Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

Welkom!

Als u in het vervolg de ASV nieuwsbrief (alleen nog) digitaal wenst te ontvangen kunt u dit kenbaar maken door het formulier hieronder in te vullen.

Aanmelden digitale nieuwsbrief

1. Uw Naam
2. Uw e-mailadres
3. Scheepsnaam - Organisatie


Vul de
veiligheidscode in
Veiligheidscode
Web Form Code
Ander CodeHet invullen van de code is om U en ons zelf tegen spam te beschermen

Dit formulier wordt intern en discreet verwerkt en persoonlijke gegevens worden niet verstrekt aan derden.


Dossier ligplaatsbeleid

Geachte mevrouw Fluitsma,

Hiebij wil ik u mededelen, dat als alle bezwaarden akkoord gaan met de aanhouding met drie maanden, de hoorzitting van 26 juni 2014 niet door zal gaan.
De provincie Zuid-Holland zal tijdens deze periode niet handhaven; als u of andere bezwaarden toch een brief mocht krijgen, dan hoort mevrouw Van Kaam dat graag.

Wat ging er aan vooraf?

Steeds meer klachten: IJmuiden


Dossier Huisvuil

Statement: De ASV heeft onlangs de toelichting opgezocht die de toenmalige minister heeft gegeven bij het passeren van het verdrag door de Tweede Kamer destijds (1998). In die toelichting komt naar voren wat de overheid voor ogen had bij de uitvoeringsregeling, deel C van het verdrag.

Het huisvuildossier: Stand van zaken tot op heden!

Kleine Binnenvaart  - de moeite waard

Vijfduizend kilometer vaarweg biedt Nederland bij uitstek de kans om vervoer veilig, goedkoop en milieuvriendelijk te laten plaatsvinden. Zestienhonderd kilometer hiervan bestaat uit kleinere vaarwegen (tot 1.000 ton). De kleine binnenvaart is dé concurrent van vervoer over de weg want zij vervoeren het transport over de haarvaten van de vaarwegen van deur-tot-deur. Nederland is de trotse bezitter van de grootste binnenvaartvloot van Europa. Die vloot is echter incompleet zonder het noodzakelijke deel van de kleine schepen (tot 1.000 ton) die de haarvaten van de vaarwegen kan bedienen.

Lees meer"Overigens wil de ASV erop wijzen, dat het met terugwerkende kracht opleggen van cumulatieve (CCR)nieuwbouweisen aan bestaande schepen nu al leidt tot een koude sanering van dat segment schepen waar al een tekort aan is".