappij ontlasten door het stimuleren van verschuiving van vervoer over de weg naar vervoer over water.

De ASV weet dat u zich inzet voor deze prachtige bedrijfstak, maar na het lezen van het pamflet hebben wij u misschien kunnen inspireren om dat beleid voort te zetten, door te geven of misschien zelfs te optimaliseren. Ten bate van de hele samenleving.

Namens de Algemeene Schippers Vereeniging

Als u in het vervolg de ASV nieuwsbrief (alleen nog) digitaal wenst te ontvangen kunt u dit kenbaar maken door het formulier hieronder in te vullen.

Aanmelden digitale nieuwsbrief

1. Uw Naam
2. Uw e-mailadres
3. Scheepsnaam - Organisatie


Vul de
veiligheidscode in
Veiligheidscode
Web Form Code
Ander CodeHet invullen van de code is om U en ons zelf tegen spam te beschermen

Dit formulier wordt intern en discreet verwerkt en persoonlijke gegevens worden niet verstrekt aan derden.


Dossier ligplaatsbeleid

Geachte mevrouw Fluitsma,

Hiebij wil ik u mededelen, dat als alle bezwaarden akkoord gaan met de aanhouding met drie maanden, de hoorzitting van 26 juni 2014 niet door zal gaan.
De provincie Zuid-Holland zal tijdens deze periode niet handhaven; als u of andere bezwaarden toch een brief mocht krijgen, dan hoort mevrouw Van Kaam dat graag.

Wat ging er aan vooraf?

Steeds meer klachten: IJmuiden


Dossier Huisvuil

Statement: De ASV heeft onlangs de toelichting opgezocht die de toenmalige minister heeft gegeven bij het passeren van het verdrag door de Tweede Kamer destijds (1998). In die toelichting komt naar voren wat de overheid voor ogen had bij de uitvoeringsregeling, deel C van het verdrag.

Het huisvuildossier: Stand van zaken tot op heden!

Kleine Binnenvaart  - de moeite waard

Vijfduizend kilometer vaarweg biedt Nederland bij uitstek de kans om vervoer veilig, goedkoop en milieuvriendelijk te laten plaatsvinden. Zestienhonderd kilometer hiervan bestaat uit kleinere vaarwegen (tot 1.000 ton). De kleine binnenvaart is dé concurrent van vervoer over de weg want zij vervoeren het transport over de haarvaten van de vaarwegen van deur-tot-deur. Nederland is de trotse bezitter van de grootste binnenvaartvloot van Europa. Die vloot is echter incompleet zonder het noodzakelijke deel van de kleine schepen (tot 1.000 ton) die de haarvaten van de vaarwegen kan bedienen.

Lees meer"Overigens wil de ASV erop wijzen, dat het met terugwerkende kracht opleggen van cumulatieve (CCR)nieuwbouweisen aan bestaande schepen nu al leidt tot een koude sanering van dat segment schepen waar al een tekort aan is".